Boost

Oversikt

Oversikt

Overview Image

Når den eksisterende Wi-Fi-en ikke er pålitelig nok til å strømme musikk –

 • Boost sender signaler 360° gjennom vegger og tak for feilfri dekning.
 • Strømmer uten forstyrrelser i de mest utfordrende Wi-Fi-omgivelsene.
 • Omgår Wi-Fi-nettverket ved å skape et eget trådløst høyhastighetsnettverk bare for Sonos-høyttalerne.
 • Fungerer med enten Sonos S2 eller Sonos S1 (for Android og iOS).

Når bør jeg bruke en Boost?

 • Når Wi-Fi-en er treg eller uberegnelig eller nettverket allerede er svært belastet med strømming av video, spill og internettbruk.
 • Når Wi-Fi-en ikke når alle rommene der du ønsker å bruke Sonos. Utvid rekkevidden til Sonos-anlegget ved å plassere en Boost mellom Sonos-høyttaleren som ikke er tilgjengelig, og resten av Sonos-anlegget.
 • Nettverket bare er på 5 GHz (kan ikke endres til 2,4 GHz).
 • Ruteren støtter bare 802.11n (du kan ikke endre innstillingene slik at den støtter 802.11b/g/n).

Merk: Bærbare Sonos-produkter kan ikke kobles til det dedikerte trådløse nettverket opprettet av Boost.

Kontroller og lys

Join-knapp

Trykk for å koble til under konfigureringen.

Statuslys

Viser statusen. Finn ut mer

Merk: Hvis lyset er forstyrrende, kan du slå det av i rominnstillingene.

Koblingspanel

1

Vekselstrøminngang (strømnett)

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien kjennes ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).

2

Ethernet-porter

Bruk en Ethernet-kabel til å koble til en ruter, datamaskin eller en annen nettverksenhet, som en NAS-enhet (tilleggsutstyr).
LED-indikatorer:
Blinker grønt (nettverksaktivitet)
Blinker gult (forbindelse)

Velg en plassering

Hvis du har kjøpt en Boost som erstatning for et Sonos-produkt som er koblet til ruteren, må du først legge til Boost i Sonos-anlegget og deretter koble den til ruteren og flytte den som opprinnelig var koblet til.


Hvis du har kjøpt en Boost for å utvide rekkevidden av Sonos-anlegget, plasserer du Boost mellom Sonos-høyttaleren som ikke er tilgjengelig, og resten av Sonos-anlegget.

Veggmontering

1

Velg en plassering som er nært et strømuttak (strømledningens lengde er 1,8 m), som ikke er i nærheten av varmekilder, skjulte ledninger, gassledninger osv.

2

Skru en amerikansk standard nr. 6 rund hodeskrue (metrisk – M3.5 rund hodeskrue) i veggen. La det være en avstand mellom veggen og skruehodet (omtrent 3,3 mm).

Merk: Panskruer fungerer også.

3

Plasser Boost på veggen, og skyv den rett ned slik at skruehodet glir bak den mindre enden av nøkkelhullsporet på baksiden av Boost.

Spesifikasjoner

FunksjonBeskrivelse

Ethernet-porter

2-ports-svitsj, 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX

Nettverksbroer

En 2-ports-svitsj lar deg koble til nettverket eller andre Sonos-høyttalere.

Utvid rekkevidden til SonosNet – bruk en BOOST til å forsterke SonosNet-signalet til områder som ikke kan nå resten av Sonos-anlegget.

Trådløs tilkobling

Fungerer på SonosNet™, et sikkert AES-kryptert, trådløst node-til-node-serienettverk som er forbeholdt Sonos, for å redusere forstyrrelser på Wi-Fi-nettet.

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V ~, 50–60 Hz, 0,3 A vekselstrøm universalinngang.
Effekt: 5,0 V, 2,0 A, 10,0 W
Gjennomsnittlig effektivitet i aktiv tilstand: 79,1 %
Strømforbruk uten belastning: 0,03 W

Mål (H x B x D)

33 x 115 x 115 mm

Vekt

0,191 kg

Driftstemperatur

0° C til 40° C

Anbefalt monteringsskrue

Amerikansk standard nr. 6 rund hodeskrue, metrisk M3.5 rund hodeskrue

Overflate

Hvitt / høykvalitets polykarbonatmateriale

Pakkens innhold

Sonos Boost, strømledning, Ethernet-kabel, og hurtigstartsveiledning.

Viktig sikkerhetsinformasjon

*Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Important safety information

 1. Les disse instruksjonene.
 2. Ta vare på disse instruksjonene.
 3. Følg alle advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
 6. Rengjør bare med en tørr, myk klut. Vaskemidler eller løsemidler kan skade overflaten på Sonos-produktene dine.
 7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
 8. Må ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder slik som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater som produserer varme.
 9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og stedet der de kommer ut av apparatet.
 10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
 11. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tidsperioder.
 12. Dette produktet har ingen deler som kan repareres av brukeren. Det må ikke åpnes eller demonteres, og du må ikke forsøke å reparere det eller skifte noen komponenter. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Det er nødvendig med service når apparatet har blitt skadet på noen måte, slik som at strømledningen eller -pluggen er skadet, hvis det er sølt væske på eller fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller det har falt i gulvet.
 13. Strømpluggen bør være lett tilgjengelig for å koble fra utstyret.
 14. Advarsel: Ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet, det kan medføre fare for brann eller elektrisk støt.
 15. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut og plasser ikke gjenstander som er fylt med væske, slik som vaser, oppå apparatet.