SONOS TRADE UP OPPGRADERINGSPROGRAM
VILKÅR

Siste oppdatering: Juni 2020

PROGRAMBESKRIVELSE

Sonos’ Trade Up oppgraderingsprogram («Trade Up oppgraderingsprogrammet») starter på eller omkring 9. mars 2020 kl. 12.00.01 PT og blir avsluttet når Sonos, Inc. varsler om det («kampanjeperioden»). Kunder som eier kvalifiserende produkter (som forklart under), er kvalifisert til å motta en kupong for et avslag på tretti prosent – 30 % – på et nytt Sonos-produkt på http://www.sonos.com, men med forbeholdene som er spesifisert under («rabattkreditten»). Når deltakere deltar i Trade Up oppgraderingsprogrammet, innebærer det at de uten forbehold godtar og samtykker i å etterfølge og overholde disse vilkårene og avgjørelsene til Sonos, Inc, deres heleide datterselskaper og Sonos’ utpekte representanter. Disse vilkårene og avgjørelsene er endelige og bindende i ethvert henseende. Alle opplysninger og instruksjoner om Trade Up oppgraderingsprogrammet som publiseres av Sonos Inc. (med registrert kontoradresse: 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA) eller deres heleide datterselskaper (samlet kalt «Sonos»), er en del av vilkårene.

Sonos kan når som helst helt etter eget skjønn oppdatere, endre, oppheve eller avslutte disse vilkårene og avslutte Trade Up oppgraderingsprogrammet, ved å endre datoen «Siste oppdatering» øverst på denne siden for Trade Up oppgraderingsprogrammet og ved å publisere en melding om en slik oppdatering, endring, oppheving eller avslutning på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms. Vi ber deg derfor om å lese den med jevne mellomrom.

KVALIFISERTE DELTAKERE

Bare personer som er lovlig bosatt i de femti – 50 – amerikanske statene og Washington, D.C. i USA, Australia, Belgia, Canada, Sveits, Tyskland, Østerrike, Danmark, Finland, Spania, Frankrike, Storbritannia, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Sverige, Bulgaria, Kypros, Estland, Hellas, Guernsey, Kroatia, Jersey, Litauen, Luxembourg, Latvia, Malta, Romania, Slovenia og Slovakia (samlet kalt «områdene»), som på det tidspunkt de deltar i Trade Up oppgraderingsprogrammet, er 1) bosatt i et av områdene og 2) er atten – 18 – år eller eldre, har rett til å delta i Trade Up oppgraderingsprogrammet og å veksle inn en rabattkreditt. Trade Up oppgraderingsprogrammet gjelder ikke der det er forbudt. Hvis et kvalifisert produkt tidligere har gått gjennom Trade Up og en rabattkreditt ble utstedt for et slikt produkt, er det ikke kvalifisert for rabattkreditt og ingen ytterligere rabattkreditt vil bli utstedt for produktet.

SLIK FUNGERER DET

 1. Du kan lese mer om programmet på https://www.sonos.com/tradeup.
 2. Logg på Sonos-kontoen («Din konto») på http://www.sonos.com.
 3. Vis produktene som er registrert på kontoen i systemfanen. Kvalifiserte produkter som kan benyttes i Trade Up oppgraderingsprogrammet, vil være tydelig merket i Din konto. Gå til fanen for Trade Up i Din konto, og følg trinnene i instruksjonen for hvert produkt som er kvalifisert. Du vil bli bedt om å godta disse vilkårene for å motta rabattkreditten.
 4. Rabattkreditten blir vist og tilgjengelig for bruk når du logger deg inn på «Min konto» på sonos.com.

RABATTKREDITT

Etter at du har samtykket i vilkårene for Trade Up oppgraderingsprogrammet, vil du motta en rabattkreditt i «Min konto»-delen av sonos.com. Rabattkreditten er bare gyldig på http://www.sonos.com og utløper ikke før den benyttes. Kreditten kan bare brukes en gang og kan brukes på ett – 1 – valgfritt vanlig priset produkt på sonos.com, med noen produktbegrensninger som angitt nedenfor. Rabattkreditten kan ikke kombineres med andre tilbud, rabatter eller spesialpriser og kan ikke brukes på gavekort, ombygde produkter eller tredjepartsprodukter.

Uansett foranstående, kunder som skifter ut et Bridge-produkt vil få en rabattkode som bare gjelder for bruk på ett (1) standarpriset Boost-produkt på sonos.com. Denne rabattkoden vil ikke gjelde for bruk på noe annet produkt. Alle andre begrensninger, kvalifikasjoner og unntak som er beskrevet ovenfor for en rabattkreditt, vil gjelde.

KVALIFISERTE PRODUKTER

Følgende Sonos-produktene er kvalifiserte for en rabattkreditt hvis de ikke allerede har gått gjennom Trade Up eller Trade Up oppgraderingsprogrammet («kvalifiserte produkter»):

 • CR200
 • PLAY:5, GEN 1
 • Visse CONNECT-modeller, inkludert ZP80 og ZP90
 • Visse CONNECT:AMP-modeller, inkludert ZP100 og ZP120
 • BRIDGE, BR100

PRODUKTENE CONNECT OG CONNECT:AMP HAR IKKE MODELLNUMMER PÅ UTSIDEN. FOR Å BEKREFTE OM CONNECT- ELLER CONNECT:AMP-ENHETEN ER KVALIFISERT TIL Å DELTA I TRADE UP OPPGRADERINGSPROGRAMMET, KAN DU LOGGE PÅ DIN KONTO PÅ SONOS.COM OG SJEKKE OM DEN ER KVALIFISERT PÅ FANEN SYSTEM ELLER TRADE UP OPPGRADERING ELLER VED Å KONTAKTE SONOS KUNDESTØTTE.

GENERELLE VILKÅR

Når du deltar i Trade Up oppgraderingsprogrammet, innebærer det at du samtykker i (A) at Sonos ikke kan holdes ansvarlig for eller er forpliktet til å yte erstatning for det etterfølgende, og at de herved er fritatt for alle kostnader, skader, tap og skadeserstatninger av ethvert slag, inkludert, uten begrensning, dødsfall og personskade som helt eller delvis skyldes at du deltar i Trade Up oppgraderingsprogrammet, og (B) at Sonos ikke har gitt noen produktgaranti, bekreftelse eller uttrykkelig eller underforstått garanti, faktisk eller juridisk, angående Sonos-enheten din etter at du har godtatt vilkårene for å motta en rabattkreditt.

Sonos forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere enhver enkeltperson som de finner har tuklet med Trade Up oppgraderingsprogrammet eller funksjonen til en rabattkreditt eller http://www.sonos.com, som handler i motsetning til disse vilkårene, eller som handler på en forstyrrende måte eller i den hensikt å forstyrre eller undergrave den legitime driften av Trade Up oppgraderingsprogrammet, eller som forstyrrer, fornærmer, truer eller trakasserer enhver annen person. Sonos forbeholder seg også retten til å søke erstatning eller andre vederlag fra alle slike personer så langt loven tillater det.

I tilfelle Sonos ikke kan utstede rabattkreditter eller administrere og iverksette Trade Up oppgraderingsprogrammet som tenkt her av enhver grunn som er utenom deres rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, brann, storm, flom, jordskjelv, eksplosjon, uhell, offentlig kaos, sivil uro, sykdomsutbrudd, sabotasje, terrorhandlinger, krigshandlinger (erklærte eller ikke erklærte), streik, opptøyer eller samfunnsfiender eller force majeure, satelitt- eller utstyrssvikt, ordre fra en domstol eller rettsinstans eller enhver årsak som ikke rimelig kan regnes å være under Sonos’ kontroll (som hver er en force majeure-hendelse eller -forekomst), så skal Sonos, avhengig av eventuell offentlig godkjenning som kan kreves, ha retten til å endre, innstille eller avslutte Trade Up oppgraderingsprogrammet.

Alle personopplysninger som innhentes i samband med Trade Up oppgraderingsprogrammet, skal bli bruk i henhold til Sonos’ personvernerklæring som du finner på sonos.com/legal/privacy.

ALLE SAKER OG SPØRSMÅL ANGÅENDE MENINGEN, GYLDIGHETEN, TOLKNINGEN OG MULIGHETEN FOR HÅNDHEVING AV DISSE VILKÅRENE ELLER RETTIGHETENE OG FORPLIKTELSENE TIL DELTAKERE ELLER SONOS I SAMBAND MED TRADE UP OPPGRADERINGSPROGRAMMET SKAL STYRES AV OG TOLKES I HENHOLD TIL DE INTERNE LOVENE I STATEN CALIFORNIA UTEN HENSYN TIL EVENTUELL INTERNASJONAL PRIVATRETT ELLER PARAGRAFER SOM MÅTTE FØRE TIL ANVENDELSE AV ANDRE STATERS LOVER. DIN LOKALE LOVGIVNING OM FORBRUKERKJØP KAN KOMME TIL ANVENDELSE. SONOS BEGRENSER IKKE PÅ NOEN MÅTE DE RETTIGHETENE DU KAN HA UNDER SLIKE LOVER.

Når du deltar i Trade Up oppgraderingsprogrammet, innebærer det at du forstår og samtykker i at du ikke har noen rett til å forby eller begrense utviklingen, produksjonen, annonseringen av, reklamen for, distribusjonen av eller utnyttelsen av Trade Up oppgraderingsprogrammet, eller noen annen forretning eller prosjekt fra Sonos.

Med unntak av der det er forbudt, samtykker du ved å delta i Trade Up oppgraderingsprogrammet i (a) at alle tvistemål, klager og rettskrav som skyldes eller er knyttet til Trade Up oppgraderingsprogrammet, skal løses hver for seg uten at man tyr til noen form for gruppesøksmål og utelukkende gjennom megling under reglene for kommersiell voldgift fra American Arbitration Association, (b) at enhver klage, rettskjennelse og erstatning skal være begrenset til de faktiske utgiftene som pådras (dvs. bare kostnader knyttet til deltakelse i Trade Up oppgraderingsprogrammet), men skal ikke under noen omstendigheter omfatte advokatsalær, og (c) at du herved frasier deg alle rettigheter til å kreve erstatning for straffe- og følgeskader samt tilfeldige skader. Hvis en rettsinstans med kompetent jurisdiksjon finner at noen bestemmelser i disse vilkårene er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal disse bestemmelsene skilles fra resten av disse vilkårene, som ellers fortsatt vil ha sin fulle kraft og virkning.

Hvis noen del av vilkårene anses å være ugyldig eller ellers ikke kan håndheves eller er ulovlig, skal resten av vilkårene fortsatt være gyldig og skal tolkes i henhold til vilkårene som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen, eller ugyldige eller ulovlige delen av en bestemmelse, ikke var en del av dem.

Disse vilkårene vil være lagt ut på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms i løpet av kampanjeperioden og i minst seks – 6 – uker etterpå.

SONOS TRADE UP OPPGRADERINGSPROGRAM
VILKÅR

Siste oppdatering: Mars 2020

PROGRAMBESKRIVELSE

Sonos’ Trade Up oppgraderingsprogram («Trade Up oppgraderingsprogrammet») starter på eller omkring 9. mars 2020 kl. 12.00.01 PT og blir avsluttet når Sonos, Inc. varsler om det («kampanjeperioden»). Kunder som eier kvalifiserende produkter (som forklart under), er kvalifisert til å motta en kupong for et avslag på tretti prosent – 30 % – på et nytt Sonos-produkt på http://www.sonos.com, men med forbeholdene som er spesifisert under («rabattkreditten»). Når deltakere deltar i Trade Up oppgraderingsprogrammet, innebærer det at de uten forbehold godtar og samtykker i å etterfølge og overholde disse vilkårene og avgjørelsene til Sonos, Inc, deres heleide datterselskaper og Sonos’ utpekte representanter. Disse vilkårene og avgjørelsene er endelige og bindende i ethvert henseende. Alle opplysninger og instruksjoner om Trade Up oppgraderingsprogrammet som publiseres av Sonos Inc. (med registrert kontoradresse: 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA) eller deres heleide datterselskaper (samlet kalt «Sonos»), er en del av vilkårene.

Sonos kan når som helst helt etter eget skjønn oppdatere, endre, oppheve eller avslutte disse vilkårene og avslutte Trade Up oppgraderingsprogrammet, ved å endre datoen «Siste oppdatering» øverst på denne siden for Trade Up oppgraderingsprogrammet og ved å publisere en melding om en slik oppdatering, endring, oppheving eller avslutning på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms. Vi ber deg derfor om å lese den med jevne mellomrom.

KVALIFISERTE DELTAKERE

Bare personer som er lovlig bosatt i de femti – 50 – amerikanske statene og Washington, D.C. i USA, Australia, Belgia, Canada, Sveits, Tyskland, Østerrike, Danmark, Finland, Spania, Frankrike, Storbritannia, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Sverige, Bulgaria, Kypros, Estland, Hellas, Guernsey, Kroatia, Jersey, Litauen, Luxembourg, Latvia, Malta, Romania, Slovenia og Slovakia (samlet kalt «områdene»), som på det tidspunkt de deltar i Trade Up oppgraderingsprogrammet, er 1) bosatt i et av områdene og 2) er atten – 18 – år eller eldre, har rett til å delta i Trade Up oppgraderingsprogrammet og å veksle inn en rabattkreditt. Trade Up oppgraderingsprogrammet gjelder ikke der det er forbudt. Hvis et kvalifisert produkt tidligere har gått gjennom Trade Up og en rabattkreditt ble utstedt for et slikt produkt, er det ikke kvalifisert for rabattkreditt og ingen ytterligere rabattkreditt vil bli utstedt for produktet.

SLIK FUNGERER DET

 1. Du kan lese mer om programmet på https://www.sonos.com/tradeup.
 2. Logg på Sonos-kontoen («Din konto») på http://www.sonos.com.
 3. Vis produktene som er registrert på kontoen i systemfanen. Kvalifiserte produkter som kan benyttes i Trade Up oppgraderingsprogrammet, vil være tydelig merket i Din konto. Gå til fanen for Trade Up i Din konto, og følg trinnene i instruksjonen for hvert produkt som er kvalifisert. Du vil bli bedt om å godta disse vilkårene for å motta rabattkreditten.
 4. Rabattkreditten blir vist og tilgjengelig for bruk når du logger deg inn på «Min konto» på sonos.com.

RABATTKREDITT

Etter at du har samtykket i vilkårene for Trade Up oppgraderingsprogrammet, vil du motta en rabattkreditt i «Min konto»-delen av sonos.com. Rabattkreditten er bare gyldig på http://www.sonos.com og utløper ikke før den benyttes. Kreditten kan bare brukes en gang og kan brukes på ett – 1 – valgfritt vanlig priset produkt på sonos.com, med noen produktbegrensninger som angitt nedenfor. Rabattkreditten kan ikke kombineres med andre tilbud, rabatter eller spesialpriser og kan ikke brukes på gavekort, ombygde produkter eller tredjepartsprodukter.

KVALIFISERTE PRODUKTER

Følgende Sonos-produktene er kvalifiserte for en rabattkreditt hvis de ikke allerede har gått gjennom Trade Up eller Trade Up oppgraderingsprogrammet («kvalifiserte produkter»):

 • CR200
 • PLAY:5, GEN 1
 • Visse CONNECT-modeller, inkludert ZP80 og ZP90
 • Visse CONNECT:AMP-modeller, inkludert ZP100 og ZP120

PRODUKTENE CONNECT OG CONNECT:AMP HAR IKKE MODELLNUMMER PÅ UTSIDEN. FOR Å BEKREFTE OM CONNECT- ELLER CONNECT:AMP-ENHETEN ER KVALIFISERT TIL Å DELTA I TRADE UP OPPGRADERINGSPROGRAMMET, KAN DU LOGGE PÅ DIN KONTO PÅ SONOS.COM OG SJEKKE OM DEN ER KVALIFISERT PÅ FANEN SYSTEM ELLER TRADE UP OPPGRADERING ELLER VED Å KONTAKTE SONOS KUNDESTØTTE.

GENERELLE VILKÅR

NÅR DU DELTAR I TRADE UP OPPGRADERINGSPROGRAMMET, FRASIER DU DEG ALLE GARANTIER KNYTTET TIL SONOS-ENHETEN, UANSETT OM DE ER UTTRYKKELIGE, IMPLISITTE, LOVPÅLAGTE ELLER ANNET, INKLUDERT ALLE IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, DET AT RETTIGHETER IKKE ER KRENKET OG DEN UNDERFORSTÅTTE BETINGELSEN OM TILFREDSSTILLENDE KVALITET.

Når du deltar i Trade Up oppgraderingsprogrammet, innebærer det at du samtykker i (A) at Sonos ikke kan holdes ansvarlig for eller er forpliktet til å yte erstatning for det etterfølgende, og at de herved er fritatt for alle kostnader, skader, tap og skadeserstatninger av ethvert slag, inkludert, uten begrensning, dødsfall og personskade som helt eller delvis skyldes at du deltar i Trade Up oppgraderingsprogrammet, og (B) at Sonos ikke har gitt noen produktgaranti, bekreftelse eller uttrykkelig eller underforstått garanti, faktisk eller juridisk, angående Sonos-enheten din etter at du har godtatt vilkårene for å motta en rabattkreditt.

Sonos forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere enhver enkeltperson som de finner har tuklet med Trade Up oppgraderingsprogrammet eller funksjonen til en rabattkreditt eller http://www.sonos.com, som handler i motsetning til disse vilkårene, eller som handler på en forstyrrende måte eller i den hensikt å forstyrre eller undergrave den legitime driften av Trade Up oppgraderingsprogrammet, eller som forstyrrer, fornærmer, truer eller trakasserer enhver annen person. Sonos forbeholder seg også retten til å søke erstatning eller andre vederlag fra alle slike personer så langt loven tillater det.

I tilfelle Sonos ikke kan utstede rabattkreditter eller administrere og iverksette Trade Up oppgraderingsprogrammet som tenkt her av enhver grunn som er utenom deres rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, brann, storm, flom, jordskjelv, eksplosjon, uhell, offentlig kaos, sivil uro, sykdomsutbrudd, sabotasje, terrorhandlinger, krigshandlinger (erklærte eller ikke erklærte), streik, opptøyer eller samfunnsfiender eller force majeure, satelitt- eller utstyrssvikt, ordre fra en domstol eller rettsinstans eller enhver årsak som ikke rimelig kan regnes å være under Sonos’ kontroll (som hver er en force majeure-hendelse eller -forekomst), så skal Sonos, avhengig av eventuell offentlig godkjenning som kan kreves, ha retten til å endre, innstille eller avslutte Trade Up oppgraderingsprogrammet.

Alle personopplysninger som innhentes i samband med Trade Up oppgraderingsprogrammet, skal bli bruk i henhold til Sonos’ personvernerklæring som du finner på sonos.com/legal/privacy.

ALLE SAKER OG SPØRSMÅL ANGÅENDE MENINGEN, GYLDIGHETEN, TOLKNINGEN OG MULIGHETEN FOR HÅNDHEVING AV DISSE VILKÅRENE ELLER RETTIGHETENE OG FORPLIKTELSENE TIL DELTAKERE ELLER SONOS I SAMBAND MED TRADE UP OPPGRADERINGSPROGRAMMET SKAL STYRES AV OG TOLKES I HENHOLD TIL DE INTERNE LOVENE I STATEN CALIFORNIA UTEN HENSYN TIL EVENTUELL INTERNASJONAL PRIVATRETT ELLER PARAGRAFER SOM MÅTTE FØRE TIL ANVENDELSE AV ANDRE STATERS LOVER. DIN LOKALE LOVGIVNING OM FORBRUKERKJØP KAN KOMME TIL ANVENDELSE. SONOS BEGRENSER IKKE PÅ NOEN MÅTE DE RETTIGHETENE DU KAN HA UNDER SLIKE LOVER.

Når du deltar i Trade Up oppgraderingsprogrammet, innebærer det at du forstår og samtykker i at du ikke har noen rett til å forby eller begrense utviklingen, produksjonen, annonseringen av, reklamen for, distribusjonen av eller utnyttelsen av Trade Up oppgraderingsprogrammet, eller noen annen forretning eller prosjekt fra Sonos.

Med unntak av der det er forbudt, samtykker du ved å delta i Trade Up oppgraderingsprogrammet i (a) at alle tvistemål, klager og rettskrav som skyldes eller er knyttet til Trade Up oppgraderingsprogrammet, skal løses hver for seg uten at man tyr til noen form for gruppesøksmål og utelukkende gjennom megling under reglene for kommersiell voldgift fra American Arbitration Association, (b) at enhver klage, rettskjennelse og erstatning skal være begrenset til de faktiske utgiftene som pådras (dvs. bare kostnader knyttet til deltakelse i Trade Up oppgraderingsprogrammet), men skal ikke under noen omstendigheter omfatte advokatsalær, og (c) at du herved frasier deg alle rettigheter til å kreve erstatning for straffe- og følgeskader samt tilfeldige skader. Hvis en rettsinstans med kompetent jurisdiksjon finner at noen bestemmelser i disse vilkårene er ugyldig eller ikke kan håndheves, skal disse bestemmelsene skilles fra resten av disse vilkårene, som ellers fortsatt vil ha sin fulle kraft og virkning.

Hvis noen del av vilkårene anses å være ugyldig eller ellers ikke kan håndheves eller er ulovlig, skal resten av vilkårene fortsatt være gyldig og skal tolkes i henhold til vilkårene som om den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen, eller ugyldige eller ulovlige delen av en bestemmelse, ikke var en del av dem.

Disse vilkårene vil være lagt ut på https://www.sonos.com/legal/tradeup-terms i løpet av kampanjeperioden og i minst seks – 6 – uker etterpå.