Een zwarte Sonos Move op een bankje naast een beker en een jas in een bos.
Brand

Een groter commitment aan duurzaamheid

Ed Gillett

Gastauteur

Met de aankondiging van ons nieuwe Climate Action Plan willen we je vertellen hoe we denken over de impact die ons werk heeft op het milieu, over onze inzet om aan het eind van dit decennium CO2-neutraal te zijn, en gedurfde nieuwe stappen richting een duurzame toekomst.

In een tijd waarin de klimaatcrisis onze toekomst bedreigt, is het van cruciaal belang dat we realistisch en kritisch nadenken over het effect dat onze acties hebben op de wereld om ons heen: van brede politieke veranderingen tot individuele acties en van het verminderen van afval tot de bescherming van ecosystemen. Met het uitbrengen van ons Climate Action Plan breekt er een nieuwe fase aan in onze inzet voor milieuverantwoordelijkheid. Daarin bouwen we verder op het werk dat we al jaren doen en stellen we ambitieuze doelen voor de toekomst vast.

Dit proces begint met het Climate Action Plan zelf en de focus op het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van Sonos: het is onze doelstelling om in 2030 CO2-neutraal te zijn en in 2040 netto nul uitstoot te realiseren. Dit jaar werkt Sonos samen met de non-profitorganisatie Sustainable Surf om te investeren in koolstofcompensatie voor 2021. Een deel van onze financiering wordt gebruikt om zeewierbossen voor de kust van Californië te herstellen. Naast de specifieke focus van ons Climate Action Plan op de koolstofuitstoot, kondigen we ook een groot aantal bredere duurzaamheidsmaatregelen aan: drastische beperking van het energieverbruik van onze producten, verlenging van de productlevensduur door reparatie en recycling te vergemakkelijken, overschakeling op 100% papieren verpakking in 2025, verkleining van de milieuvoetafdruk van onze toeleveringsketen en werken met toonaangevende internationale organisaties op gebied van onderzoek, accreditatie en verantwoordingsplicht.

Dit is een belangrijk pakket met toezeggingen en beleidsmaatregelen dat een afspiegeling is van vele jaren werk bij Sonos waarin onze prioriteiten voor de komende decennia worden uiteengezet. Maar hoe zijn we zover gekomen? Deji Olukotun, Director of Policy and Corporate Social Responsibility, benadrukt het verband tussen het verleden en heden: “We zijn deze weg een aantal jaren geleden ingeslagen. Daarbij hebben we niet alleen nagedacht over duurzaamheid, maar ook over onze toeleveringsketen; hoe de mensen die onze producten maken worden behandeld en hoe onze fabrieken en kantoren worden beheerd”, legt hij uit. “We hebben de afgelopen paar jaar dus geluisterd en geleerd. We hebben gezien hoe we kunnen verbeteren en brengen dat nu in de praktijk. De klimaatcrisis vraag om actie. Elk kantoor waar we medewerkers hebben heeft de afgelopen paar jaar te maken gehad met extreme weersomstandigheden. Daardoor voelt het voor ons allemaal nóg urgenter dan het al deed.”

Selectie duurzame verpakkingen voor Sonos-producten

Als eerst hebben we onze wereldwijde koolstofvoetafdruk in kaart gebracht en bekendgemaakt. Dat leverde verrassende resultaten op. “We ontdekten dat onze grootste bron van uitstoot niet onze toeleveringsketen, productie of distributie was. Minder dan een kwart van onze totale voetafdruk is gerelateerd aan het uit de grond halen van materialen, het maken van onze producten en de bezorging ervan aan onze retailers”, vertelt Deji. 75 procent van onze koolstofuitstoot is het resultaat van de energie die wordt verbruikt tijdens de levenscyclus van elk product. Dat is dan ook waar de aandacht van ons Climate Action Plan naar uitgaat.

“Eigenlijk was dit wel een welkome verrassing omdat dit een gebied is waar we meer controle over hebben. We willen onze klanten helpen verantwoorde keuzes te maken zodat we ze meer opties kunnen bieden als het gaat om energieverbruik, zoals het uitschakelen van delen van hun systeem terwijl andere delen actief zijn, of bewuster gebruik maken van speakers met stembediening.” Sonos heeft ook besloten de slaapmodus die we hebben geïntroduceerd met Roam toe te passen op alle nieuwe producten vanaf 2023. Door deze hernieuwde aandacht voor energiebesparing zal het energiegebruik door onze producten het komende decennium met 35% dalen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van onze doelstellingen voor koolstofneutraliteit en netto nul.

Maar, de balans van onze koolstofvoetafdruk opmaken en die vervolgens verlagen is slechts één stukje van de puzzel: “Deze klimaatgerichte stappen zijn enorm belangrijk, maar duurzaamheid heeft ook andere aspecten die ertoe doen", legt Deji uit. "Het moment waarop een product het einde van zijn levenscyclus bereikt, heeft een vrij kleine impact als je kijkt naar de koolstofuitstoot. Maar het zou een grote impact kunnen hebben op het milieu als je kijkt naar e-afval of materiaal dat weer in de grond terechtkomt.” In 2022 zal Sonos niet alleen de koolstofuitstoot van onze producten in kaart brengen, maar ook deze andere belasting van het milieu onderzoeken. “We krijgen daardoor een zeer gedetailleerd beeld van onze producten”, zegt Deji. “Die belangrijke inzichten helpen ons om in de toekomst de juiste beslissingen op het gebied van design te nemen.”

Eco-akoestiek

We gaan ook werken aan revolutionaire projecten die gebruikmaken van geluid om kwetsbare ecosystemen te ondersteunen. “Als bedrijf hebben we ook veel nagedacht over het concept regeneratie - het idee dat je niet alleen je milieuvoetafdruk moet verkleinen, maar meer moet teruggeven dan je verbruikt om de aarde beter achter te laten dan hoe je haar aantrof.” Door dit commitment aan regeneratie werkt Sonos samen met organisaties die gespecialiseerd zijn in het gebruik van geluid ter verbetering van het milieu. Zo is Sonos lid geworden van de Music Declares Emergency-coaltie, organiseert het bedrijf de Climate Blowout Conference over klimaatoplossingen binnen de muziekindustrie, en financiert het bijvoorbeeld ook geavanceerd bio-akoestisch onderzoek. Voor een van de belangrijke projecten die Deji en zijn collega's al ondersteunen, gebruikt een team wetenschappers microfoonsystemen en machine learning om het geluid van bedreigde, gevlekte bosuilen in Californië die terugkeren naar ecosystemen die werden verwoest door recente bosbranden te volgen. Uilen (en hun geluidssignatuur) zijn een belangrijke indicatorsoort, waarvan de aanwezigheid erop wijst dat de biodiversiteit zich verderop in de voedselketen heeft hersteld. Zo krijgen onderzoekers een beter inzicht in de snelheid waarmee verschillende ecosystemen zich herstellen en kunnen ze beslissen waarop ze hun inspanningen moeten richten.

Een wandelaar met een rugzak waaraan een witte Sonos Roam is vastgemaakt

Onze voortgang bijhouden

Dit is allemaal hartstikke mooi, maar praatjes vullen geen gaatjes: waar het echt op aankomt, is deze grootse principes en ambitieuze ideeën in daden om te zetten. Er zijn twee duidelijke wegen die ervoor zullen zorgen dat Sonos zich houdt aan de normen die zijn vastgelegd in het Climate Action Plan. Ten eerste stellen we duidelijke doelen zodat al onze stakeholders een tastbaar idee hebben van de vooruitgang die we hebben geboekt: “Het grote verschil tussen een bedrijf dat zegt dat het iets gaat doen en een die het ook werkelijk doet, is het gebruik van prestatiedoelen”, legt Deji uit. “De afgelopen vijf jaar hebben we die gehad voor onze verpakkingen, ons energieverbruik en het inspecteren van onze toeleveringsketen. Maar nu voegen we daar deze nieuwe klimaatdoelstellingen aan toe.” Dat levert natuurlijk ook uitdagingen op. “Een van de interessante aspecten aan deze doelstellingen is dat je moet zeggen wanneer je ze niet gehaald hebt. Ik denk dat het voor veel bedrijven een echte uitdaging is om transparant te zijn wanneer ze bepaalde doelen niet hebben gehaald. Het openbaar maken van die doelstellingen (zoals we hebben gedaan) en het rapporteren daarover (zoals we gaan doen) is een belangrijk onderdeel van die verantwoordingsplicht.”

De tweede manier waarop we de voortgang van Sonos transparant en verantwoordelijk maken is door samen te werken met externe instellingen die industriebrede standaarden handhaven op het gebied van koolstof, duurzaamheid en ethiek. Eind 2021 zal Sonos een volwaardig lid zijn van de Responsible Business Alliance, een organisatie die helpt bij het doorlichten van onze toeleveringsketen en erop zal toezien dat wij ons houden aan de best practices, en de Forest Stewardship Council, die onze duurzame papieren producten certificeert. In beide gevallen zullen deze hoog aangeschreven organisaties ervoor zorgen dat we onze aspiraties waarmaken.

De filosofie waarop al dit werk is gestoeld kan worden samengevat in twee woorden: beter luisteren. In eerste instantie was dit de projecttitel voor het werk van Deji en zijn collega's op het gebied van maatschappelijke impact. Nu is het een mantra voor heel Sonos. Het belichaamt niet alleen ons commitment aan geluid van hoge kwaliteit, maar helpt ons ook de wereld een betere plek te maken.

“Dit is een kans om gezamenlijk actie te ondernemen - vooral voor klimaatverandering maar ook in termen van bredere duurzaamheid - in die zin dat het steeds makkelijker wordt naarmate er meer bedrijven meedoen. Ik denk dat we er bij de Sonos trots op kunnen zijn dat mensen echt om het klimaat geven, dat er een culturele aardverschuiving heeft plaatsgevonden en dat we ons hier allemaal voor willen inzetten.”

Meer lezen