Reset the Mood

Rätt låt vid rätt tillfälle återställer stämningen hemma. Med Sonos röststyrning kan du återställa stämningen direkt utan att behöva plocka fram telefonen.

Reset the mood

From heartbreak To healing
From sleepless nights To fast asleep
From working late To midnight date
From gloomy To groovy

Sonos One
Röststyrningsredo.

Läs mer