Samfunnsansvar

Vi har planer om å være i bransjen lenge, noe som betyr at vi må være ansvarlige, fremtidsrettede borgere. Vi er forpliktet til en etisk og bærekraftig praksis og streber etter å påvirke samfunnet på en positiv måte.

Samarbeid

Integrere og fremheve industristandarder.

Ansvarlighet

Etablere og overstige mål og beregninger.

Tillit

Bygge tillit til interessegrupper via gjennomsiktighet.

Hva vi fokuserer på med vår innsats.

Produktdesign

Våre mål er å utvikle produkter og emballasje som reduserer miljøpåvirkningen til et minimum, i mengden energi de bruker, materialene de lages av og muligheten til å bli resirkulert etter endt levetid for produktet.

Fabrikker

Vi ønsker å redusere vår miljøpåvirkningen fra våre anlegg og drift til et minimum. For å oppnå dette har vi et omfattende program som minimerer energi- og vannbruk og maksimerer resirkuleringsraten for avfall. Målet vårt er å bruke 100 % fornybar energi til å drive kontorene og butikkene våre, i tillegg til å kompensere for flyreiser gjennom klimakompensasjon.

Forsyningskjede

Vi arbeider mot å sørge for at ansatte som bygger produktene våre arbeider i rettferdige og sikre fabrikker. For å være tydelige med forventningeneber vi leverandørene våre om å signere en avtale om forretningsetiske retningslinjer for leverandører, basert på industristandarden fra Responsible Business Alliance. Vi kontrollerer fabrikkene våre regelmessig og samarbeider med fabrikkpartnere for å forbedre problemområder.

Forretningsetiske retningslinjer for leverandører

For å være tydelige med forventningene ber vi leverandørene våre om å signere en avtale om forretningsetiske retningslinjer for leverandører, som er basert på industristandarden fra Responsible Business Alliance. Avtalen viser tydelig forventningene rundt menneskerettigheter, miljøpraksis for fabrikker og ansattes helse og sikkerhet.