Få en bedre lytteopplevelse.

Sonos er dedikerte til å gi alle muligheten til å få en bedre lytteopplevelse. I femten år har vi fokusert på å hjelpe kundene med å oppleve musikkens livsforvandlende kraft gjennom produktene våre. Selskapet vårt har hatt en stødig vekst, og nå som vi er i en posisjon til å gjøre mer, har vi lansert «Få en bedre lytteopplevelse», et initiativ med fokus på å konfrontere kreftene som truer musikk og lydkultur.

Musikk og lydkultur er i fare.

Musikere rundt omkring i verden på frontlinjen av sosiale bevegelser opplever forfølgelse og straff. Noen risikerer til og med livet. Allmektige portvakter truer med å mure kreative artister inne og hindre publikum å få tilgang til arbeidet deres. Kvinner og andre marginaliserte grupper sliter med å bli hørt, ikke bare som musikere og kunstnere, men også i mindre kjente områder, som produksjon og låtskrivning. Og viktige grasrotorganisasjoner som prøver å løse disse problemene, sliter med overarbeidede frivillige og stramme budsjetter.

Vi hjelper til ved å ha en ny tilnærming til aktivisme.

Vi begynner først og fremst med å lytte og inviterer små grupper med foregangsaktivister og ideelle organisasjoner fra hele verden for å få innsikt i arbeidet deres og vite hvordan vi kan støtte arbeidet deres på best mulig måte.

Ved å bruke selskapets unike ressurser, inkludert penger, produkter, lokaler og rekkevidde, samarbeider vi med organisasjoner for å oppnå følgende mål:

 • kjempe mot musikksensur og fremme utrykksfrihet.
 • sørge for at det blir lagt til rette for mangfold og lik tilgang for alle til lydkultur på internett og med nye teknologier
 • støtte musikkutdanning i underbetjente miljøer og inspirere neste generasjon av musikere, teknikere og forskere

Vi har øremerket 1,5 millioner dollar i ubegrensede stipender for de neste tre årene til å tilby utvalgte ideelle organisasjoner fra 5000 til 15 000 dollar. Vi stiller flaggskipbutikker og lokaler over hele verden til rådighet for å arrangere arrangementerbutikk og jobber med vårt nettverk av kulturelle påvirkere for å forsterke formålene til våre stipendiater.

Å pleie et grasrotnettverk.

En del av målet vårt er å sette fokus på aktivistgrupper på frontlinjene og å fremme samfunnsengasjement med deres arbeid. Hold deg oppdatert med historier og nyheter om hvordan disse organisasjonene gjør en forskjell og få vite hvordan du kan bidra.

Med fokus på neste generasjon – STEAM

Sonos’ produkter representerer kombinasjonen av kunst, teknologi og ingeniørarbeid. Derfor omfatter arbeidet med «Få en bedre lytteopplevelse» å støtte organisasjoner som fokuserer på vitenskap, teknologi, ingeniørarbeid, kunst og matematikk (STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). Vi samarbeider med dynamiske organisasjoner i våre lokalsamfunn for å forsikre at neste generasjon er klar til å nyte kreativitet og lydkultur.

«Få en bedre lytteopplevelse»-stipender

Følgende seks organisasjoner har mottatt 15 000 dollar i stipend hver som støtte til det fantastiske arbeidet deres. Klikk her for å få vite mer.

Access Now
Access Now New York, NY

Access Now jobber med å forsvare og utvide de digitale rettighetene til brukere som er i fare, rundt om i verden. De jobber for å kombinere innovativ politikk, globalt påvirkningsarbeid og direkte teknisk støtte og kjemper for en åpen og sikker kommunikasjon for alle.

Fokuset i det politiske arbeidet til Access Now er å utvikle og fremme en praksis og retningslinjer som respekterer rettigheter. Gruppen har som mål å fremme lover og globale normer som kan føre til langsiktige, systemiske endringer når det gjelder digitale rettigheter og nettsikkerhet. Arbeidet for å oppnå dette går ut på å utvikle innsiktsfulle, rettighetsbaserte og veldokumenterte retningslinjer for myndigheter, bedrifter og sivilsamfunnet.

Access Now benytter et sterkt brukerengasjement, et dristig visuelt forsvar og innovative kampanjetaktikker i sitt påvirkningsarbeid. Kampanjene deres bringer politiske holdninger og anmodninger direkte til parlamentene og bedriftenes styrerom. De leverer sikker teknologi til brukere i fare og mobiliserer internettbrukere over hele verden til å legge press på makthavere. Access Now tilbyr også teknologiløsninger og rådgivning i sanntid til brukere som er i fare, på steder der kommunikasjonen ikke er åpen, fri eller sikker.

ARTICLE 19
ARTICLE 19 London, UK

ARTICLE 19 er en britisk menneskerettighetsorganisasjon som ble grunnlagt i 1987, og som har et bestemt mandat og fokus på å forsvare og fremme ytrings- og informasjonsfrihet verden over. Gruppen holder kampanjer i samarbeider med partnere over hele verden for retten til å utøve disse rettighetene. Prioriteringene til gruppen omfatter:

 • å jobbe på vegne av ytringsfriheten der den er truet. Dette arbeidet inkluderer overvåkning, bakgrunnsundersøkelser, publisering, beslutningspåvirkning, kampanjer, standardsetting og rettslige prosedyrer
 • å gi råd om utvikling av lovverk for å beskytte ytrings- og informasjonsfrihet i land som opplever konflikter, krig og folkemord
 • å holde kampanjer for å beskytte pluralisme, uavhengighet og mangfold i media
 • å kjempe for ytrings- og informasjonsfrihet som fundamentale menneskeretter, som er sentrale for å beskytte andre rettigheter
 • å kjempe for en lovgivning som ivaretar informasjonsfrihet, for å sikre åpenhet og styrke borgerdeltakelse
Freemuse
Freemuse København, Danmark

Freemuse mener at kunst ikke er kriminelt. Vi er en internasjonal menneskerettighetsorganisasjon som kjemper for og forsvarer uttrykksfriheten til folk som skaper kunst i enhver form, og dem som ønsker å ha glede av og oppleve kunstneriske og kulturelle uttrykk. Vi kjemper for disse frihetene og på vegne av truede kunstnere og publikum med kampanjer, handlinger og prosjekter, som søker å beskytte disse verdiene, og ved å stille grupper til ansvar som er forpliktet til å tilby et trygt miljø for kunstnerisk virksomhet og erfaring.

Freemuse begynte arbeidet sitt i 1998 og fokuserte spesifikt på musikk og sensur av musikere på et tidspunkt da det ikke fantes noen andre organisasjoner som satte fokus på disse problemene. Siden har vi utvidet mandatet vårt til å dekke alle kunstformer. Freemuse har også konsulentstatus ved FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) og leverer forskningsdata og veiledning om problemer med kunstnerisk frihet globalt.

Creative Time
Creative Time New York, NY

I løpet av de siste 40 årene har Creative Time bestilt og presentert ambisiøse offentlige kunstprosjekter som har involvert tusenvis av kunstnere i New York, i hele USA, i resten av verden – og nå til og med i verdensrommet. Arbeidet deres styres av tre kjerneverdier: Kunst er viktig, kunstnernes stemmer er viktige i utformingen av samfunnet og det offentlige rom er et sted for kreative og frie uttrykk.

Creative Time har fått anerkjennelse for de nyskapende og meningsfylte prosjektene de har fått i gang, fra Tribute in Light, de to lystårnene som lyste opp Lower Manhattan i seks måneder etter 9/11, til bussannonser som fremmer bevissthet om HIV, til Paul Chans produksjon av «Mens vi venter på Godot i New Orleans», og mye annet. De har som mål å presentere kunst som er viktig for vår tid og å engasjere et bredt publikum på tvers av geografiske, etniske og sosioøkonomiske barrierer.

Future of Music Coalition (FMC)
Future of Music Coalition (FMC) Washington, DC

Future of Music Coalition (FMC) er en ideell organisasjon med base i Washington D.C. som støtter et musikk-økosystem der artister kan blomstre og bli kompensert for arbeidet sitt på en rettferdig og åpen måte.

Musikk handler om mer enn kommersialisering og underholdning – det handler også om fellesskapsbygging og kreativ kommunikasjon. I en tid der uttrykksfriheten stadig møter nye trusler, er det viktigere enn noen gang å sørge for at et mangfold av artister har mulighet til å uttrykke seg fritt, nå ut til publikum og bygge bærekraftige karrierer, fra studioet til scenen og enda lenger.

FMC arbeider for å nå dette målet ved hjelp av forskning og informative ressurser som hjelper artister med å håndtere stadig skiftende forretningsmodeller, og gjennom direkte påvirkningsarbeid for å sørge for at musikere blir hørt i saker som har betydning for deres liv og levebrød. Fra uttrykksfrihet til rimelige helsetjenester, fra kunststøtte til nettnøytralitet, fra opphavsrettigheter til medieeierskap – FMC er en uavhengig stemme for musikere innen alle sjangre.

Index on Censorship
Index on Censorship London, UK

Index on Censorship er en ideell organisasjon som kjemper for og forsvarer den grunnleggende retten til ytringsfrihet verden over. Vi publiserer arbeid av sensurerte forfattere og kunstnere, fremmer debatt og overvåker trusler mot ytringsfriheten. Index støtter grupper og enkeltpersoner som utsettes for sensur, direkte gjennom kampanjer og fellesskapet «Freedom of Expression Awards Fellowship».

Get involved.

If you would like to register your interest in our Listen Better initiative, please fill out this form and tell us about your work. We’ll be issuing a call for applications in the Summer of 2018.

Vanlige spørsmål

 • Why now?
  For 15 years we’ve focused our business on helping customers experience the life-changing power of music through wireless home audio. Now that we have the means, it’s time to fight for our values as a company.
 • Why these objectives?
  Our objectives work to fight against threats to music and sonic culture, while providing for artists and the next generation of creators to thrive.
 • What does Sonos know about activism?
  It’s vital that we recognize both our strengths and weaknesses as a business. Sonos is new to activism, which is why we’ve started with listening to and supporting the changemakers. Our goal is to lead from behind, using our voice when it can make a crucial impact and when our partners need us to. We are here to offer our unique resources, including expansive communications capabilities, financing, a large audience of music lovers and our relationships with artists.
 • How much is Sonos committing to this effort?
  We’ve committed $1.5 million in unrestricted grants over the next three years to fund grassroots organizations. We also donate product, provide employees paid volunteer time and offer up our spaces, such as our retail stores.
 • How often will you issue grants?
  Grants will be issued on an annual basis.
 • How do I apply?
  You can register your interest by filling out the form above. (Note that this is not an official application.) We’ll issue an open call for applications in Summer 2018.
 • How will this model of giving small grants make an impact?
  In designing our strategy for Listen Better, we conducted a lot of research and, more importantly, listened to grassroots organizations. We asked how Sonos could create the most positive impact for them. Our approach stemmed from these key learnings:
  • The most lasting change comes from the ground up. Every $1 invested by grant-makers in policy advocacy, community organizing and civic engagement provides a $115 return in community benefit, according to the National Committee for Responsive Philanthropy.
  • Traditional corporate foundations disproportionately support the largest NGOs. This leaves grassroots groups underfunded. About 2.3% of nonprofits account for 90% of total nonprofit revenue in the US, according to Nonprofit News. Large NGOs do deserve our support but we will aim to offer a balanced portfolio to effect lasting change.
  • Community-based endeavors are especially in need of support. We heard this loud and clear in our roundtable with activists. Local changemakers often struggle to find funding.
 • What’s the difference between Listen Better and Sonos Cares?
  Listen Better is our grantmaking wing of the organization, laser-focused on activism and music and sonic culture. Sonos Cares is our employee volunteer program, which allows our staff to devote their time to giving back to local communities. The two initiatives work closely together, and coordinate to help meet the needs of the organizations we work with.