Website Accessibility Statement

Inclusieve diversiteit is een van Sonos' kernwaarden. We willen dat onze website eenvoudig is in gebruik en toegankelijk is voor wie dan ook.

Online toegankelijkheid

De Sonos-website wil alle gebruikers een toegankelijke ervaring bieden. Heb je vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website, neem dan contact met ons op via accessibility@sonos.com. Geef specifieke informatie over het toegankelijkheidsprobleem waar je tegen aan bent gelopen, inclusief de URL van de webpagina waar dit probleem zich voordeed.

Redelijke aanpassingen

Personen die een redelijke aanpassing nodig hebben om Sonos-producten en -diensten te kunnen gebruiken, kunnen een aanvraag indienen door een e-mail te sturen aan accessibility@sonos.com. Vermeld alsjeblieft je contactgegevens, zoals een e-mailadres of telefoonnummer waarop je bent te bereiken. Afhankelijk van de aanvraag heeft Sonos enige tijd nodig om een redelijke aanpassing te kunnen verschaffen.

Websites van derden

De Sonos-website bevat links naar websites van derden. Sonos doet geen uitspraken over de toegankelijkheid van websites van derden en kan geen aanpassingen aanbrengen in zulke websites.

Feedback

We zijn altijd bezig met verbeteren van de toegankelijkheid van onze producten en diensten, zodat iedereen er gebruik van kan maken. Als je een suggestie of vraag hebt over de toegankelijkheid van Sonos-diensten, stuur dan je opmerkingen naar accessibility@sonos.com.