Tillgänglighetspolicy för webbplatsen

Inkluderande mångfald är ett av Sonos kärnvärden. Vi tycker det är viktigt att vår webbplats är enkel att använda och tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglighet på nätet

Vi strävar efter att göra Sonos webbplats tillgänglig för alla användare oavsett funktionsförmåga. Om du har några frågor eller funderingar gällande tillgängligheten på vår webbplats ber vi dig kontakta oss genom att skicka in dina kommentarer via e-post till accessibility@sonos.com. Beskriv tillgänglighetsproblemet du upplever i detalj och ange webbadressen till sidan problemet gäller.

Skälig anpassning

De som behöver en skälig anpassning av Sonos produkter och tjänster kan lämna in en sådan begäran via e-post till accessibility@sonos.com. Inkludera kontaktuppgifter såsom en e-postadress eller ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Beroende på typen av begäran kan Sonos behöva information i god tid för att kunna göra en skälig anpassning.

Tredje parts webbplatser

Sonos webbplats innehåller länkar till webbplatser som ägs av en tredje part. Sonos garanterar inte tillgängligheten på dessa tredje parters webbplatser och kan inte heller anpassa sådana webbplatser.

Feedback

Vi jobbar ständigt med att säkerställa att våra produkter och tjänster är tillgängliga för alla användare oavsett funktionsförmåga. Om du har förslag eller frågor gällande tillgängligheten till Sonos tjänster ber vi dig skicka dina kommentarer till accessibility@sonos.com.