Sonos presenterer langsiktig forpliktelse om bærekraft

Sonos innfører en handlingsplan for klima og forplikter seg til å være karbonnøytral innen 2030 og oppnå netto nullutslipp innen 2040. Lanserer bærekraftprogram for å minimere miljøpåvirkningen av produktene deres.

Santa Barbara, California – 8. desember 2021 – I dag introduserte Sonos (Nasdaq: SONO) sin første handlingsplan for klima som grunnlaget for selskapets forpliktelse til en mer bærekraftig fremtid. Implementeringen av planen vil gjøre Sonos’ verdikjede karbonnøytral innen 2030 og netto nullutslipp innen 2040. Detaljer i planen ble offentliggjort som en del av Sonos’ 2021 Listen Better Report, som gir en årlig oversikt over selskapets ESG-innsats.

«Med lanseringen handlingsplanen for klima går vi inn i en ny fase i våre forpliktelser om miljømessig ansvar, og øker innsatsen i hele verdikjeden for å redusere påvirkningen vår», sier Patrick Spence, CEO i Sonos. «Sonos er et selskap som er grunnlagt på innovasjon og vi blir revitalisert av utfordringen og muligheten til å skape nye og bedre løsninger for kundene våre og for planeten.»

I tillegg til en tydelig og målbar klimaplan, introduserte Sonos også en ny tilnærming til produktbærekraft, med et umiddelbart mål om å forbedre energieffektiviteten, gitt at mer enn tre fjerdedeler av Sonos’ karbonutslipp kan tilskrives energien som forbrukes gjennom hvert produkts livssyklus.

Til handling mot klimakrisen

Sonos har samarbeidet med VitalMetrics for å kartlegge karbonavtrykket av selskapets verdikjede – materiell og emballasje til produktbruk og avhending. Basert på denne miljørapporten har Sonos utviklet en handlingsplan for klima for å styre reduksjon av utslippene av drivhusgasser i selskapets områder med størst påvirkning – produkter, forsyningskjede og distribusjon – i tillegg til drift.

«For å gjøre endringene som trengs for å beskytte miljøet vårt i de kommende tiårene, må alle selskaper først forstå den fulle påvirkningen de har på miljøet. Dette er omfattende og utfordrende arbeid, og vi er glade for å se at Sonos tar tak», sier Sangwon Suh, sjefsforsker ved VitalMetrics. «Jeg håper flere selskaper følger deres eksempel om å utvikle ambisiøse klimamål basert på vitenskap og gjennomfører reelle tiltak for å oppnå dem.»

Med et primært fokus på produkt og driftsmessige karbonreduksjoner, støttet av verifiserte kompensasjoner av høy kvalitet, forplikter Sonos seg til å nå sine mål gjennom strategier inkludert regenerering og konservering av naturen. I året som kommer har Sonos gått sammen med Sea Trees by Sustainable Surf for å bidra til å kompensere for Sonos’ direkte utslipp med et marint økosystemprosjekt i Southern Cardamom Watershed i Kambodsja.

«Vi er glade for å få bistand fra Sonos til å gjenopprette blå karbonøkosystemer rundt i verden og reversere klimaendring, samtidig som vi skaper positive bærekraftige utviklingsfordeler for lokalsamfunn», sier Kevin Whilden, medgrunnlegger og administrerende direktør for Sustainable Surf.

Handlingsplanen for klima gjør også at Sonos samarbeider med organisasjoner som bruker lyd til å forbedre miljøet, og finansierer banebrytende bioakustisk forskning. Selskapet har også blitt med i Music Declares Emergency for å støtte musikkbransjen i sin helhet med å redusere miljøpåvirkningen sin.

«Vi forplikter oss til en bærekraftig fremtid for Sonos og planeten vår, og vi begynner den reisen med ambisiøse mål», sier Deji Olukotun, Sonos’ sjef for samfunnsansvar «Klimakrisen krever raskere innovasjonstakt fra alle selskaper. Dette betyr samarbeid med partnere og å ta i bruk ressursene våre og meningsfulle partnerskap for å drive frem størst mulig effekt.»

Transformasjon av produktdesign og -ytelse

Sonos har lenge ment at en førsteklasses lytteopplevelse kan passe sammen med miljøbevissthet. I tillegg til handlingsplanen for klima, lanserte Sonos i dag sitt bærekraftprogram for produkter, utformet for å drive ned karbonavtrykket og den totale miljøpåvirkningen fra produktene deres.

Selskapet la frem kortsiktige og langsiktige mål for energieffektivitet, materialbruk, produktenes levetid og emballasje, og vil i år gjennomføre sin første miljømessige livssyklusvurdering av produktene.

  • Energieffektivitet: Produktenes energibruk er det mest betydelige bidraget til Sonos’ karbonavtrykk. Selskapet forplikter seg til å forbedre energieffektiviteten i produktporteføljen sin, med et fokus på hvile- og dvaletilstander. Sonos innførte hvilemodus med Roam – som bidro til å gjøre den til Sonos’ mest energieffektive høyttaler – og innen regnskapsåret 2023 vil alle nye Sonos-produkter inkludere hvilemodus. Selskapet har ambisjoner om å redusere strømforbruket under standby til under 2 watt for hele porteføljen, og starter med alle bærbare produkter i regnskapsåret 2022.
  • Produktenes levetid: Sonos ønsker å ha produktene sine i bruk over lang tid og fortsetter å støtte alle høyttalere de har lansert. I regnskapsåret 2021 begynte selskapet en ny prosess kalt Design for demontering, som vil bli innarbeidet i alle nye høyttalere og komponenter fra regnskapsåret 2023. Denne tilnærmingen bygger inn egenskaper – slik som festemidler i stedet for lim – som gjør det enklere å reparere, rehabilitere og resirkulere.
  • Materialer: Elektronisk avfall (e-avfall) er en av de raskest økende avfallsstrømmene i verden. Sonos arbeider mot en sirkulerende fremtid der produktene deres kan resirkuleres for å lage nye Sonos-produkter. Innen slutten av regnskapsåret 2023 vil 100 % av nye Sonos-produkter begynne å bruke resirkulert plast i stedet for jomfruelig plast, og nye produkter vil også være 100 % halogenfri.
  • Emballasje: En holistisk tilnærming til produktsirkularitet må omfatte emballasjen. Og for Sonos betyr førsteklasses emballasje også ansvarlig emballasje. I år gjennomførte Sonos en større designoppdatering av emballasjen og brukte sitt egne, FSC-sertifiserte (Forest Stewardship Council), Sonos Custom Kraft-papir. Dette papiret ble først brukt til Roam og vil fortsette å brukes for nye produkter som lanseres mellom regnskapsårene 2022 og 2025. Innen regnskapsåret 2025 vil Sonos-emballasje bli laget av 100 % papir med ansvarlig kilde, inkludert papir som er enten er resirkulert, FSC-sertifisert eller laget fra plantebaserte fibre ettersom vi tar sikte på å eliminere plast fra emballasjen vår i sin helhet. Selskapet fortsetter å redusere bruken av plast i emballasjen sin og bruker PCR-plast der det er nødvendig.

Transformasjon av forsyningskjede og distribusjon

Som en del av forpliktelsene til bærekraft, annonserte Sonos også at de blir med i RBA (Responsible Business Alliance), verdens største industrikoalisjon dedikert til selskapers samfunnsansvar i globale forsyningskjeder, og vil forplikte seg til å i stadig større grad søke samsvar mellom sin egen drift og de sosiale, miljømessige og etiske bransjestandardene som er skissert i RBAs forretningsetiske retningslinjer.

«Vi ser fram til at Sonos vil støtte vår visjon av bedrifter som fremmer bærekraftige verdier for arbeidere, miljøet og forretningen gjennom hele den globale forsyningskjeden», sa Rob Lederer, CEO i RBA (Responsible Business Alliance). «Som et medlem i RBA går Sonos sammen med likesinnede bedrifter som er dedikert til å forbedre arbeids- og miljøforhold og forretningsprestasjoner gjennom ledende standarder og praksis.»

Sonos vil bruke det neste året til å formalisere sine miljømessige mål og forfine selskapets tilnærming til fokusområdene i forsyningskjede og distribusjon i handlingsplanen for klima. Dette inkluderer å arbeide med viktige leverandører for å forbedre deres respektive klimaavtrykk og utforske lokaliseringen av reparasjoner og rehabilitering der det er mulig.