Amp

Oversikt

Oversikt

Overview Image

Driv de passive høyttalerne dine, skap ditt smarte drømmehjem og nyt uendelige muligheter for multiromslytting.

 • Amp har en toppmoderne innebygd digitalforsterker som kan drive både store og små høyttalere, slik at du får overlegen lyd på alle rom.
 • Fungerer med enten Sonos S2 eller Sonos S1 (for Android og iOS).

Spille av musikk gjennom favoritthøyttalerne dine

 • Koble favoritthøyttalerne dine til Amp for å strømme all musikken du er glad i, uansett hvor de er plassert: i bokhyllen, stående på gulvet eller montert på veggen eller i taket.
 • Koble til en platespiller, et stereoanlegg eller en bærbar lydenhet, og spill av lyden på en Sonos-høyttaler.

Få enda bedre TV-lyd
Koble Amp til TV-en for å få det ypperste av underholdningsanlegg.

 • Bruk Amp og et par tredjepartshøyttalere til å lage to fremre lydkanaler.
 • Bruk Amp med tredjepartshøyttalere til å legge til surroundlyd hvis du allerede har en Sonos-hjemmekinohøyttaler (Arc, Arc SL, Beam eller en annen Amp) som er koblet til TV-en.

(Hvis du ønsker enda dypere lyd, legger du til en Sonos Sub eller kobler til en tredjeparts subwoofer.)

Les Komme i gang når du er klar til å legge til en Amp i Sonos-anlegget.

Kontroller og lys

Statuslys

Viser produktets tilkobling til Wi-Fi, angir når volumet er satt på lydløs og signaliserer feil.

Finn ut mer

Volumstyring

 • Volum opp (høyre)
 • Volum ned (venstre)

Trykk på og hold inne for å endre volumet raskt.

Spill av / sett på pause

Trykk på for å spille av lyden eller sette den på pause.

 • TV – når TV-en er på, trykker du bare på for å slå lyden av og på.
 • Musikk – når TV-en er slått av, trykker du på for å sette musikken på pause eller starte den på nytt.

Neste/forrige

(Kun musikk)

 • Sveip til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste sang.
 • Sveip til venstre for å gå til forrige sang.

Merk: Du kan ikke hoppe fremover eller gå tilbake mens du hører på en radiostasjon.

Koblingspanel

1

HDMI ARC

Bruk en HDMI-kabel når du skal koble Amp til HDMI ARC-porten på TV-en.

2

Ethernet-porter

Bruk den medfølgende Ethernet-kabelen hvis du vil koble til en ruter, datamaskin eller nettverkstilkoblet lagringsenhet (NAS) (valgfritt).

3

Join-knapp

Trykk for å koble til under konfigureringen.

4

Vekselstrømport (strømnett)

Bruk bare den medfølgende strømledningen (garantien kjennes ugyldig hvis du bruker en tredjeparts strømledning).
Merk: Strømledningen må settes ordentlig i.

5

Analog lydinngang

Bruk en standard RCA-lydkabel (følger med) til å koble Amps analoge lydinnganger til utgangene på en annen enhet, som en forforsterket platespiller eller en bærbar musikkspiller.

6

Utgang for subwoofer

Du kan koble en subwoofer med egen strømtilførsel til denne utgangen med en standard RCA-kabel. Anlegget registrerer når en kabel er tilkoblet subwooferutgangen og justerer krysningsfrekvensen automatisk.

Merk: Hvis du kobler fra subwooferen, må du også koble subwooferkabelen fra utgangen på Amp.

7

Høyttalerkontakter

Bruk høyttalerkabel av høy kvalitet når du skal koble høyttalerne til Amp.

Velg en plassering

Du kan plassere Amp omtrent hvor som helst: i et elektronikkrack, på en hylle eller på en benk med TV-en.

Rackmontert

 • Amp passer perfekt i ethvert elektronisk rack.
 • Plasser to Amp-enheter side om side i et 2U-rack.
 • Plasser fire Amp-enheter i et 3U-rack.

Plassert på en benk

 • Plasser dem horisontalt på en stabil og jevn overflate minst 7,5 cm fra TV-en.
 • Ikke blokker TV-ens IR-sensor.
 • Hvis de plasseres på en hylle, må de plasseres fremst på hyllen med en klaring på minst 7,5 cm på alle sider.
 • Ikke blokker fronten av Amp, slik at du kan nå berøringsknontrollene.

Koble til kablene

1

Kontroller at høyttalerne er kompatible med Amp:

 • Høyttalernes nominelle effekt skal være minst 125 W for 8 ohms høyttalere og minst 200 W for 4 ohms høyttalere. Ikke koble til høyttalere med mindre impedans enn 4 ohm.
 • Amp kan drive høyttalere med en nominell impedans på over 4 ohm. To par av 8 ohms høyttalere som er koblet parallelt, kan også brukes. Ikke koble høyttalerne i serie, siden det gir dårlig lydkvalitet.
2

Fjern hetten fra bananpluggen for å avdekke tilkoblingshullet.

3

Stikk den strippede enden av høyttalerkabelen inn i hullet, og sett deretter dekselet på bananpluggen igjen for å sikre tilkoblingen.

Merk: Koble de røde (+) og svarte (–) kontaktene fra hver høyttaler til de tilsvarende bananpluggene og kontaktene på Amp. Hvis polariteten ikke stemmer overens, fører det til svak sentrallyd, og det blir vanskelig å høre hvor lyden kommer fra.

4

Sett bananpluggen i riktig høyttalerkontakt på baksiden av Amp.

5

Gjenta for å installere de andre høyttalerkablene.

6

Sett i strømledningen, og koble til Amp.

7

Bruk en HDMI-kabel for å koble til fra Amps HDMI-port til TV-en.

 • Hvis TV-en har en HDMI ARC-port, koble HDMI-kabelen til TV-ens HDMI ARC-port.
 • Hvis TV-en ikke har en HDMI ARC-port, trenger du en optisk adapter. Koble den til HDMI-kabelen og koble til enden med den optiske adapteren til TV-ens optiske digitale OUT-port.

Når Amp er koblet til, gir den to fremre lydkanaler og spiller av TV-lyden gjennom favoritthøyttalerne dine, også høyttalere som ikke er fra Sonos.

Line-in

Koble en ekstern lydenhet, som en CD-spiller eller platespiller med en innebygd phono forforsterker, til line-in-porten på et Sonos-produkt (Amp, Port eller Five).

Finn ut mer

Stereo til mono

Amp spiller av lyd i stereo som standard. Du kan endre lydinnstillingene for rommet som er knyttet til Port, slik at den spiller av musikk i to monokanaler.

 1. Gå til Innstillinger > System, og velg Amp.
 2. Velg Avansert lyd > Stereo/Mono, og velg deretter et alternativ.

Finn ut mer

Spesifikasjoner

FunksjonBeskrivelse

LYD

Forsterker

Digitalforsterker i klasse D

Forsterkereffekt

125 W per kanal til 8 ohm

Høyttalertilkoblinger

Bananplugger (2)

Line-In-kilder støttes

Lydenhet med analog RCA-utgang eller optisk utgang (krever optisk adapter). TV-enhet med HDMI ARC-utgang eller optisk utgang (optisk adapter kreves).

Utgang for subwoofer

RCA-type med automatisk registrering, justerbar krysning

NETTVERK

Unknown block type "undefined", please specify a serializer for it in the `serializers.types` prop

Trådløs tilkobling

Bruke Sonos S2: Kobles til Wi-Fi-nettverket med alle slags 802.11b/g/n-rutere som kan kringkaste på 2,4 GHz.
Bruker Sonos S1: Kobler seg til Wi-Fi-nettverket med enhver ruter som kan kringkaste 802.11b/g på 2,4 GHz. Nettverkskonfigurasjoner som bare støtter 802.11n, kan ikke brukes. Du kan enten endre ruterinnstillingene til 802.11b/g/n eller koble et Sonos-produkt til ruteren.

Ethernet-porter

Doble Ethernet-porter kan koble Amp til et kablet hjemmenettverk og muliggjøre tilkobling av ytterligere Sonos-produkter.

GENERELT

Unknown block type "undefined", please specify a serializer for it in the `serializers.types` prop

Anleggskrav

Passive høyttalere med høyttalerkabel, bredbåndstilkobling til Internett og Sonos-app.

Strømforsyning

Automatisk vekslende 100–240 V ~, 50–60 Hz, 1 A vekselstrøm-universalinngang

Kontroller

Berøringsgrensesnitt for å justere volum opp/ned, velge forrige/neste sang og spille av / sette på pause.

Statusindikator

Viser produktets tilkobling til Wi-Fi, angir når volumet er satt på lydløs og signaliserer feil.

Mål (H x B x D)

64 x 217 x 217 mm / 2.52 x 8.54 x 8.54 in

Vekt

2,1 kg

Driftstemperatur

0° til 40° C

Oppbevaringstemperatur

-20° til 50° C

Produktutførelse

Svart

Pakkens innhold

Sonos Amp, 2 bananplugger, vekselstrømledning og hurtigstartsveiledning.

* Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Viktig sikkerhetsinformasjon

 1. Les disse instruksjonene.
 2. Ta vare på disse instruksjonene.
 3. Følg alle advarsler.
 4. Følg alle instruksjonene.
 5. Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
 6. Rengjør bare med en tørr, myk klut. Vaskemidler eller løsemidler kan skade overflaten på Sonos-produktene dine.
 7. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.
 8. Må ikke installeres i nærheten av eventuelle varmekilder slik som radiatorer, varmluftskanaler, ovner eller andre apparater som produserer varme.
 9. Beskytt strømkabelen mot å bli gått på eller klemt, særlig ved kontakter, stikkontakter og stedet der de kommer ut av apparatet.
 10. Bruk bare tilbehør og utstyr som er spesifisert av produsenten.
 11. Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tidsperioder.
 12. Dette produktet har ingen deler som kan repareres av brukeren. Det må ikke åpnes eller demonteres, og du må ikke forsøke å reparere det eller skifte noen komponenter. Overlat all service til kvalifisert Sonos-servicepersonell. Det er nødvendig med service når apparatet har blitt skadet på noen måte, slik som at strømledningen eller -pluggen er skadet, hvis det er sølt væske på eller fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, hvis apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, ikke fungerer som det skal eller det har falt i gulvet.
 13. Strømpluggen bør være lett tilgjengelig for å koble fra utstyret.
 14. Advarsel: Ikke utsett apparatet for regn eller fuktighet, det kan medføre fare for brann eller elektrisk støt.
 15. Ikke utsett enheten for drypp eller sprut og plasser ikke gjenstander som er fylt med væske, slik som vaser, oppå apparatet.