SONOS FLEX 2.0

ALGEMENE VOORWAARDEN (NEDERLAND)

1 DEFINITIES

1.1 De volgende termen die in deze Algemene voorwaarden gebruikt worden, betekenen het volgende:

1.1.1 ‘Abonnement-aanvrager’: elke volwassen natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder, of een rechtspersoon woonachtig in Nederland, die Abonnee wil worden en/of met wie Sonos in gesprek of onderhandeling is over het aangaan van een Contract.

1.1.2 ‘Sonos-producten’ of ‘Producten’: de speakers, soundbars, subwoofers en andere audioproducten van Sonos die door Sonos aan de abonnee worden geleverd als onderdeel van een Abonnement; de Producten kunnen ook refurbished Producten inhouden;

1.1.3 ‘Contract’: een contract tussen Sonos en de Abonnee met betrekking tot een Abonnement voor de huur van de producten en het gebruik van de diensten van Sonos Radio HD;

1.1.4 ‘Abonnee’: elke volwassen natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder met wie Sonos een Contract is aangegaan en die door Sonos is geaccepteerd.

1.1.5 'Minimale duur': eerste 3 (drie) maanden van het Abonnement; het totaal van de eerste 3 (drie) betalingen van het maandtarief voor de minimale duur moet vooraf betaald worden en is niet restitueerbaar, tenzij de Abonnee binnen 14 dagen het contract beëindigt overeenkomstig punt 10;

1.1.6 ‘Maandtarief’: de betaling die de Abonnee elke kalendermaand verschuldigd is aan Sonos voor het huren van de Sonos-producten zoals beschreven in het Contract;

1.1.7 Fysieke adres: het Fysieke adres dat de Abonnee tijdens de registratie heeft opgegeven, is geregistreerd bij de gemeente en wordt gebruikt als het adres waar de Producten worden gebruikt. Voor draagbare Producten die op batterijen werken, is het Fysieke adres het adres waar de Producten doorgaans worden gebruikt.

1.1.8 ‘Abonnement’: het Abonnement dat de Abonnee heeft gekocht via het contract tussen Sonos en de Abonnee voor het gebruik van de Sonos-producten; het Abonnement is de dienst die een combinatie is van de huur van de Sonos-producten, het gebruik van de Radio HD-muziekservice en toegang tot klantenondersteuning (zoals de reparatieservice en ondersteuning).

1.1.9 ‘Total Loss’: zoals gedefinieerd in artikel 5.4;

1.1.10 ‘Sonos’: Sonos Europe B.V., gevestigd en kantoorhoudend op het adres Groest 106, 1211 EE Hilversum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32107881;

1.1.11 ‘Webportal’: de digitale webportal (www.sonos.com/flex) voor het Abonnement, die toegankelijk is via www.Sonos.com en waarmee de Abonnee toegang heeft tot zijn/haar persoonlijke account en opties voor klantenondersteuning;

1.1.12 Sonos Radio HD: Sonos Radio HD is in het Abonnement opgenomen, wordt gedeactiveerd bij de beëindiging van het Abonnement en valt onder de Algemene gebruiksvoorwaarden van Sonos Radio die te vinden zijn op https://www.sonos.com/legal/sonos-radio-terms;

1.1.13 Uitbreidingsproducten/Add-ons: In aanvulling op de voorgeconfigureerde bundels met producten van het gekozen Abonnement is het mogelijk om het Abonnement aan te passen door uit te breiden met extra producten bij het Abonnement.

1.2 Voor zover de context dit vereist, verwijzen termen die in deze Algemene voorwaarden (de 'Algemene voorwaarden') in het meervoud gebruikt worden ook naar het enkelvoud en omgekeerd.


2 REGISTRATIE

2.1 Een Abonnement-aanvrager kan via de webportal een Abonnement aanvragen. Een contract wordt van kracht zodra de Abonnement-aanvrager een aanvraag heeft ingediend via de webportal (en deze Algemene voorwaarden heeft geaccepteerd), en Sonos de Abonnee-aanvrager als abonnee heeft geaccepteerd. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen en zijn onderdeel van elk contract tussen een abonnee en Sonos.

2.2 Sonos behoudt zich het recht voor om een Abonneeaanvrager af te wijzen indien:

2.2.1 De Abonnement-aanvrager eerder een Abonnement had dat door Sonos werd beëindigd;

2.2.2 Het resultaat van de kredietcontrole van de Abonnement-aanvrager negatief is;

2.2.3 Sonos een andere reden heeft, gebaseerd op algemeen aanvaarde normen en best practices in de sector, om aan te nemen dat de Abonnement-aanvrager niet aan de voorwaarden van het Abonnement, het contract en/of deze Algemene voorwaarden zal voldoen.

2.3 Voordat Sonos de Sonos-producten aan de Abonnee levert, moet de Abonnee:

2.3.1 de eerste 3 (drie) betalingen van het Maandtarief hebben betaald als onderdeel van de registratie bij Sonos;

2.3.2 Sonos hebben voorzien van een machtiging tot betaling via de Webportal voor het betalen van het Maandtarief en alle andere bedragen die betaald dienen te worden onder het Contract en/of deze Algemene voorwaarden. Deze betaalmethode moet door Sonos zijn geverifieerd en geaccepteerd; en

2.3.3 Sonos behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Abonnee tijdens het online verificatieproces te verifiëren. De Abonnee wordt gevraagd diens identiteit te bevestigen door een iDIN-check. De Abonnee kan hier meer informatie vinden over iDIN;

2.3.4 Sonos tijdens de registratie hebben voorzien van het Fysieke adres waar de Producten door de Abonnee zullen worden gebruikt. De Abonnee moet Sonos op de hoogte stellen van adreswijzigingen binnen 4 weken van de werkelijke wijziging van adres.

3 SONOS-PRODUCTEN, ABONNEMENTEN UPDATES en UITBREIDINGSPRODUCTEN

3.1 Gedurende de looptijd van het Abonnement zal Sonos de Abonnee voorzien van Sonos-producten van het overeengekomen type en model volgens de configuratie van Producten van het Abonnement (Abonnement) dat door de Abonnee is gekozen. Tenzij Sonos besluit om de Sonos-producten te vervangen door vergelijkbare Sonos-producten, zal de Abonnee gedurende de looptijd van het Abonnement over het huurgebruik van dezelfde (oorspronkelijke) Sonos-producten beschikken.

De Sonos-producten blijven altijd eigendom van Sonos. De Producten worden aan de Abonnee verhuurd.

3.2 Tijdens de gehele looptijd van het Abonnement zal Sonos reparaties uitvoeren op de Sonos-producten, voor zover dergelijke reparaties nodig zijn als gevolg van normale slijtage door normaal gebruik. Sonos behoudt zich het recht voor om een Sonos-product te vervangen als reparatie nodig is.

In het onwaarschijnlijke geval dat je speaker(s) niet meer werken zoals gewenst of beschadigd zijn, vragen wij de Abonnee dit zo snel mogelijk te melden. De Abonnee kan contact met ons opnemen via de Webportal (waar de Abonnee kan kiezen tussen de telefonische of chatopties) en we zullen de Abonnee helpen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Als onze Klantenservicemedewerker heeft bevestigd dat de Abonnee in aanmerking komt voor omruiling, zullen we de Abonnee per e-mail een retouretiket toesturen waarmee de Abonnee de speaker(s) gratis kan retourneren. Als het defecte Product eenmaal in ons magazijn is binnengekomen, zullen we de Abonnee binnen 48 uur (een) nieuwe speaker(s) toesturen.

3.3 Sonos heeft het recht om in overleg met de Abonnee op elk willekeurig moment Sonos-producten terug te nemen en ze te vervangen door vergelijkbare Sonos-producten.

3.4 Abonnement en wijziging van het Abonnement

3.4.1 De Abonnee kiest uit de voorgeconfigureerde Abonnementen die op onze website (www.sonos.com) worden geboden en zal de Sonos-producten van het gekozen Abonnement huren en gebruiken in combinatie met het Abonnement op Sonos Radio HD. Na acceptatie van de aanvraag van de Abonnee overeenkomstig de registratie zoals beschreven onder punt 2 hierboven, zal de Abonnee de Sonos-producten ontvangen in overeenstemming met het gekozen Abonnement. Per Abonnee is maximaal één (1) Abonnement mogelijk.

3.4.2 De Abonnee kan ervoor kiezen het Abonnement te wijzigen, maar niet voordat de eerste 4 maanden van het Abonnement voorbij zijn. De Abonnee moet speakers die geen onderdeel van het nieuw gekozen Abonnement zijn retourneren. Na acceptatie van het wijzigingsverzoek door de Abonnee zullen de nieuwe speakers volgens de configuratie van het nieuwe Abonnement naar de Abonnee worden verzonden.

3.5 Uitbreidingsproducten

De Abonnee heeft de mogelijkheid het gekozen Abonnement uit te breiden met bepaalde Sonos-producten. Dit is mogelijk op het moment van registratie overeenkomstig punt 2 en op elk moment na de eerste vier (4) maanden van het Abonnement. De volgende Uitbreidingsproducten zijn beschikbaar: Sonos Roam (alle kleuren), Sonos One, Sonos - Sub Mini, Sonos Era 100 en Sonos Era 300. Tijdens het volledige Abonnement zijn er per Abonnee maximaal vier (4) Uitbreidingsproducten mogelijk.

Binnen een periode van 12 maanden is er één (1) wijziging aan het Abonnement of toevoeging of annulering van Uitbreidingsproducten mogelijk nadat de aanmelding of laatste upgrade door Sonos werd geaccepteerd.

3.6 Bezorging en retournering van Producten

De verzending van Sonos-producten na registratie en ook na het wijzigen van het Abonnement of toevoeging of annulering van Uitbreidingsproducten is gratis.

Als de Abonnee eenmaal een wijziging aan het Abonnement of een uitbreiding heeft bevestigd, zullen we de Abonnee laten weten welke Producten eventueel geretourneerd moeten worden. We zullen de Abonnee per e-mail een retouretiket toesturen waarmee de Abonnee de speaker(s) gratis kan retourneren. Als we de Producten eenmaal in ons magazijn ontvangen, zullen we de Abonnee binnen 48 uur de aan de upgrade toebehorende nieuwe speaker(s) toesturen.

4 SONOS RADIO HD EN ON DEMAND MUZIEKSERVICES

Met Sonos Flex krijgt de Abonnee toegang tot reclamevrije muziek en originele programma's in lossless audiokwaliteit, zonder extra kosten door een keuze te maken uit de beschikbare Abonnementen van Sonos Radio HD.

Als onderdeel van het aanmeldingsproces overeenkomstig punt 2 Abonnee zal de Abonnee inloggen of zich registreren met een Sonos-account. Na acceptatie wordt de Abonnee automatisch geactiveerd op Radio HD. Het gebruik van Sonos Radio HD wordt beheerd door de Algemene gebruiksvoorwaarden Sonos Radio.

De Abonnee kan streamingservices of radiostations aan de Sonos-app toevoegen en ze instellen vanaf meerdere beschikbare diensten. (Onderworpen aan de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden.)

Sonos Radio HD vormt een integraal onderdeel van het Abonnement en kan door de Abonnee niet worden geannuleerd. Sonos behoudt zich het recht voor Sonos Radio HD eenzijdig stop te zetten onder de Gebruiksvoorwaarden van Sonos Radio.

5 ALGEMENE VERPLICHTINGEN EN VERBODEN

5.1 De Abonnee moet:

5.1.1 de vereiste zorgvuldigheid betonen en de Sonos-producten zorgvuldig behandelen, in overeenstemming met de door Sonos verstrekte instructies en met de toepasselijke wet- en regelgeving;

5.1.2 Sonos onmiddellijk per telefoon (0800 27 027 00) of e-mail (sales-eu@sonos.com) op de hoogte stellen in geval van diefstal, verduistering, verlies van of schade aan de Sonos-producten;

5.1.3 de Sonos-producten altijd in een veilige omgeving gebruiken en bewaren om deze Sonos-producten te beschermen tegen verlies of schade;

5.1.4 ervoor zorgen dat de Sonos-producten altijd veilig zijn;

5.1.5 defecten aan de Sonos-producten en mogelijke foutmeldingen onmiddellijk per e-mail of via de Webportal aan Sonos melden.

5.2 Het is de Abonnee niet toegestaan:

5.2.1 wijzigingen aan te brengen aan de Sonos-producten;

5.2.2 de Sonos-producten te gebruiken voor commerciële doeleinden (zoals bijvoorbeeld leasing/onderverhuren);

5.2.3 de Sonos-producten beschikbaar te stellen aan andere personen of leden, of, indien de Abonnee een rechtspersoon is of een bedrijfseigenaar, aan een andere entiteit of firma;

5.2.4 de elektronica en/of software van de Sonos-producten, of van de Webportal, op enigerlei wijze te manipuleren, decompileren, demonteren of te onderwerpen aan reverse engineering, of ze op enigerlei wijze gebruiken voor het verzamelen van gegevens;

5.2.5 reparaties te laten uitvoeren of wijzigingen te laten aanbrengen van/aan de Sonos-producten;

5.2.6 de Sonos-producten mee te nemen buiten de woning (de plaats waar de Sonos-producten worden gebruikt), tenzij Sonos hiervoor van tevoren schriftelijk toestemming heeft gegeven;

5.2.7 de Sonos-producten te gebruiken als onderpand.

6 DIEFSTAL, VERDUISTERING, DAADWERKELIJK VERLIES, TOTAL LOSS

6.1 Voor zover mogelijk moet de Abonnee de Sonos-producten beschermen tegen diefstal, verduistering en daadwerkelijk verlies.

6.2 In geval van diefstal, verduistering of daadwerkelijk verlies moet de Abonnee Sonos hier onmiddellijk per e-mail of telefonisch van op de hoogte stellen en in elk geval binnen 24 uur nadat het feit ontdekt werd, en de zaak bij de politie aangeven.

6.3 Zodra Sonos een melding van diefstal, verduistering of daadwerkelijk verlies van Sonos-producten ontvangt, tezamen met een kopie van het proces-verbaal van de politie, zal Sonos voor zover mogelijk het Sonos-product of de Sonos-producten vervangen door (een) product(en) van dezelfde waarde, tenzij een van de in punt 5 van dit artikel beschreven gebeurtenissen heeft plaatsgevonden.

6.4 Als het Sonos-product geheel afgeschreven kan worden of zo erg beschadigd is dat de reparatiekosten hoger zouden zijn dan de Prijs van het betreffende product in de webshop op www.sonos.com, wordt hiernaar verwezen als 'Total Loss'. In het geval van beschadiging of Total Loss moet de Abonnee Sonos hier onmiddellijk per e-mail of telefonisch van op de hoogte stellen en in ieder geval binnen 24 uur nadat het feit ontdekt werd. Sonos zal dan voor zover mogelijk het Sonos-product of de Sonos-producten vervangen door (een) product(en) van dezelfde waarde, tenzij een van de in punt 5 van dit artikel beschreven gebeurtenissen heeft plaatsgevonden.

6.5 Wanneer een of meer van de volgende gevallen zich voordoet/voordoen, zal Sonos de Sonos-producten niet vervangen en is de Abonnee aansprakelijk om Sonos een bedrag te betalen dat overeenkomt met de adviesprijs van het betreffende Sonos-product in de webshop op www.sonos.com:

6.5.1 Het gaat om het tweede geval van diefstal, verduistering, daadwerkelijk verlies en/of Total Loss bij deze Abonnee.

6.5.2 De diefstal, verduistering, het daadwerkelijke verlies en/of de Total Loss is het gevolg van een fout, opzettelijke daad, roekeloosheid (opzettelijk of niet opzettelijk) en/of opzet van de Abonnee. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als de Abonnee de Sonos-producten niet voldoende beveiligd heeft tegen diefstal, verduistering of daadwerkelijk verlies (bijvoorbeeld door onzorgvuldig gebruik), als de betreffende aangesloten Producten werden gebruikt op een andere plaats dan het Fysieke adres of als de schade of Total Loss het resultaat zijn van oneigenlijk gebruik van de Sonos-producten (bijvoorbeeld door de Sonos-producten te gebruiken op een manier die in strijd is met deze Algemene voorwaarden).

7 DUUR EN BEËINDIGING

7.1 Nadat de Minimale duur voorbij is, is het Abonnement geldig voor onbepaalde tijd en kan het door de Abonnee beëindigd worden door het Abonnement schriftelijk op te zeggen per brief, de Webportal of e-mail, met een opzegtermijn van 30 dagen. De beëindiging wordt pas van kracht als Sonos het/de betreffende product(en) heeft ontvangen, en wel in dezelfde staat als het/ze aan de Abonnee werd(en) geleverd. Als de Producten worden geretourneerd aan het magazijn van Sonos binnen 10 (tien) dagen na de beëindiging door de Abonnee, zal Sonos na ontvangst van de beëindigingsmelding van de Abonnee eventuele extra bedragen die Sonos in rekening heeft gebracht, terugbetalen.

Na ontvangst van het beëindigingsverzoek zullen we zowel retourneringsinstructies als een verzendetiket toesturen om het/de Sonos-product(en) naar ons terug te sturen. Alleen als Sonos bevestigt dat de Producten in onbeschadigde staat zijn ontvangen, wordt het Abonnement volledig beëindigd en zullen de maandelijkse Abonnementskosten worden stopgezet.

7.2 Sonos kan het Abonnement zonder opgave van reden beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen nadat de Minimale duur voorbij is.

7.3 Sonos kan het Abonnement op elk willekeurig moment met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Abonnee beëindigen als:

7.3.1 de Abonnee een consument is en betalingen van het Maandtarief en/of andere onder het Contract of deze Algemene voorwaarden verschuldigde bedragen niet is nagekomen;

7.3.2 de Abonnee aan het begin van of tijdens het Abonnement onjuiste informatie heeft verstrekt, die relevant is voor de prestaties van Sonos of de Abonnee onder het Contract of deze Algemene voorwaarden;

7.3.3 er fraude is gepleegd of Sonos redelijker wijze kan aannemen dat er fraude is gepleegd;

7.3.4 de Abonnee inloginformatie voor de Webportal deelt, of deze anderszins overdraagt aan een derde, in strijd met de bepalingen in deze Algemene voorwaarden;

7.3.5 de Abonnee weigert om de Sonos-producten terug te sturen voor reparatie, of op andere wijze geen medewerking verleent aan onderhoud of reparaties;

7.3.6 zich een van de gebeurtenissen zoals beschreven in artikel 5.5 voordoet;

7.3.7 de Abonnee een van de bepalingen van het Contract of deze Algemene voorwaarden schendt en een dergelijke schending niet zo snel mogelijk rechtzet;

7.3.8 de Abonnee de Sonos-producten gebruikt voor oneigenlijke doeleinden.

7.4 Wanneer Sonos het Abonnement beëindigt naar aanleiding van een of meer van de gebeurtenissen opgesomd in punt 3 van dit artikel, zal de Abonnee direct de toegang tot de Sonos-producten en de Webportal worden ontzegd en de Abonnee moet de Sonos-producten dan onmiddellijk terugsturen in overeenstemming met de retourneringsinstructies die aan de Abonnee zijn verstrekt. Wanneer het Abonnement wordt beëindigd in overeenstemming met punt 4 van dit artikel heeft Sonos recht op:

7.4.1 onmiddellijke retournering van de Sonos-producten. Als de Abonnee de Sonos-producten niet onmiddellijk retourneert, dan heeft Sonos het recht om er zelf weer bezit van te nemen en dit overeenkomstig in rekening te brengen aan de Abonnee;

7.4.2 het ontvangen van betaling van het Maandtarief tot en met de maand waarin de Sonos-producten geretourneerd zijn, tezamen met alle andere bedragen die verschuldigd zijn onder het Contract en/of deze Algemene voorwaarden; en

7.4.3 vergoeding voor alle daadwerkelijk door Sonos geleden verliezen.

7.5 Na beëindiging van het Contract moet de Abonnee de Sonos-producten in dezelfde staat aan Sonos retourneren als ze aan de Abonnee werden geleverd.


8 BETALINGEN, ACHTERSTALLIGE BETALINGEN

8.1 Het Maandtarief en andere betalingen die verschuldigd zijn onder het Contract en/of deze Algemene voorwaarden, moeten maandelijks vooraf worden voldaan via de betalingsmethode die ten tijde van de registratie is gekozen.

8.2 De Abonnee geeft Sonos of, indien het recht elders is toegewezen, de partij aan wie het recht is toegewezen, onherroepelijk de volmacht om betaling te verkrijgen voor alle bedragen die de Abonnee onder het Contract en/of deze Algemene voorwaarden verschuldigd is, via automatische afschrijving van de door de Abonnee aangegeven rekening, of door het af te laten schrijven van de creditcard of via een andere in de Webportal geselecteerde betalingsmethode.

8.3 Betaling dient te worden gedaan zonder aftrek of verrekening binnen de overeengekomen periode, maar niet later dan 14 dagen na de factuurdatum. Na de hiervoor genoemde periode is de Abonnee wettelijk in gebreke.

8.3.1 Betaling kan uitsluitend worden gedaan op door Sonos aangeduide betalingswijzen.

8.3.2 Vanaf de datum dat de Abonnee zonder verdere kennisgeving in gebreke is (vervaldatum van de factuur), is Sonos gerechtigd van de Abonnee te vorderen:

a)     de wettelijk rente over de periode tussen de vervaldatum en de datum van de uitgevoerde betaling en

b)      (als de klant een consument is) de buitengerechtelijke kosten overeenkomstig het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals aangeduid in artikel 6:96 paragraaf 4 van het Burgerlijk Wetboek. Deze kosten worden verhoogd met de van toepassing zijnde btw; (afhankelijk van het feit of de klant de omzetbelasting kan verrekenen) of

c) Indien de Abonnee verzaakt de Sonos-producten binnen dertig (30) dagen na Abonnementsbeëindiging terug te sturen, kan de Abonnee de volledige actuele waarde van de Producten in rekening worden gebracht.

8.4 Sonos behoudt zich het recht voor om zijn rechten onder het Contract en/of deze Algemene voorwaarden aan een andere entiteit toe te kennen.

8.5 Sonos kan het Maandtarief naar eigen goeddunken wijzigen. Als de prijs (zoals gepubliceerd op www.sonos.com) van een Sonos-product wijzigt, mag Sonos het Maandtarief overeenkomstig wijzigen vanaf de maand die volgt op de maand waarin de prijs wijzigde.

9 PRIVACY

9.1 Persoonlijke informatie van de Abonnee die door ons is verkregen, zal worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten en in lijn met de Privacyverklaring van Sonos ( hier beschikbaar). Neem de tijd om deze door te nemen, want er staat belangrijke informatie in die van toepassing is op de Abonnee.

9.2 Sonos mag alle persoonsgegevens van de Abonnees of een deel ervan via/met derden verzamelen en delen (bijv. geboortedatum, geslacht, naam, adres) ten behoeve van externe kredietcontroles, het uitvoeren van diensten zoals websitemanagement en -hosting, cloudgerelateerde services, online aankoop en levering van producten en services, het verwerken van creditcards en e-mailcommunicatie. We delen persoonsgegevens van Abonnees alleen als dat nodig is, zoals om een transactie te voltooien of Producten of Services te leveren die de Abonnee heeft aangevraagd of geautoriseerd, en alleen met verkopers of vertegenwoordigers die namens ons werken voor de doeleinden die in deze Voorwaarden staan omschreven.

9.3 Wij maken gebruik van tools, waaronder derde serviceproviders en platformen voor sociale media, die ons helpen bestaande en nieuwe klanten te identificeren en te benaderen door koppeling van een 'hashing' (een pseudonimiseerde techniek)-e-mailadres van een Abonnee met gegevens die deze derde serviceproviders en/of platformen voor sociale media al over individuele personen hebben en met mensen op platformen voor sociale media om zogenaamde doelgroepen te creëren (hierdoor kunnen we doelgerichte advertenties sturen naar mensen met soortgelijke profielen en kenmerken als onze Abonnees). Door aankoop van dit Abonnement gaat de Abonnee ermee akkoord diens pseudonimiseerde contactgegevens (bijv. e-mailadres) te delen met partners op sociale media om de marketingervaring te verbeteren. De Abonnee kan zich afmelden van dergelijke deling van gegevens door een e-mail te sturen naar privacy@sonos.com.

10 RECHT OP TERUGTREKKING

10.1 De Abonnee heeft het recht om, zonder opgave van reden, het Contract (en derhalve het Abonnement) te annuleren binnen een periode van 14 dagen volgend op de eerste ingangsdag van het Abonnement.

10.2 Om dit recht op terugtrekking uit te oefenen moet de Abonnee Sonos duidelijk schriftelijk (per brief of e-mail) of via de Webportal op de hoogte stellen van de wens om het Contract (en derhalve het Abonnement) te annuleren.

10.3 Als de Abonnee het Contract annuleert, zal Sonos de Abonnee, ten laatste 14 dagen nadat Sonos bericht heeft ontvangen van de Abonnee over diens beslissing tot terugtrekking, alle tot op dat moment door de Abonnee betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van bezorgingskosten (maar exclusief bijkomende kosten voortvloeiend uit de keuze voor een andere levering dan de goedkoopste standaard levering die door Sonos wordt aangeboden). De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betalingsmethode die de Abonnee heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de Abonnee. Als de Abonnee de Sonos-producten tijdens de annuleringsperiode heeft gebruikt, zal de Abonnee Sonos een bedrag betalen dat gelijk is aan het Maandtarief. Sonos mag dit bedrag aftrekken van het bedrag dat het bedrijf de Abonnee verschuldigd is. Terugbetaling zoals beschreven in artikel 9.3 is afhankelijk van de ontvangst van de geretourneerde Sonos-producten van de Abonnee.

11 Gebruiksvoorwaarden en licentie- en garantieovereenkomst (EULA)

Naast deze Algemene voorwaarden zijn het Abonnement en het gebruik van Sonos-producten ook onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden en licentie- en garantieovereenkomst (EULA) die te vinden zijn op https://www.sonos.com/legal/terms-of-use.

In het geval er refurbished Producten worden gebruikt, is ieder refurbished Product uitvoerig getest en schoongemaakt om ervoor te zorgen dat het zo goed als nieuw is en valt ook onder de Gebruiksvoorwaarden en licentie- en garantieovereenkomst. Het wordt geleverd met alle beschikbare accessoires, handleidingen en andere documentatie in een onberispelijke verpakking.

12 DIVERSE BEPALINGEN

12.1 Sonos behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen aan te brengen in het Abonnement (met inbegrip van verhoging van het Maandtarief overeenkomstig de consumentenprijsindex) en/of in deze Algemene voorwaarden. Sonos zal de Abonnee minstens 30 dagen voor een wijziging in deze Algemene voorwaarden voor de Abonnee bindend wordt informeren.

12.2 Als een bepaling in deze Algemene voorwaarden ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit geen invloed hebben op de resterende geldige, wettelijke en afdwingbare bepalingen die volledig bindend zullen blijven.

12.3 Boek 7, artikelen 207, 208, 210, en 216 (2) en (3) van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

12.4 De Abonnee stemt ermee in dat informatie over het Abonnement alleen in digitale vorm wordt verzonden, zoals per e-mail naar het e-mailadres dat bij de inschrijving werd verstrekt.

12.5 Afgezien van Sonos' aansprakelijkheid die voortvloeit uit een opzettelijke handeling of grove nalatigheid, of op grond van dwingende wetgeving, sluit Sonos alle andere aansprakelijkheid jegens de Abonnee uit.

12.6 In geval van overmacht is Sonos niet verplicht om te voldoen aan uit het Abonnement, het Contract en/of deze Algemene voorwaarden voortkomende verplichtingen. De term 'overmacht' betekent hier dat Sonos niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen wegens oorlog, oorlogsdreiging, burgerlijke onrust, ordeverstoring, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, stilleggen van werk, staking, lock-out, overheidsmaatregelen, defecte apparatuur, onderbrekingen in de stroomtoevoer, storingen in communicatiesystemen en wijzigingen in relevante wet- of regelgeving.

12.7 Op het Abonnement, het Contract en deze Algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.8 De Nederlandse rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit het Abonnement, het Contract, deze Algemene voorwaarden of een andere wettelijke relatie tussen Sonos en de Abonnee die daar het resultaat van is.

12.9 De uit het Abonnement, het Contract of deze Algemene voorwaarden voortvloeiende rechten van de Abonnee kunnen niet toegekend worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonos. Deze bepaling vormt een voorwaarde met het effect van eigendomsrecht, zoals gedefinieerd in boek 3, artikel 83 (2) van het Burgerlijk Wetboek.