Endre barns liv gjennom musikkopplæring

Sonos Soundwaves støtter musikkopplæring av høy kvalitet rundt omkring i verden og gir barn som trenger det, muligheten til å tenke kreativt, bli flinkere på skolen, forbedre sosiale ferdigheter og forberede seg på en vellykket fremtid. Vi går sammen med ideelle organisasjoner i lokalmiljøet og gir dem økonomisk støtte, produktdonasjoner og frivillig innsats fra våre ansatte. Vår mål er å skape 100 000 timer med musikkopplæring.

Vi har dype røtter innen musikk og teknologi, og vi brenner for å støtte neste generasjons kunstnere og innovatører. Musikkopplæring oppmuntrer til kreativitet og gjør barna kjent med vitenskap og teknologi. Samtidig bidrar det til å utvikle ferdigheter for vår tid som kan minske forskjellene mellom fattige elever og jevnaldrende som er heldigere stilt.

Vår tilnærming

Gjennom en kombinasjon av stipender, produktdonasjoner og frivillig innsats fra våre ansatte, samarbeider vi med ideelle organisasjoner som driver med musikkopplæring i lokalsamfunnet for å støtte og forsterke det arbeidet de utfører.

Våre partnere

Våre ideelle samarbeidspartnere bruker innovative metoder for å nå ungdom fra hele verden som mangler tilbud. Dette inkluderer alt fra musikktilbud etter skoletid og donasjon av musikkinstrumenter til opplæring i det siste innen lydteknikk. De bruker sin ekspertise til å bringe musikkglede og kreativ opplæring til ungdommer.

Notes for Notes
United Borders
Zumix
Moxi
Urban Arts Partnership
SB Symphony
Silver Lake Conservatory
Sing
The Residency
The Song Room

Vanlige spørsmål

 • Hva er Sonos Soundwaves?
  Soundwaves er et program opprettet av Sonos for å støtte musikkopplæring for unge over hele verden. Vi baserer oss på det grunnlaget vi har bygd opp i lokale miljøer, og vi samarbeider med ideelle organisasjoner. Vi gir dem stipender, produktdonasjoner og frivillig innsats fra våre ansatte. Vi har som mål å gi 100 000 timer med musikkopplæring av høy kvalitet til elever som trenger det.
 • Hvorfor fokuserer Sonos på musikkopplæring?
  Vi vil hjelpe neste generasjon med kreative personer med å lykkes. Musikkopplæring gir næring til kreativitet, fremmer samarbeid og bidrar til å utstyre elevene med viktige ferdigheter for tiden vi lever i. Sonos ble grunnlagt for å gi mennesker givende lydopplevelser, og mange av våre ansatte er lidenskapelige musikere. Musikk er en viktig del av verdiene våre.
 • Hvordan kan jeg søke om stipend fra Sonos?
  Søkeprosessen vår er som regel basert på invitasjoner. Vi kan fra tid til annen invitere organisasjoner fra spesifikke steder til å søke. Den beste måten å holde seg informert på er å besøke nettstedet vårt eller følge oss på sosiale medier. Midlene våre er ikke øremerket, som vil si at vi ikke knytter stipend til spesifikke prosjekter. Vi kan imidlertid kreve at midlene brukes på en bestemt lokasjon hvis en organisasjon betjener flere områder.
 • Hva vet Sonos om musikkopplæring?
  Vi har jobbet med grupper innenfor musikkopplæring i mange år. Vi inviterte nylig til konferanser rundt omkring i verden med aktivister, ideelle organisasjoner og Sonos-ansatte for å diskutere hvordan organiasjonen vår kan bidra mest mulig til å gjøre verden til et bedre sted. Når vi vurderte verdiene og ressursene våre, oppdaget vi at musikkopplæring passer svært godt for oss.
 • Hvor vil Soundwaves være aktiv?
  Soundwaves vil ha sterke røtter i de lokalsamfunnene der det finnes Sonos-kontorer.
 • Skal Sonos opprette en egen organisasjon for musikkopplæring?
  Nei. Vi samarbeider med organisasjoner som driver med musikkopplæring, og vi tilbyr våre unike ressurser for å støtte og forsterke arbeidet deres.
 • Hvordan vil dette engasjementet gjøre en forskjell?
  Vi gir stipender til organisasjonene og stoler på at de vet best hvordan midlene skal fordeles. Det har vist seg at musikkopplæring har en varig effekt på elevene. Den øker kreativiteten og språkevnen og fører til bedre skoleprestasjoner og sosiale ferdigheter. Vi brenner for musikk og vil arbeide for å gi ut 100 000 timer med musikkopplæring av høy kvalitet over hele verden.
 • Hva er forskjellen mellom Sonos Soundwaves og Listen Better?
  Soundwaves er vårt flaggskip-program for å gjøre en forskjell. Soundwaves har sprunget ut av Listen Better, et internasjonalt initiativ der vi møtte aktivister, ideelle organisasjoner og andre som gjør en forskjell for å se hvor og hvordan vi best kunne bidra.