Inny router lub zmiana ustawień sieci bezprzewodowej?

Inny router lub zmiana ustawień sieci bezprzewodowej?


Zanim zaczniesz, upewnij się, że aplikacja Sonos na Twoim urządzeniu z systemem iOS lub Android została zaktualizowana do najnowszej wersji.

Czy Twój router został ostatnio wymieniony bądź ustawienia sieci zmienione i nie możesz teraz używać Sonos?
Po wymianie domowego routera ustawienia Twojej sieci będą inne. Sonos potrzebuje informacji o nowym routerze, by ponownie połączyć się z siecią domową. Do takiej sytuacji może także dojść wtedy, gdy Ty lub ktoś inny zmienił ostatnio ustawienia sieciowe, jak nazwa sieci Wi-Fi lub hasło. Ustawienia te można zaktualizować w aplikacji Sonos, wykonując kilka szybkich kroków:

 

Jeśli Twój system Sonos łączy się z siecią poprzez Wi-Fi, będziesz potrzebować aplikacji Sonos na urządzeniu z iOS lub Androidem, aby automatycznie przeprowadziła Cię poprzez kolejne etapy w celu ponownego połączenia Twoich urządzeń. Te kroki będą się różnić w zależności od tego, ile produktów Sonos znajduje się w Twoim systemie.

Jeśli Twój system jest zwykle podłączony do Twojej sieci za pomocą kabla Ethernet, wykonywanie tych kroków w aplikacji nie będzie wymagane, ale trzeba będzie zrestartować produkty Sonos. Kliknij tutaj, aby sprawdzić poniższe instrukcje.

   

 

Mój system Sonos łączy się z routerem poprzez moją sieć Wi-Fi


 

Po wymianie routera lub zmianie danych Wi-Fi, otwórz aplikację Sonos na urządzeniu z iOS lub Androidem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że posiadasz najnowszą wersję aplikacji Sonos na urządzeniu z systemem iOS lub Android. Jeśli produkt Sonos został już podłączony do routera, przejdź do Więcej > Ustawienia zaawansowane > Konfiguracja bezprzewodowa.

Dowiedz się poniżej, czego możesz się spodziewać podczas tego procesu.

 

 

W swoim systemie posiadam jeden produkt Sonos

 

Jeśli w swoim systemie posiadasz jeden produkt Sonos, aplikacja Sonos przeprowadzi Cię przez proces łączenia się z siecią Wi-Fi. Jest to ten sam proces, który przeprowadzono po pierwszym skonfigurowaniu systemu Sonos. Będziesz wybierać, który produkt Sonos posiadasz, naciskając przyciski na urządzeniu i przechodząc do ustawień Wi-Fi na urządzeniu z systemem iOS lub Android, aby połączyć się z tymczasową siecią Sonos.

Wykonaj każdy krok, aby połączyć produkt Sonos z siecią Wi-Fi. Po sprawdzeniu przez aplikację, czy Sonos jest ponownie połączony, proces zakończy się.

 


 

W swoim systemie posiadam więcej niż jeden produkt Sonos

 

Jeśli w swoim systemie posiadasz więcej niż jeden produkt Sonos, zostaniesz poproszony/-a o podłączenie jednego z nich do routera za pomocą kabla Ethernet (który jest zwykle dołączony do każdego produktu Sonos). Połączenie przewodowe jest tymczasowe i może zaistnieć potrzeba przeniesienia jednego z produktów Sonos bliżej routera, aby to wykonać.

Kiedy Sonos zostanie podłączony do routera, aplikacja Sonos poprosi o podanie hasła Wi-Fi. Po połączeniu Sonos z siecią Wi-Fi, aplikacja przeprowadzi Cię przez proces odłączania kabla Ethernet i przeniesienie produktu Sonos z powrotem do miejsca, w którym znajdował się wcześniej. Po końcowej kontroli Twój system Sonos powróci do domowej sieci. 


 


 

Jeden z moich produktów Sonos jest podłączony do mojej sieci za pomocą kabla Ethernet


 

Po wymianie routera możesz zauważyć, że niektóre produkty Sonos zniknęły z aplikacji Sonos. Dzieje się tak zazwyczaj dlatego, że produkty Sonos używają informacji sieciowych ze starego routera, a potrzebują informacji z nowego routera.

Aby to naprawić, upewnij się, że produkt Sonos jest prawidłowo podłączony do nowego routera i do zasilania, a następnie uruchom ponownie wszystkie inne produkty Sonos w domu. Możesz to wykonać, wyciągając przewód zasilający z produktu Sonos lub z gniazdka, czekając, aż zgaśnie światełko, a następnie ponownie podłączając przewód zasilający. Produkt Sonos zostanie ponownie uruchomiony, a gdy będzie gotowy, zapali się ciągłe białe światło. 

Po ponownym uruchomieniu produktów Sonos, pojawią się one znowu w aplikacji Sonos.