Vår policy, din sekretess

Sonos, Inc. Sekretesspolicy

Sonos respekterar din sekretess och har till åtagande att skydda den personliga information som du bestämmer dig för att dela med oss. Syftet med det här policymeddelandet är att förklara vilken typ av information Sonos insamlar, hur vi insamlar den, vad vi använder den till och hur kunder kan begränsa användning eller avslöjande av personligt identifierbar information. Denna sekretesspolicy omfattar två skilda typer av information som vi kan samla in – 1) när du besöker vår webbplats och 2) när du använder våra produkter.

Sekretesspolicy

Information vi samlar in

Sonos får endast personlig information som en besökare till Sonos.com ger frivilligt och medvetet. Detta innebär att du kan besöka vår webbplats utan att tala om för oss vem du är eller avslöja någon information om dig själv. I syfte att mäta resultaten för och kontinuerligt förbättra vår webbplats, är det dock så att vi samlar in viss allmän information om våra besökare. Informationen kan inkludera: IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, domännamn, åtkomsttider och de webbplatsadresser som besökaren kommer från. Vi samlar in den här informationen och använder den för webbplatsens drift, för att förbättra webbplatsens kvalitet och prestanda och för att tillhandahålla allmän statistik om användningen av Sonos.com. Se även Cookies och spårningsteknik.

Sonos kan samla in personligt identifierbar information (som även kallas personlig information) genom den här webbplatsen och är sådan informations enda kontrollant. Personlig information innefattar all information som kan användas för att identifiera dig, inklusive, men inte begränsat till, för- och efternamn, e-postadress, hem- eller postadress eller annan fysisk adress, födelsedatum, kön, yrke, demografisk information, bransch, personliga intressen och potentiellt annan information när så behövs för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du beställer. Du kan välja att ge personlig information till Sonos på en rad olika sätt genom vår webbplats, däribland:

 • Registrera dig för att få nyheter eller information om våra produkter
 • Lägga in en beställning om en produkt
 • Registrera en Sonos-produkt som du har köpt
 • Skicka e-post till oss
 • Skicka en supportbegäran
 • Registrera dig som Digital Expert.

I var och en av ovanstående situationer kan vi be dig om viss eller all den personliga information som beskrivs ovan. När personlig information samlas in kommer vi att informera dig vid insamlingstillfället om det eller de syften som den ska användas för. Om vi någonsin frågar efter märkbart annorlunda information kommer vi att informera dig om detta. Dessutom kommer vi att klart och tydligt identifiera personlig information som är obligatorisk jämfört med valfri information.

Överst på sidan

Användning, spridning och avslöjande av information

När besökare anger information om sig själva för ett specifikt syfte använder Sonos den informationen endast för det syftet (exempelvis att ange den information som besökaren har begärt eller för att överväga en besökare för ett visst jobb). När besökare använder vår webbplats för att beställa produkter, eller för att begära information om dem, kan vi använda den individuella informationen som vi skulle använda samma information om den erhållits offline – exempelvis för att utvärdera dina behov och kontakta dig avseende ytterligare produkter, information eller tjänster som vi tror att du kan finna användbara. Du har rätt att välja att inte ta emot den här informationen genom att informera oss om ditt önskemål.

Sådant meddelande kan skickas via e-post till: privacy@sonos.com.

Vi säljer inte individuell information om våra besökare som erhålls online. Dessutom kommer vi inte att avslöja personlig information som du förser oss med via webbplatsen till parter som inte är anknutna till Sonos, såvida du inte specifikt auktoriserar det, vi tycker att det rimligen krävs enligt lag, vi är övertygade om att avslöjande rimligen krävs för att skydda kunders, anställdas och egendoms säkerhet, eller för dispytlösningssyften.

Sonos använder en rad olika tredjepartsentreprenörer för att utföra tjänster såsom webbplatshantering och värdfunktioner, produktinköp online och transport, kreditkortsbehandling och marknadsföring via e-post. I sådana situationer kan din personliga information delas med dessa representanter eller entreprenörer, men endast i syfte att utföra tjänster å Sonos vägnar och i enlighet med denna sekretesspolicy. Den uppdaterade listan med dessa parter kan beställas från Sonos när som helst. Dessutom gäller att om Sonos eller dess tillgångar förvärvas av ett annat företag kommer din personliga information i flertalet fall att bli en del av de tillgångar som överlåtes till efterföljaren.

I vissa fall, där så gäller, kommer vi att ge dig möjlighet att välja att få direkt marknadsföring eller marknadsundersökningsinformation. Det innebär att vi kommer att kräva att du bekräftar ditt samtycke innan vi använder din information för andra syften än det syfte som den lämnades för. I andra fall kommer ditt samtycke till att Sonos samlar in och använder din information i enlighet med den här policyn att antas såvida du inte vidtar bekräftande åtgärd för att indikera att du inte ger ditt samtycke, exempelvis genom att klicka på eller kryssa för lämpligt alternativ eller lämplig ruta vid insamlingstillfället. I vilket fall som helst kommer vi alltid att ge dig tillfälle att välja att inte ta emot direkt marknadsföring eller marknadsundersökningsinformation, även om du tidigare har valt att göra så.

Överst på sidan

Kvarhållningsperiod

Insamlade data behålles så länge som behövs för att tillhandahålla den tjänst som begärts av besökaren eller som på annat sätt beskrivs i detta dokument. Besökare kan alltid begära att Sonos raderar data genom att informera oss med hjälp av ovanstående kontaktinformation.

Överst på sidan

Säkerhet

Sonos använder en rad olika säkerhetstekniker och -procedurer för att hjälpa till att skydda din personliga information från otillåten åtkomst, användning eller avslöjande. Vi lagrar exempelvis den personliga information som du anger på datorservrar med begränsad åtkomst och i kontrollerade anläggningar. När vi överför känslig information (såsom ett kreditkortsnummer) över Internet skyddar vi den genom att använda kryptering, exempelvis SSL-protokollet (Secure Socket Layer). Om du vid något tillfälle vill göra ett inköp, men inte vill ange din kreditkortsinformation online, kan du kontakta en säljrepresentant från Sonos per telefon. Vi kräver att våra anställda skyddar sekretessen för informationen om våra kunder och förväntar oss att våra partners och leverantörer också gör det.

Överst på sidan

Cookies och spårningsteknik

En cookie är en liten datafil som vissa webbplatser skriver till din dators hårddisk när du besöker webbplatsen. Vi använder både sessions-ID-cookies och beständiga cookies. För sessions-ID-cookie gäller att när en besökare stänger webbläsaren avbryts cookie-filen. En beständig cookie är en liten textfil som lagras på användarens hårddisk under en längre tidsperiod. Du tar bort beständiga cookies genom att följa anvisningarna i hjälpfilen för internetwebbläsaren. En cookiefil kan innehålla information som ett användar-ID som webbplatsen använder för att spåra de sidor som du har besökt, men den enda personliga information som en cookie kan innehålla är information som du anger själv.

Vissa delar av Sonos webbplats använder cookies för att spåra användares trafikmönster. Vi gör detta för att fastställa webbplatsinformationens användbarhet för våra användare och för att se hur effektiv vår navigeringsstruktur är när det gäller att hjälpa användaren att nå den informationen. Dessutom använder vi cookies efter behov för att utföra funktioner som är specifika för en användare, t.ex. att köpa en Sonos-produkt eller skicka in begäran om support.

Om du föredrar att inte få några cookies när du bläddrar på vår webbplats kan du ställa in din webbläsare så att den varnar dig innan du accepterar cookies och du kan då vägra att ta emot en cookie. Du kan också vägra alla cookies genom att stänga av dem i din webbläsare, även om du då inte kommer att kunna dra full fördel av Sonos webbplats. Det krävs att du accepterar cookies för att kunna slutföra vissa åtgärder på vår webbplats, t.ex. att beställa en produkt eller skicka in begäran om support.

Bilaga 1 i detta dokument innehåller en lista med förstapartscookies som kan placeras på din enhet.

Överst på sidan

Google Analytics

Webbplatsen använder Google Analytics för att förstå hur du använder vårt innehåll och för att kunna se hur vi kan förbättra upplevelsen. Dessa cookies följer ditt framåtskridande genom vår webbplats, insamlar anonyma data om var du har kommit från, vilka sidor du besöker och hur lång tid du tillbringade på webbplatsen. Denna data lagras av Google för att skapa rapporter. Dessa cookies lagrar inte dina personuppgifter.

Informationen som genereras av cookien avseende din användning av webbplatsen, inklusive din IP-adress, kan skickas till och lagras av Google på servrar i USA eller något annat land där Google har anläggningar. Google kan använda denna information för syftet att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för oss och tillhandahålla andra tjänster som gäller webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredjeparter där detta krävs enligt lag, eller där sådana tredjeparter bearbetar information å Googles vägnar. Google kan kombinera information (inklusive IP-adresser) som erhålls genom dess Google Analytics Premium- och DoubleClick Bid Manager-produkter för att tillhandahålla dessa tjänster. . Genom att använda denna webbplats ger du ditt samtycke till bearbetning av data om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Cookies för Google Analytics skapas automatiskt såvida inte besökarens webbläsare är inställd att vägra dem. Besökare kan ställa in sina webbläsare att acceptera eller avböja alla, eller vissa, cookies. Alla senare webbläsarversioner ger användare en viss kontroll över cookies. Ytterligare information om hur du kan styra hur webbservrar använder cookies på din dator (inklusive Google Analytics-cookies) finns på webbplatsen http://www.aboutcookies.org/ som innehåller en vägledning för hur du kan radera och styra cookies.

Bilaga 2 i detta dokument innehåller en lista med Google Analytics-cookies som kan placeras på din enhet.

Googles webbplats innehåller ytterligare information om Google Analytics och en kopia av Googles sekretesspolicy.

Överst på sidan

Webbläsartillägget där du kan välja att inte delta i Google Analytics

Besökare kan förhindra att Google Analytics samlar in trafikloggsdata. I syfte att ge webbplatsbesökare mer valfrihet när det gäller hur deras data insamlas har Google Analytics utvecklat ett webbläsartillägg med vilket du kan välja att inte delta i Google Analytics (Google Analytics Opt-out). Tillägget kommunicerar med Google Analytics JavaScript (ga.js) för att indikera att information om webbplatsbesöket inte ska skickas till Google Analytics.

Om du vill välja att inte delta ska du hämta och installera tillägget för din nuvarande webbläsare. För att göra så besöker du följande webbplats som erbjuder ett webbläsartillägg som gör det möjligt för en användare att inte delta - http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Webbläsartillägget för att välja att inte delta i Google Analytics finns tillgängligt för Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera.

Vi rekommenderar att du ser till att din internetwebbläsare är uppdaterad och att du konsulterar den hjälp och vägledning som tillhandahålls av din internetwebbläsare om du är osäker på hur du justerar dina sekretessinställningar.

Överst på sidan

Tredjepartscookies

Genom att använda vår webbplats kan du ta emot vissa tredjepartscookies på din enhet. Tredjepartscookies är de som placeras av webbplatser och/eller andra parter än Sonos. Tredjepartscookies kan användas på denna webbplats för förbättring av våra produkter och tjänster.

Dessa "tredjepartscookies" lyder under respektive extern tjänsts sekretesspolicy, exempelvis Facebook-policyn för dataanvändning.

Sonos använder ommarknadsföringstjänsten Google AdWords för att annonsera på tredjeparts webbplatser (inklusive Google) för tidigare besökare. Det skulle kunna betyda att vi annonserar för tidigare besökare som inte har slutfört någon uppgift på vår webbplats, exempelvis att använda kontaktformuläret för att ställa en fråga. Detta skulle kunna vara i form av en annons på Googles sökresultatsida eller en webbplats i Google Display Network. Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder sig av cookies för att servera annonser baserade på någons tidigare besök till vår webbplats. Alla data som insamlas kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy och Googles sekretesspolicy.

Besökare kan ange sina inställningar för hur Google annonserar med sidan Google Annonsinställningar och de kan välja att inte delta i intressebaserad annonsering helt och hållet genom inställningar för cookies eller permanent genom att använda ett plugin-program för webbläsare.

Mer information om Google Adware finns här.

Bilaga 3 i detta dokument innehåller en lista med tredjepartscookies som kan placeras på din enhet.

Överst på sidan

E-post

Sonos skickar inte ut någon skräppost (spam) som du inte har begärt. Vi kan använda e-post för att kommunicera med våra besökare, för att besvara e-postmeddelanden från besökare, för att bekräfta beställningar som gjorts online och för att skicka information som en besökare har bett om. Om du får ett e-postmeddelande från oss som du inte vill ha kan du svara på e-postmeddelandet och tala om att du inte vill ha fler e-postmeddelanden. Sonos tillhandahåller en funktion för prenumerationsavbrott i sina e-postkampanjer för att ge användare möjlighet att välja att inte få ytterligare e-postkommunikation från oss.

Överst på sidan

Barns sekretess

Sonos webbplats har inte barn som sin målpublik och är inte avsedd att dra barns uppmärksamhet till sig. Sonos ber inte medvetet om personlig information från barn och skickar dem inte heller förfrågningar om personlig information.

Även om besökare av alla åldrar kan navigera sig igenom vår webbplats samlar vi inte avsiktligt in personlig information från personer som ännu inte fyllt tretton. Om det skulle visa sig efter meddelande från förälder eller vårdnadshavare, eller upptäckt på annat sätt, att ett barn som inte fyllt tretton felaktigt har registrerat sig på denna webbplats med falsk information kommer vi omedelbart att annullera barnets konto och radera barnets personliga identifierbara information från våra register.

Överst på sidan

Tredjepartsplatser

Sonos webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part. Sonos delar inte med sig till dem din personliga information och vi är inte heller ansvariga för deras sekretesspraxis. Vi uppmuntrar dig att skaffa mer information om dessa företags sekretesspolicy.

Överst på sidan

Uppdatera din information

Om du tidigare har försett oss med personlig information kan du nå, korrigera och uppdatera informationen genom att besöka vår webbplats och genom att använda vår supportapplikation. Supportområdet för webbplatsen innehåller länkar (Mina grejor) från vilka användare kan skicka in uppdateringar och korrigeringar. Eventuella felaktigheter i informationen som du underrättar oss om, eller som vi blir medvetna om, kommer att rättas till av oss så snart som möjligt. Vi behåller inte någon som helst information om dig som är föråldrad eller som inte längre krävs under denna Policy.

Överst på sidan

Åtkomsträttigheter

Du har rätt till åtkomst till personuppgifter som vi har om dig. Om du vill ha en kopia av denna information, skriv till oss eller skicka e-post till oss på kontaktadressen ovan och bifoga din ordinarie postadress så att du kan få den här informationen. I vissa jurisdiktioner kan vi ha rättighet att debitera dig en administrationsavgift.

Överst på sidan

Sonos-produkter

Det finns olika informationsnivåer som kan tillhandahållas av dig och/eller ditt Sonos-system, beroende på hur mycket information du vill ange.

 • Avböj att registrera dig: Om du inte registrerar ditt Sonos-system hos oss, överförs ingen personligt identifierbar information. Ditt system kommer dock i början att överföra det faktum att ett hushålls-ID (en numerisk identifikation) med Sonos-produkter (som går att identifiera med serienummer) har skapats. Efter detta första inlämnande skickas ingen annan information såvida inte (i) du lägger till fler Sonos-produkter i ditt system (då överförs samma inledande information), eller (ii) du senare väljer att registrera ditt system.
 • Registrera, välja att inte vara med: Om du registrerar ditt Sonos-system hos oss kommer du att förse oss med följande information:
  • E-postadress (som blir associerad med hushålls-ID)
  • Postnummer
  • Land där du använder systemet.

  Efter registrering kommer ditt system dessutom att periodvis rapportera följande typer av information:

  • Operativsystemet för alla enheter som kör en Sonos controller
  • Sonos-produkter (inklusive serienummer) och programvaruversioner som används i ditt system
  • Om du anmäler dig till en musiktjänst

  När denna information överförs medföljer hushållets ID, ditt Sonos-ID (dvs. e-postadressen som du angav), Sonos programvaruversion i ditt system och maskinvarumodellerna i ditt system.

 • Registrera, välja att vara med: Om du samtycker till att ge mer information efter registreringen, och i tillägg till ovanstående information som anges p.g.a. registrering, kommer ditt system att periodvis tillhandahålla information om din användning av Sonos-systemet, inklusive följande:
  • Musiktjänstanvändning (inte vad du spelar, bara hur mycket du använder tjänsten)
  • Lokal musik (inte vad du spelar, bara hur mycket du använder din lokala samling)
  • Användning av Sonos-systemets kö
  • Utjämningsanvändning
  • Skapande av stereopar
  • Användning av linjeingångsenheter och Sonos-dockningsstationer
  • Uppspelningsfel (exempelvis brist på åtkomst eller att du inte kan höra musiktjänsten)

  När denna information överförs, medföljs den av samma identifierare som beskrivs ovan för Registrera, välja att inte vara med.

Hur vi använder denna information:

Sonos insamlar information från Sonos-systemets programvara eftersom detta hjälper oss att förse dig med innehåll, tjänster och en mer personlig upplevelse baserat på den information som du ger. Detta hjälper oss också att bättre förstå hur våra produkter används. Slutligen gäller att den information som överförs av ditt system (exempelvis, upprepade gånger då du inte kan höra musiktjänster) kan föranleda att vi kontaktar dig om vi tror att vi kan förbättra dina systemprestanda.

Vi hyr inte ut och säljer inte någon information som vi kan samla in från dig till tredje part, men vi förser musiktjänsterna med anonyma och sammanställda data om våra gemensamma kunders användningsmönster.

Överst på sidan

Meddelande om ändringar i denna policy

Sonos kommer regelbundet att uppdatera detta meddelande om sekretesspolicy. När vi gör det kommer vi att revidera datum för "Senast uppdaterat" längst ner på den här sidan. Om det finns ändringar i sekretessmeddelandet som vi bedömer som väsentliga kommer vi att informera dig om det genom att placera en framträdande notis på startsidan på webbplatsen Sonos.com.

Överst på sidan

Senast uppdaterat: 2014-11-10.

Bilaga 1: Förstapartscookies

Cookietyp Cookienamn Varaktighet Syfte Information som ingår
Förstapart ASP.NET_SessionId När webbläsarsessionen avslutas Sessionscookie Randomiserad och anonym identifierare
BrightTag __bterr Utgår ej [1970-01-01] Felkontroll för allt som kommer från Brighttag Felmeddelanden som uppstår i databindningsuttryck eller händelser som förknippas med Server-Direct Tag
Google Analytics __utma 2 år Håller räkning på det antal gånger en besökare har besökt webbplatsen Randomiserad och anonym identifierare
Google Analytics __utmb 30 minuter Dessa två cookies används för att beräkna hur lång tid besökare tillbringade på att surfa på webbplatsen Innehåller tidstämpel för den tid då besökaren kom till webbplatsen
Google Analytics __utmc När du stänger din webbläsare Innehåller tidstämpel för den tid då besökaren lämnade webbplatsen
Google Analytics __utmli 30 sekunder Förbättrad länktillskrivning Innehåller ID för det element som klickades
Google Analytics __utmv 2 år Bistår utvecklare som använder _setCustomVar-metoden. Används även för den föråldrade _setVar-metoden Lagrar anpassade variabla data på besökarnivå
Google Analytics __utmz 6 månader Håller reda på var besökaren kom ifrån, vilken sökmotor som användes, vilken länk besökaren klickade på, vilket nyckelord du använde och var han eller hon befann sig i världen när de fick åtkomst till webbplatsen Hänvisningsinformation enligt beskrivning i syftet
Förstapart btpdb.2RAd25C.X2J0
X3FjX2R1cmF0aW9u
1 månad Siddata Lagrar siddata för beständig databindning
Förstapart lang 1 månad Språkinställning Önskat språk (t.ex. "sv-se")
Förstapart Region 1 månad Din region Aktuell region (t.ex. "Sverige")
Förstapart Sonos 1 månad Regions-/språkobjekt Region=xxx lang=xxx
Förstapart MySonos Utloggning/1 månad Krypterad användarinformation. Framtida användning vid enkel inloggning (SSO) FName, LName, UID, HHID, IP
Förstapart shop 2 dagar Krypterat varukorgsinnehåll för användning mellan *.sonos.com-domäner Varukorg, SKU, kvantitet, pris

Bilaga 2: Google Analytics-cookies

Cookietyp Cookienamn Varaktighet Syfte Information som ingår
Google Analytics _utma 4 år Anges automatiskt när du besöker någon av våra sidor. Aktiverar användning av webbstatistiktjänsten Google Analytics Dessa cookies lagrar anonyma data vid ditt besök till webbplatsen
Google Analytics _utmb Under 30 minuter efter din senaste aktivitet på webbplatsen Anges automatiskt när du besöker någon av våra sidor. Aktiverar användning av webbstatistiktjänsten Google Analytics Dessa cookies lagrar anonyma data vid ditt besök till webbplatsen
Google Analytics _utmc När du stänger din webbläsare Anges automatiskt när du besöker någon av våra sidor. Aktiverar användning av webbstatistiktjänsten Google Analytics Dessa cookies lagrar anonyma data vid ditt besök till webbplatsen
Google Analytics _utmz Under sex månader från när den anges Anges automatiskt när du besöker någon av våra sidor. Aktiverar användning av webbstatistiktjänsten Google Analytics Dessa cookies lagrar anonyma data vid ditt besök till webbplatsen

Bilaga 3: Tredjepartscookies

Cookietyp Cookienamn Varaktighet Syfte Information som ingår
Facebook datr, lu, s, locale, c_user, xs 4 år Gör det möjligt att dela och gilla våra sidor på Facebook. Facebook kan använda dessa cookies för att spåra hur du använder internet mellan olika webbplatser. Data om hur du använder internet, som kan länkas till ditt Facebook-användarnamn.
Double Click _drt_, id, .add 30 dagar Denna cookie används för ny målinriktning, optimering, rapportering och tillskrivning av online-annonser. Data om hur du använder internet.
Google NID, PREF, APISID, HSID, SID 30 dagar Denna cookie används för ny målinriktning, optimering, rapportering och tillskrivning av online-annonser. Data om hur du använder internet.
Thebrighttag bt3, btpdb, btv3.im, btv3.mm, btv3.qc 1 år Denna cookie används av vårt tagghanteringssystem och innehåller användningsinformation som kan delas med tredjeparts annonseringsföretag för målinriktning, annonsering och analytiska syften. Data om hur du använder internet.
Turn.com Uid 6 månader Denna cookie används för målinriktning och annonsering. Data om hur du använder internet.

Överst på sidan