Tilgjengelighetserklæring for nettstedet

Mangfold er en av kjerneverdiene til Sonos. Vi ønsker å gjøre innholdet på nettsidene våre så tilgjengelig som mulig for alle brukere (også brukere med nedsatt syn, hørsel, motorikk eller kognitiv funksjon).

Tilgjengelighet på nett

Vi ønsker å gjøre Sonos sine nettsider så tilgjengelige som mulig for alle brukere (også brukere med nedsatte funksjonsevner). Hvis du har spørsmål eller innspill som gjelder tilgjengeligheten til nettsidene våre, kan du sende kommentarene dine på e-post til accessibility@sonos.com. Oppgi detaljert informasjon om eventuelle problemer som har oppstått, inkludert nettadressen til siden der problemet oppstod.

Rimelig tilrettelegging

Personer som har behov for rimelig tilrettelegging for å kunne bruke produktene og tjenestene til Sonos, kan sende en forespørsel på e-post til accessibility@sonos.com. Oppgi kontaktinformasjon, f.eks. en e-postadresse eller et telefonnummer som vi kan nå deg på. Avhengig av hva forespørselen gjelder, kan Sonos trenge en viss forberedelsestid for å kunne tilby rimelig tilrettelegging.

Nettsteder som tilhører tredjeparter

Nettstedet til Sonos inneholder lenker til nettsteder som drives av tredjeparter. Sonos går ikke god for tilgjengeligheten på nettsteder som tilhører tredjeparter, og vi er ikke i stand til å tilrettelegge innholdet på slike nettsteder.

Tilbakemeldinger

Vi arbeider hele tiden for å gjøre produktene og tjenestene våre tilgjengelige for alle brukere, uavhengig av deres funksjonsevner. Hvis du har et forslag eller spørsmål som gjelder tilgjengeligheten til Sonos sine tjenester, kan du sende en e-post til accessibility@sonos.com.