ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SONOS RADIO

Välkommen till Sonos Radio

DENNA RÄTTSLIGT BINDANDE ÖVERENSKOMMELSE (DE ”ALLMÄNNA VILLKOREN” ELLER ”VILLKOREN”) MELLAN DIG OCH SONOS REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV SONOS RADIO (”SONOS RADIO” ELLER ”TJÄNSTEN”). DET ÄR VIKTIGT ATT DU LÄSER OCH FÖRSTÅR FÖLJANDE VILLKOR. NÄR DU FÅR TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDER SONOS RADIO SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR. ALLA REFERENSER TILL ”SONOS” OCH/ELLER ”VI/OSS/VÅR” I DESSA VILLKOR HÄNFÖR TILL SONOS INC. MED HUVUDKONTOR PÅ 614 CHAPALA STREET, SANTA BARBARA, CA 93101, USA (”SONOS”).

GENOM ATT ANVÄNDA NÅGON DEL AV TJÄNSTEN SAMTYCKER DU TILL ATT VARA BUNDEN AV DE VILLKOR SOM BESKRIVS I DENNA ÖVERENSKOMMELSE. LÄS IGENOM DET HÄR DOKUMENTET OCH VÅR SEKRETESSPOLICY NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER SONOS RADIO. ANVÄND INTE SONOS RADIO OM DU INTE GODKÄNNER DE HÄR VILLKOREN.

I. KRAV FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

 1. Ålder. Tjänsten är enbart tillgänglig för privatpersoner som är äldre än 16 år (eller motsvarande minimiålder i den aktuella jurisdiktionen). Vi varken samlar in, använder eller avslöjar avsiktligen personuppgifter från barn under 16 år, eller motsvarande minimiålder i den aktuella jurisdiktionen.
 2. Enheter och tillgång. Användning av Tjänsten kräver en internetuppkoppling, kompatibla enheter från tredje part (”Tredjepartsenhet”), Sonos-produkt(er) (inklusive Sonos program- och hårdvara) och Sonos-appen (”Sonos-appen” eller ”Appen”), tillsammans ”Produkten”, eventuellt regelbundna uppdateringar och kan påverkas av funktionaliteten hos dessa faktorer. Den senaste versionen av den programvara från Sonos som behövs kan vara nödvändig för vissa funktioner. Du samtycker till att det är ditt ansvar att se till att dessa krav uppfylls.
 3. Begränsningar beträffande användningen. Du samtycker till att enbart använda Tjänsten för de ändamål som tillåts enligt dessa Villkor, och endast i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, regelverk eller allmänt vedertagen praxis i den aktuella jurisdiktionen. Sonos kan även komma att införa ytterligare eller andra begränsningar beträffande användningen av eller tillgången till Sonos Radio, utan förvarning och utan något ersättningsansvar gentemot dig. Användning, innehåll eller funktioner i Sonos Radio kräver eventuellt ytterligare betalning från dig och/eller en prenumeration. Du meddelas om ytterligare avgifter eller prenumeration krävs för vissa av tjänsterna i Sonos Radio. Du debiteras inte för Sonos Radio om du inte har informerats om de aktuella avgifterna i förväg. Sonos ger inga löften, garantier eller utfästelser av något slag gällande korrekthet, tillgänglighet eller fullständighet för någon information eller något innehåll från tredjepartsleverantörer i Sonos Radio. Observera att Sonos varken granskar, kontrollerar eller står bakom något innehåll eller några produkter och tjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer som del av Sonos Radio.
 4. Tjänstens tillgänglighet.
  1. Tjänsten, eller vissa delar eller funktioner av Tjänsten, finns eventuellt inte tillgänglig på alla språk eller i alla länder och Sonos ger inga utfästelser om att Tjänsten, eller någon funktion eller del av denna, är lämplig eller tillgänglig för användning på en viss plats. I den utsträckning du väljer att ansluta till eller använda Tjänsten sker detta på ditt eget initiativ.
  2. Sonos kan ibland, helt efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort funktioner, funktionalitet och innehåll i Sonos Radio, helt eller delvis. Dessa uppdateringar kan krävas för att använda vissa funktioner eller för att fortsätta ansluta till vissa tjänster. Sonos Radio kan dessutom ibland uppdateras av sina tredjepartsleverantörer.
  3. Sonos förbehåller sig rätten att när som helst, utan förvarning eller ersättning, säga upp tillgången till Sonos Radio eller någon del därav, helt efter eget gottfinnande. Sonos har också rätt att sluta tillhandahålla Tjänsten för gott, utan att betala någon ersättning. Upplysning om att Sonos Radio-tjänsten kommer att upphöra för gott lämnas via Sonos-appen.
  4. Vilka radiostationer från tredje part som är tillgängliga som del av Tjänsten är kopplat till det radioinnehåll som finns tillgängligt på deras respektive plattformar och kan därmed komma att ändras. Sonos kan inte garantera att enskilda radiostationer från tredje part är tillgängliga i Sonos Radio-tjänsten.
  5. Sonos kan inte garantera att en viss låt, artist, grupp eller ett visst album alltid kommer vara tillgängliga i Sonos Radio-tjänsten. Sonos tar inget ansvar för att någon del av det tillgängliga radioinnehållet tas bort.
 5. Ändringar i Tjänsten. Sonos förbehåller sig rätten att när som helst, helt efter eget gottfinnande, modifiera, justera eller på något annat sätt ändra dessa Villkor och införa nya eller ytterligare villkor för din användning av Tjänsten, förutsatt att Sonos förvarnar dig om eventuella betydande negativa förändringar av Tjänsten eller gällande allmänna villkor, utom då det inte är rimligt att göra detta på grund av omständigheter som uppstår till följd av juridiska, författningsmässiga eller statliga åtgärder, för att säkerställa användarsäkerheten, användarnas integritet eller farhågor kring den tekniska integriteten, för att undvika att tjänsteavbrott drabbar andra användare eller på grund av naturkatastrof, annan katastrofhändelse, krig eller liknande händelse som ligger utanför Sonos rimliga kontroll. Sådana modifierade, justerade eller ändrade Villkor kommer att träda i kraft omedelbart. Vi rekommenderar att du läser igenom de här Villkoren regelbundet för att informera dig om eventuella ändringar. Genom att fortsätta använda Sonos Radio efter att ha blivit upplyst om ändringarna av Sonos godtar du ändringarna och samtycker till att bindas av dem utan begränsning, förbehåll eller förändring. Om du vid något tillfälle inte godkänner ändringarna i fråga måste du omedelbart sluta använda Sonos Radio.

II. DIN SEKRETESS OCH DATASKYDD

 1. Sonos Sekretesspolicy. Sonos har tagit fram en Sekretesspolicy för att upplysa dig om hur företaget agerar gällande insamling, användning, utlämnande och skydd av personuppgifter som vi behandlar. Du hittar Sonos Sekretesspolicy, som ingår i dessa Villkor, här. Genom att använda Sonos Radio godkänner du villkoren i Sekretesspolicyn. Dina uppgifter kommer alltid att behandlas i enlighet med Sonos Sekretesspolicy. Om du har frågor som rör vår Sekretesspolicy får du gärna kontakta oss på privacy@sonos.com.

III. FUNKTIONER OCH TJÄNSTER

 1. Beskrivning. Sonos Radio är en tjänst som ger tillgång till radiostationer som tillhandahålls både av Sonos och av tredjepartsleverantörer (härefter ”Radioinnehåll”) för radio som streamas via Sonos-appen på en/flera Sonos-produkt(er) för alla Användare som använder den för personligt bruk (härefter ”Användaren”). Användaren har möjlighet att använda Sonos Radio genom att logga in på sitt befintliga Sonos-konto i Sonos-appen. Sonos tillhandahåller ett informationsverktyg och en ljudguidetjänst som ger tillgång till ett urval indexerade radiostationer, poddar och annat innehåll som skapats av Sonos eller å företagets vägnar. Du har kostnadsfri tillgång till funktioner i Tjänsten (”Gratistjänsten”).
 2. Ingen rätt till kompensation. I utbyte mot att du får tillgång till Gratistjänsten godkänner du och samtycker till att Sonos kan generera intäkter (exempelvis från reklam och sponsorer), öka sin goodwill eller på annat sätt öka Sonos värde genom din användning av Tjänsten och att du inte har rätt till någon del av dessa intäkter, goodwill eller värde.
 3. Användning av platsbaserade tjänster. Sonos och dess partner kommer eventuellt att erbjuda funktioner som förlitar sig på platsbaserad information som tillhandahålls av tredje part via GPS (eller liknande teknik, där sådan är tillgänglig), delade Wi-Fi-åtkomstpunkter eller mobilmastplacering. När du använder tjänster från tredje part som utnyttjar eller tillhandahåller platsinformation som del av Tjänsten omfattas du av, och bör läsa igenom, dessa parters allmänna villkor och sekretesspolicy gällande deras användning av platsinformation.
 4. Tjänstens funktioner. Sonos Radio innehåller både radiostationer från tredjepartsleverantörer och stationer som Sonos skapar och levererar direkt till lyssnaren (”Stationer som ägs och drivs av Sonos”). Stationer som ägs och drivs av Sonos är streamade radiostationer som spelar handplockad och schemalagd musik och talat innehåll på ett sätt som efterliknar direktsänd radio, men med möjligheten att skräddarsy din musikupplevelse med tiden, baserat på dina lyssnarvanor och preferenser. Sonos kommer eventuellt också att ge förslag på innehåll i Sonos-appen. Radiostationer från tredjepartsleverantörer kommer direkt från våra partner och Sonos utövar ingen kontroll över vilket innehåll som spelas på radiostationer från tredje part. Sonos Radio arrangerar och erbjuder dessutom innehåll från både Sonos och våra tredjepartsleverantörer på ett sätt som ibland förändras och som kan baseras på redaktionell styrning, popularitet eller andra faktorer. De kostnadsfria stationer som ägs och drivs av Sonos Radio finansieras av reklam, som kommer från både Sonos och tredjepartsannonsörer.

IV. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

 1. Ditt Sonos-konto.
  1. Som registrerad användare av Tjänsten måste du ha ett Sonos-konto. Avslöja inte dina kontouppgifter för någon annan. Du är ensamt ansvarig för att hålla ditt Konto konfidentiellt och säkert, och för alla aktiviteter som uppstår på eller via ditt Konto. Du samtycker även till att omedelbart meddela Sonos om eventuella säkerhetsöverträdelser gällande ditt Konto. Du godkänner och samtycker dessutom till att Tjänsten är utformad och avsedd för privat bruk av enskilda personer och att du inte bör dela din Konto- och/eller lösenordsinformation med någon annan person. Förutsatt att Sonos har agerat med rimlig kompetens och aktsamhet ska företaget inte hållas ansvarigt för förlust eller skada som uppstår på grund av obehörig användning av ditt Konto till följd av att du inte har följt dessa villkor.
  2. För att kunna använda Tjänsten måste du ha tillgång till Sonos-appen och ange ditt användarnamn och lösenord på Sonos för att autentisera ditt Konto. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt och fullständig information när du registrerar dig på, och medan du använder, Tjänsten (”Registreringsinformation för Tjänsten”) och du samtycker till att uppdatera din Registreringsinformation för Tjänsten så att den förblir korrekt och fullständig.
 2. Ingen vidareförsäljning av Tjänsten. Du samtycker till att du inte kommer att reproducera, kopiera, duplicera, sälja, sälja vidare, hyra ut eller handla med Tjänsten (eller någon del av denna) för något ändamål.

V. PROGRAMVARA

 1. Sonos äganderätt. Du godkänner och samtycker till att Sonos och/eller dess licensgivare äger alla juridiska rättigheter, äganderättigheter och intressen i och kring Tjänsten, inklusive men inte begränsat till grafik, användargränssnitt, de skript och den programvara som använts för att implementera Tjänsten samt all programvara som tillhandahållits dig som del av och/eller i samband med Tjänsten (”Programvaran”), inklusive alla immateriella rättigheter som denna innefattar, oavsett om dessa är registrerade eller inte, och oavsett var i världen de befinner sig. Du samtycker även till att Tjänsten (inklusive Programvaran eller någon del av denna) innehåller äganderättslig och konfidentiell information som skyddas av gällande lagstiftning om immateriell egendom och andra lager, inklusive, men inte begränsat till, lagen om upphovsrätt. Du samtycker till att inte använda någon sådan äganderättslig information eller material på något sätt överhuvudtaget, förutom för att använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. Ingen del av Tjänsten får reproduceras i någon form eller på något sätt, förutom enligt vad som uttryckligen medges i dessa Villkor.
 2. Licens från Sonos. ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER NÅGON DEL AV TJÄNSTEN, FÖRUTOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ENLIGT VAD SOM MEDGES I DESSA VILLKOR, ÄR STRIKT FÖRBJUDEN OCH EN ÖVERTRÄDELSE MOT ANDRAS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SOM KAN LEDA TILL ATT DU BLIR FÖREMÅL FÖR CIVILRÄTTSLIGA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA PÅFÖLJDER, INKLUSIVE EKONOMISKT SKADESTÅND, FÖR BROTT MOT UPPHOVSRÄTTEN.
 3. Offentligt betaprogram. Sonos kan ibland välja att erbjuda nya och/eller uppdaterade funktioner i Tjänsten (”Betafunktioner”) som del av ett offentligt betaprogram (”Programmet”), för att ge Sonos möjlighet att inhämta feedback om Betafunktionernas kvalitet och användbarhet. Du förstår och godkänner att det är helt frivilligt att delta i Programmet och att detta inte skapar något juridiskt partnerskap, agentavtal eller anställningsförhållande mellan dig och Sonos, samt att Sonos inte har skyldighet att tillhandahålla några Betafunktioner. Sonos kan göra Betafunktionerna tillgängliga för deltagarna i Programmet via registrering på internet eller anmälan via Tjänsten. Du förstår och samtycker till att Sonos kan komma att samla in och använda information från ditt Konto, dina Produkter och kringutrustning för att kunna registrera dig för Programmet och/eller bedöma om du uppfyller kriterierna för att delta. Du förstår att du kanske inte kan återgå till en tidigare, icke-betaversion av en viss Betafunktion när du väl har registrerat dig för Programmet. När det går att återgå kan det hända att du inte kan överföra data som skapats i Betafunktionen tillbaka till den tidigare, icke-betaversionen. Din användning av Betafunktionerna och ditt deltagande i Programmet regleras separat i ditt Betatestaravtal, de här Villkoren och eventuella andra licensvillkor som kan gälla särskilt för Betafunktionerna. Betafunktionerna tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” och ”I MÅN AV TILLGÅNG” och kan innehålla fel eller oriktigheter som kan leda till fel, förvanskning eller förlust av data och/eller information på din enhet och kringutrustning (inklusive, men inte begränsat till, servrar och datorer) som är anslutna till den. Du godkänner och samtycker uttryckligen till att all användning av Betafunktionerna sker helt på egen risk. DU TAR PÅ DIG HELA RISKEN OCH ALLA KOSTNADER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED DITT DELTAGANDE I NÅGOT PROGRAM, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA AVGIFTER FÖR INTERNETÅTKOMST, SÄKERHETSKOPIERING, KOSTNADER SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV DIN ENHET OCH KRINGUTRUSTNINGEN SAMT ALLA EVENTUELLA SKADOR PÅ UTRUSTNING, PROGRAMVARA, INFORMATION ELLER DATA. Sonos erbjuder eventuellt teknisk eller annan support för Betafunktionerna. Om support erbjuds kommer denna att erbjudas i tillägg till den vanliga support som erbjuds för Tjänsten och bara vara tillgänglig via Programmet. Du samtycker till att följa alla regler och policyer för support som Sonos tillhandahåller för att få tillgång till eventuell support. Sonos förbehåller sig rätten att modifiera Programmets villkor, regler eller policyer (inklusive att avbryta Programmet helt) när som helst, med eller utan förvarning, och kan när som helst avsluta ditt deltagande i Programmet. Du samtycker till att Sonos inte har någon skyldighet att tillhandahålla en kommersiell version av Betafunktionerna och att en sådan kommersiell version, om den blir tillgänglig, kan ha andra funktioner eller fungera annorlunda än den version som ingick i Betafunktionerna. Som del av Programmet kommer Sonos att ge dig möjlighet att lämna kommentarer, förslag eller annan feedback om din användning av Betafunktionerna. Du samtycker till att Sonos har rätt att använda all feedback du lämnar efter eget gottfinnande, såvida det inte finns en separat skriftlig överenskommelse som säger motsatsen.
 4. Exportkontroller. Användningen av Tjänsten och Programvaran omfattas eventuellt av import- och exportlagstiftningen i USA och andra länder. Du samtycker till att följa alla gällande föreskrifter och lagar som rör import och export. Detta innebär speciellt, men utan begränsning, att Programvaran inte får exporteras eller återexporteras (a) till något land som omfattas av ett embargo från USA eller (b) till någon på det amerikanska finansdepartementets lista över särskilt angivna medborgare (Specially Designated Nationals) eller det amerikanska handelsministeriets förteckning över förbjudna personer (Denied Persons) eller förbjudna enheter (Denied Entities). Genom att använda Programvaran eller Tjänsten lovar och garanterar du att du inte befinner dig i något sådant land eller finns med på någon sådan lista. Du samtycker även till att inte använda Programvaran eller Tjänsten för något ändamål som är förbjudet enligt amerikansk lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, design, tillverkning eller produktion av missiler, kärnvapen och kemiska eller biologiska vapen.
 5. Uppdateringar. Sonos kan ibland uppdatera den Programvara som används av Tjänsten. För att du ska kunna fortsätta använda Tjänsten kommer sådana uppdateringar eventuellt att laddas ner och installeras på din enhet eller dator automatiskt. Uppdateringarna kan innehålla felrättningar, utökade eller förbättrade funktioner eller helt nya versioner av Programvaran.

VI. REKLAM

 1. Annonser. Sonos kommer eventuellt att visa annonser för varor och tjänster från tredje part eller annat reklammaterial i eller via Tjänsten. Dina kontakter med, eller ditt deltagande i, kampanjer från någon tredjepartsannonsör i Tjänsten sker uteslutande mellan dig och den tredje parten ifråga och ditt deltagande omfattas av de allmänna villkor som gäller för den aktuella annonsen eller kampanjen. Sonos varken står bakom eller representerar någon tredje part och genom att använda Tjänsten godtar du att Sonos inte är ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för någon förlust eller skada som uppstår till följd av sådana kontakter eller förekomsten av tredjepartsannonsörer i Tjänsten.

VII. GARANTI OCH FRISKRIVNINGSKLAUSUL

 1. DU GODKÄNNER OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT DU GES MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA SONOS RADIO UTAN GARANTI ENLIGT VAD SOM BESKRIVS NEDAN, I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.
 2. SONOS RADIO-TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, MED ALLA FÖREKOMMANDE FEL OCH ”I MÅN AV TILLGÅNG”, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA, LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA (INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM GODTAGBAR KVALITET, ATT INGA RÄTTIGHETER KRÄNKS, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL) I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER.
 3. DU ANVÄNDER SONOS RADIO HELT PÅ EGEN RISK. DETTA BETYDER TILL EXEMPEL ATT SONOS INTE GARANTERAR ATT SONOS RADIO ALLTID KOMMER ATT FUNGERA SOM DEN SKA ELLER FUNGERA ALLS, ATT DEN KOMMER ATT VARA FELFRI, FRI FRÅN AVBROTT ELLER UPPFYLLA DINA KRAV. DETTA BETYDER ÄVEN ATT SONOS INTE GARANTERAR ATT SONOS RADIO KOMMER ATT VARA FRI FRÅN VIRUS, HACKNING ELLER ANDRA POTENTIELLT SKADLIGA INTRÅNG OCH INTE HELLER ATT FELAKTIGHETER KOMMER ATT KORRIGERAS.
 4. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅDGIVNING SOM LÄMNAS AV SONOS ELLER EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR SONOS KOMMER ATT UTGÖRA EN GARANTI.
 5. OBSERVERA ATT VISSA JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER DEN HÄR TYPEN AV GARANTIBEGRÄNSNINGAR OCH ATT BEGRÄNSNINGARNA DÄRMED EVENTUELLT INTE OMFATTAR DIG. DENNA BESTÄMMELSE PÅVERKAR INTE DINA RÄTTIGHETER UNDER SONOS BEGRÄNSADE GARANTI.

VIII. SONOS RADIO OCH MATERIAL FRÅN TREDJE PART

 1. Material från tredje part. Sonos Radio kan innehålla material från tredje part eller länkar till material från tredje part, som applikationer, innehåll eller webbplatser. Eftersom Sonos eventuellt inte har någon kontroll över sådana webbplatser och/eller material från tredje part godkänner och samtycker du till att Sonos inte är ansvarigt för att webbplatserna eller resurserna ifråga är tillgängliga samt att företaget inte står bakom eller garanterar riktigheten hos någon sådan webbplats eller resurs, och att Sonos inte på något sätt kan hållas ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för något innehåll, några annonser, produkter eller material på, eller tillgängliga från, dessa webbplatser eller resurser. Du godkänner och samtycker även till att Sonos inte på något sätt är ansvarigt eller skadeståndsskyldigt för eventuell skada som du drabbas av, eller påstår att du har drabbats av, antingen direkt eller indirekt till följd av din användning och/eller att du förlitat dig på något sådant innehåll, några annonser, produkter eller material på, eller tillgängliga från, dessa webbplatser eller resurser.
 2. Innehåll. Sonos är inte ansvarigt för att granska eller utvärdera innehållet eller riktigheten i Sonos Radio eller de material från tredje part som ingår eller länkas till. Sonos står inte bakom något material från någon tredje part. Sonos tar inget ansvar för och kan inte hållas skadeståndsskyldigt för något material från tredje part. Länkar tillhandahålls enbart som en service till dig.
 3. Explicit innehåll. Du är införstådd med att du genom att använda Sonos Radio kan komma i kontakt med innehåll som kan anses stötande, oanständigt eller motbjudande och att sådant innehåll eventuellt inte omedelbart identifieras som explicit. Sonos har inget ansvar gentemot dig för innehåll som kan upplevas som stötande, oanständigt eller motbjudande. Tillsyn av förälder rekommenderas för alla användare av Sonos Radio under 18 år.
 4. Andra parters rättigheter. Du samtycker till att du inte kommer att använda några material från tredje part på ett sätt som skulle kränka eller bryta mot någon annan parts rättigheter, samt att Sonos inte har något som helst ansvar för någon sådan användning av dig.

IX. IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

 1. Sonos Radio-tjänsten. Förutsatt att du helt och fortlöpande följer dessa Allmänna villkor ger Sonos dig härmed en återkallelig, icke-exklusiv, avgiftsfri och världsomspännande rätt och licens som inte kan överlåtas eller underlicensieras att komma åt och använda Sonos Radio enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk och att använda Tjänstens funktioner på avsett sätt och enbart i enlighet med de bestämmelser som beskrivs i dessa Allmänna villkor. Du får inte ändra, modifiera, skapa bearbetningar av, sälja, licensiera eller på något sätt utnyttja någon del av Tjänsten, förutom enligt vad som uttryckligen beskrivs i föregående mening. Tjänsten och det innehåll som tillhandahålls i den, samt det som definieras nedan i avsnitt IX.B, ägs av Sonos, dess samarbetspartner eller licensgivare och skyddas av upphovsrätt och annan lagstiftning om immateriell egendom. Förutom vad som uttryckligen tillhandahålls enligt detta Avtal beviljas du inga rättigheter eller licenser till patent, upphovsrättigheter, företagshemligheter, varumärken eller ideella rättigheter till Tjänsten eller Innehållet. Sonos och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats i detta Avtal. Förutom vad som krävs för att använda Tjänsten samtycker du till att inte (i) reproducera, spela in, vidareöverföra, vidaredistribuera, sprida, sälja, hyra ut, låna ut, sända, tillgängliggöra, offentliggöra, offentligt framföra, anpassa, underlicensiera, cirkulera till någon tredje part eller skapa bearbetningar av Innehållet, (ii) använda något automatiserat system för urval, nedladdning, streaming eller elektronisk distribution av Innehållet eller (iii) utnyttja någon del av Innehållet för kommersiella ändamål eller för att höja royaltybelopp. Du är ensamt ansvarig för utredning, försvar, reglering och fullgörande av eventuella krav mot dig som uppstår på grund av din användning av Innehållet.
 2. Innehåll i Sonos Radio. Förutom innehåll från tredje part som ägs eller kontrolleras av sändningsenheter som tillhör tredje part vilka Sonos inte har rätt eller möjlighet att styra och där sådant innehåll tillgängliggörs i Tjänsten i samband med att Sonos tillhandahåller ett verktyg för informationssökning, indexering eller katalogtjänst (”Innehåll från tredje part”) kan det innehåll som Sonos självt tillhandahåller Användaren i eller via Tjänsten, inklusive, utan begränsning, eventuella poddar eller annat ljudinnehåll, text, grafik, foton, programvara och interaktiva funktioner, skyddas av upphovsrätt eller annan immateriell äganderätt och ägs av Sonos eller dess licensgivare (sammantaget ”Sonos-innehållet”). Du får inte reproducera, modifiera, distribuera, visa, publicera, överföra, offentliggöra, tillgängliggöra, sända, skapa bearbetningar av, offentligt utföra (inklusive om detta görs inför publik) eller på något annat sätt använda eller utnyttja (sammantaget ”Använda”) något Sonos-innehåll utan att först ha inhämtat samtycke från Sonos. Du får inte Använda något Innehåll från tredje part utan att först ha inhämtat tillstånd från innehållets ägare, förutom i samband med funktioner i Tjänsten. Sonos garanterar inte att enskilt Sonos-innehåll eller något Innehåll från tredje part är tillgängligt. Sonos eller dess licensgivare, och ägarna av Innehåll från tredje part, kan ändra, ta bort eller förbjuda tillgång till Sonos-innehåll eller Innehåll från tredje part, i förekommande fall, eller scheman över något av dessa, när som helst, med eller utan förvarning.
 3. Begränsningar. Tjänsten, Sonos-innehållet och Varumärken, inklusive alla immateriella äganderättigheter dessa innefattar, tillhör enbart Sonos och dess licensgivare. Sonos förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen givits till dig. Följaktligen ska ingenting i dessa Allmänna villkor tolkas som att du ges, underförstått, via estoppel eller på annat sätt, några ytterligare licensrättigheter i eller till Tjänsten, eller till något Sonos-innehåll eller några Varumärken som visas däri. Förutom rätten att komma åt Innehåll från tredje part via Tjänsten beviljas du inga rättigheter till sådant innehåll i dessa Villkor.
 4. Upphovsrättsöverträdelse. Vi respekterar våra artisters och innehållsleverantörers immateriella rättigheter. Om du är en upphovsrättsinnehavare och anser att något av det innehåll som är tillgängligt i Tjänsten gör intrång på dina rättigheter ber vi att du meddelar oss. Meddelanden om påstått upphovsrättsintrång ska skickas till Napsters utsedda upphovsrättsombud på följande adress (e-post föredras):

  legal@napster.com
  eller
  Legal Department
  Rhapsody International Inc.
  701 Fifth Ave. Suite 3100
  Seattle, Washington 98104, USA

X. BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER SKA SONOS INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ERSÄTTNINGSSKYLDIGT FÖR PERSONSKADA ELLER NÅGON OAVSIKTLIG, SÄRSKILD ELLER INDIREKT SKADA AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖLJDSKADA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADESTÅND FÖR UTEBLIVEN VINST, DATAFÖRLUST, AFFÄRSMÄSSIGA STÖRNINGAR ELLER NÅGRA ANDRA KOMMERSIELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA SONOS RADIO, OAVSETT HUR DESSA HAR UPPSTÅTT, OAVSETT ANSVARSTEORI (AVTAL, SKADESTÅNDSGRUNDANDE HÄNDELSE ELLER ANNAT) OCH ÄVEN OM SONOS HAR BLIVIT UPPLYST OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR PERSONSKADOR, ELLER FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VILKET BETYDER ATT DEN HÄR BEGRÄNSNINGEN EVENTUELLT INTE OMFATTAR DIG. DENNA BESTÄMMELSE PÅVERKAR INTE DINA RÄTTIGHETER UNDER SONOS BEGRÄNSADE GARANTI.

XI. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

 1. Löptid och frivillig uppsägning av dig. Med förbehåll för villkoren i det här avsnittet ska Villkoren gälla så länge du använder Tjänsten. Du kan när som helst sluta använda Tjänsten. Under den tid då du inte använder Tjänsten upphör de här Villkoren automatiskt att gälla.
 2. Uppsägning av Sonos. Dina rättigheter under de här Villkoren, som gäller helt efter Sonos gottfinnande, kan upphöra automatiskt, utan förvarning från Sonos, om du bryter mot någon del av Villkoren. Sonos kan när som helst, under vissa förutsättningar och utan förvarning, omedelbart avsluta eller stänga av hela eller delar av din tillgång till Tjänsten. Orsaker att göra detta kan vara: (a) brott mot Villkoren eller några andra policyer eller riktlinjer som omnämns i dem och/eller har lagts upp i Tjänsten, (b) en begäran av dig om uppsägning eller stängning av ditt Konto, (c) en begäran och/eller krav från brottsbekämpande eller rättsliga organ, eller någon statlig myndighet, (d) där det är eller kan bli olagligt att tillhandahålla Tjänsten till dig, (e) vid oväntade tekniska eller säkerhetsmässiga svårigheter eller problem. All eventuell uppsägning eller avstängning görs av Sonos, helt efter eget gottfinnande, och Sonos är inte ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för några skador som uppstår eller orsakas till följd av sådan uppsägning eller avstängning av tillgång till Tjänsten. Meddelande om att Tjänsten upphör helt kommer att ges enligt vad som beskrivs i dessa Villkor, förutom då det inte är rimligt att göra detta på grund av omständigheter som uppstår till följd av juridiska, författningsmässiga eller statliga åtgärder, för att säkerställa användarsäkerheten, användarnas integritet eller farhågor kring den tekniska integriteten, för att undvika att tjänsteavbrott drabbar andra användare, eller på grund av naturkatastrof, annan katastrofhändelse, krig eller liknande händelse som ligger utanför Sonos rimliga kontroll. Sonos har inget ersättningsansvar gentemot dig för några ändringar i Tjänsten eller de Allmänna villkoren.

XII. ALLMÄNT

 1. Meddelanden. Sonos kommer eventuellt att meddela dig om sådant som rör Tjänsten, inklusive ändringar i dessa Villkor, via e-post till den e-postadress som används på ditt Konto (och/eller andra e-postadresser som är knutna till ditt konto, om tillämpligt), via Sonos-appen eller inlägg på vår webbplats och/eller i Tjänsten.
 2. Tillämplig lagstiftning. Förutom i den utsträckning som uttryckligen beskrivs i följande paragraf ska dessa Villkor och relationen mellan dig och Sonos styras av lagstiftningen i delstaten Kalifornien, förutom när det gäller dess lagvalsregler. Du och Sonos samtycker till att underställa er den personliga och exklusiva jurisdiktionen hos domstolarna i Santa Barbara, Kalifornien, USA, för att lösa eventuella tvister och krav som uppstår i samband med dessa Villkor. Om du (a) inte är amerikansk medborgare, (b) inte är bosatt i USA, (c) inte använder tjänsten från USA och (d) är medborgare i något av de länder som räknas upp nedan samtycker du härmed till att eventuella tvister eller krav som uppstår i samband med dessa Villkor ska styras av den tillämpliga lagstiftning som anges nedan, utan hänsyn till eventuella lagvalsregler, och att du härmed oåterkalleligen underställer dig den icke-exklusiva jurisdiktionen hos de domstolar som finns i staten, regionen eller landet som anges nedan, och vars lagstiftning gäller:
  1. Om du är medborgare i något land i Europeiska unionen eller Schweiz, Norge eller Island ska den tillämpliga lagstiftningen och platsen vara de lagar och domstolar som gäller i det land där du normalt är bosatt.
  2. Om du är medborgare i Japan ska den tillämpliga lagstiftningen vara japansk lag och platsen vara Tokyo, Japan.
  3. Ett särskilt undantag från utövandet av dessa Villkor är den lag som kallas FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor.
 3. Fullständiga villkor och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Dessa Villkor utgör hela överenskommelsen mellan dig och Sonos, reglerar din användning av Tjänsten och ersätter fullständigt eventuella tidigare överenskommelser mellan dig och Sonos i samband med Tjänsten. Det kan hända att du även omfattas av andra allmänna villkor, när du använder anknutna tjänster, innehåll från tredje part eller programvara från tredje part. Om någon del av dessa Villkor bedöms vara ogiltig eller icke verkställbar ska denna del tolkas på ett sätt som överensstämmer med gällande lagstiftning, så att den speglar, så nära som möjligt, parternas ursprungliga avsikt, och övriga delar ska förbli giltiga och i kraft. Om Sonos underlåter att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa Villkor ska detta inte betraktas som att den berörda rättigheten eller bestämmelsen inte längre gäller. Du samtycker till att det inte finns någon berättigad tredje part till dessa Villkor, såvida ingenting annat uttryckligen anges i dessa Villkor.
 4. Elektroniska avtal. Din användning av Tjänsten innefattar möjligheten att ingå överenskommelser och/eller utföra transaktioner elektroniskt. DU BEKRÄFTAR HÄRMED ATT DINA ELEKTRONISKA INSKICKNINGAR UTGÖR DITT SAMTYCKE OCH BEKRÄFTAR DIN AVSIKT ATT BINDAS AV ÖVERENSKOMMELSERNA IFRÅGA. DITT SAMTYCKE OCH DIN AVSIKT ATT BINDAS AV ELEKTRONISKA INSKICKNINGAR GÄLLER ALLA POSTER SOM RÖR ALLA TRANSAKTIONER DU UTFÖR I DEN HÄR TJÄNSTEN, INKLUSIVE MEDDELANDEN OM UPPSÄGNING, POLICYER, AVTAL OCH APPLIKATIONER. För att kunna komma åt och spara dina elektroniskt registrerade poster kan det hända att du behöver ha tillgång till viss hård- och programvara, vilket är helt och hållet ditt ansvar.

Senaste revisionen: April 2020