Port

Oversikt

Oversikt

Overview Image

Den allsidige strømmekomponenten for stereoanlegget eller mottakeren din –

 • Plugg inn lydutstyret du allerede har og hør på lyden.
 • Strøm alt du er glad i med Sonos-appen og Apple AirPlay 2.
 • Bruk line-in for å koble til platespilleren, eller spill av musikk direkte fra en venns telefon på stereoanlegget ditt.
 • 12 V-utløser slår forsterkeren automatisk av og på.
  Fungerer med enten Sonos S2 eller Sonos S1 (for Android og iOS).
 • Les Konfigurering når du er klar til å legge til Port i Sonos-anlegget.Sonos S1 app (for Android and iOS).
 • See Setup when you’re ready to add Port to your Sonos system

Kontroller og knapper

1

Join-knapp

Trykk for å koble til under konfigureringen.

2

Ethernet-porter

Bruk en Ethernet-kabel til å koble til en ruter, datamaskin eller en annen nettverksenhet, som en NAS-enhet (tilleggsutstyr).
LED-indikatorer:
Blinker grønt (nettverksaktivitet)
Blinker gult (forbindelse)

3

12 V-utløser

Bruk en stereo- 3,5 mm til 3,5 mm-kabel for å vekke en tredjepartsforsterker når Sonos begynner å spille av lyd.
Merknad: Les veiledningen som fulgte med forsterkeren, for detaljer om hvordan et 12 V-utløsersignal kan brukes.

4

Vekselstrøminngang (strømnett)

Bruk kun den medfølgende strømforsyningen (garantien er ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømforsyning).

5

Analog lydinngang

Bruk en standard RCA-lydkabel (følger med) til å koble Ports analoge lydinnganger til lydutgangene fra en separat lydenhet, som en forforsterket platespiller.

6

Analog lydutgang

Bruk en standard RCA-lydkabel (følger med) til å koble Ports analoge lydutganger til lydinngangene på en forsterket lydkomponent.

7

Digital lydutgang

Bruk en digital koaksialkabel til å koble Ports koaksiale digitale lydutgang til lydinngangene på en forsterket lydkomponent.

Velg en plassering

Du kan plassere Port omtrent hvor som helst: i et elektronikkrack, på en hylle eller på en benk med hjemmekinomottakeren (AVR).

Rackmontert
Port passer perfekt i ethvert elektronikkrack med en tredjepartshylle. Du kan sette tre enheter på tvers av et standardrack og bare bruke én rackenhet med vertikalt rom.

Plassert på en benk

 • Plasser horisontalt på en stabil og jevn overflate.
 • Hvis du setter den på en hylle, får du best ytelse hvis den står helt foran og med minst 5 cm rom på alle sidene.

Koble til kablene

1

Sett i strømledningen, og koble den til Port.

2

Koble Port til lydutstyret ditt.

For høyttalere med strømforsyning:

 • Det kan hende at du trenger en Y-adapterlydkabel (en 1/8 tommers stereominiplugg til doble RCA-kontakter (hann)) for å koble forsterkede høyttalerne til lydutganger til Sonos-produktet.
 • Hvis høyttalerne har en 1/8 tommers hannstereoplugg, må du feste en hunn-til-hunn-kobling mellom høyttalerkontakten og lydkabelen med Y-adapteren.

For en hjemmekinomottaker eller forsterker:

 • Hvis hjemmekinoanlegget eller forsterkeren har digitale innganger, kan du bruke en digital koaksialkabel til å koble den digitale utgangen på Port til den digitale inngangen på mottakeren.
 • Dersom du har analoge innganger på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren din, bruk en standard RCA-lydkabel til å koble en Ports analoge lydutganger til lydinngangene på mottakeren.
 • Velg riktig inngangskanal på mottakeren. Se «Kontroller volumet fra et hjemmekinoanlegg eller en forsterker» for å justere voluminnstillingene.Control volume from your AVR or amplifier to adjust volume settings.

For en datamaskin:

 • Du trenger en lydkabel med stereomini-til-RCA-Y-adapter (en 1/8 tommers stereominiplugg til to RCA-hannkontakter) for å koble den analoge lydutgangen på Port til datamaskinens lydinngang.
3

Last ned appen fra app-butikken på mobilenheten din hvis du ikke har den fra før. Du bruker den til å konfigurere og betjene Sonos-anlegget.

Line-in

Koble en ekstern lydenhet, som en CD-spiller eller platespiller med en innebygd phono forforsterker, til line-in-porten på et Sonos-produkt (Amp, Port eller Five).

Finn ut mer

Line-out

Kontroller volumet fra et hjemmekinoanlegg eller en forsterker (fast line-out-nivå)

Sett Ports line-out-nivå til Fast hvis du vil styre volumet utelukkende fra hjemmekinoanlegget eller forsterkeren. Du kommer ikke til å kunne bruke Sonos-appen til å justere volumet eller EQ-innstillingene.

 • Gå til > System, velg Port og velg Fast for line-out-nivå.

Styr volumet fra Sonos (variabelt line-out-nivå)

Når Ports line-out-nivå er satt til Variabelt, kan du bruke Sonos-appen til å justere volumet.

 1. Juster hjemmekinoanleggets eller forsterkerens volum til vanlig lyttevolum.
 2. Kontroller at line-out-nivået er satt til Variabelt. Hvis det ikke er det, må du endre det. (Gå til > System, velg Port og velg Variabelt for line-out-nivå.)
 3. Bruk Sonos-appen til å justere volumet så du kan høre musikk på Sonos-anlegget. Den må kanskje skrus opp ganske høyt.
 4. Justere volumet igjen på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren, slik at det faller innenfor nivået du vanligvis lytter til.

Bruk Sonos til å styre volumet på hjemmekinoanlegget eller forsterkeren
Når Ports line-out-nivå er satt til Pass-Through, holder Port et fast volum og sender volumkommandoer til forsterkeren. Du kan styre volumet med Sonos-appen, en universalkontroll eller med stemmen hvis du har en stemmeassistent aktivert.

 • Gå til > System, velg Port og velg Pass-Through for line-out-nivå.

Merk: Kontroller at forsterkeren støtter Pass-Through. Hvis du setter line-out-nivå til Pass-Through og forsterkeren ikke støtter det, kan du ikke styre volumet.

Bytte stereo til mono

Port spiller av lyd i stereo som standard. Du kan endre lydinnstillingene for rommet som er knyttet til Port, slik at den spiller av musikk i to monokanaler.

 1. Gå til > System, og velg Port.
 2. Velg Avansert lyd > Stereo/Mono, og velg deretter et alternativ.

Finn ut mer

Spesifikasjoner

FunksjonBeskrivelse

LYD

Lydkvalitet

THD+N <0,009 %, 20 Hz til 20 kHz

Line-in

Analog (RCA), automatisk registrering

Line-out

Analog (RCA), digital (koaksial)

NETTVERK

Trådløs tilkobling

Slik bruker du Sonos S2: Kobles til Wi-Fi-nettverket med alle slags 802.11a/b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 eller 5 GHz.
Bruker Sonos S1: Kobler seg til det trådløse nettverket med enhver ruter som kan kringkaste 802.11b/g på 2,4 GHz. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren.

Ethernet-port

To 10/100 Mbps Ethernet-porter.
Du kan koble et Sonos-produkt direkte til ruteren hvis det trådløse nettet er ustabilt.

GENERELT

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V ~, 50–60 Hz, 1 A vekselstrøm-universalinngang

Effekt: 12,0 VDC, 1,0 A, 12,0 W
Gjennomsnittlig effektivitet i aktiv tilstand: 84,2 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78,7 %
Strømforbruk uten belastning: 0,06 W

Mål (H x B x D)

41 x 138 x 138 mm

Vekt

0,47 kg

Driftstemperatur

0° til 40° C40° C)

Lagringstemperatur

-20° til 70°C20° to 70° C)

Produktutførelse

Svart

Pakkens innhold

Sonos Port, strømledning, RCA-kabel og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

 1. Les disse instruksjonene.
 2. Ta vare på disse instruksjonene.
 3. Følg alle advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
 6. Rengjør bare med en tørr, myk klut. Vaskemidler eller løsemidler kan skade overflaten på Sonos-produktene dine.
 7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
 8. Må ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder slik som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater som produserer varme.
 9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og stedet der de kommer ut av apparatet.
 10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
 11. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tidsperioder.
 12. Dette produktet har ingen deler som kan repareres av brukeren. Det må ikke åpnes eller demonteres, og du må ikke forsøke å reparere det eller skifte noen komponenter. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Det er nødvendig med service når apparatet har blitt skadet på noen måte, slik som at strømledningen eller -pluggen er skadet, hvis det er sølt væske på eller fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller det har falt i gulvet.
 13. Strømpluggen bør være lett tilgjengelig for å koble fra utstyret.
 14. Advarsel: Ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet, det kan medføre fare for brann eller elektrisk støt.
 15. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut og plasser ikke gjenstander som er fylt med væske, slik som vaser, oppå apparatet.