GEBRUIKSVOORWAARDEN, LICENTIE- EN GARANTIEOVEREENKOMST
SONOS, INC.

Inhoud

Laatste update: juni 2020

Dit is een overeenkomst tussen jou (hierna: 'je', 'jij' of 'jou') en Sonos, Inc. (met de hieraan gelieerde bedrijven, hierna: 'Sonos', 'we', 'wij', 'ons', 'onze'). Lees voordat je producten en/of diensten van Sonos gebruikt deze 'gebruiksvoorwaarden', 'licentie- en garantieovereenkomst' en andere toepasselijke voorwaarden die hierin worden vermeld (gezamenlijk: deze 'Overeenkomst'). Zie onze 'Privacyverklaring' als je wilt weten over hoe wij jouw persoonlijke informatie verzamelen en verwerken.

Deze Overeenkomst is van toepassing op je gebruik van alle Sonos-producten, ongeacht of die nu of in de toekomst worden gekocht. Hiertoe behoren de hardware, software en alle gerelateerde firmware en documentatie (gezamenlijk: het/de 'Product(en)') en services zoals Sonos Radio (gezamenlijk: de 'Services') die Sonos aan jou verstrekt.

Het is belangrijk dat je de voorwaarden van de Overeenkomst leest en begrijpt voordat je Sonos-producten en/of -services koopt, downloadt, registreert en/of op een andere manier gebruikt.

Door Sonos-producten en/of -services te kopen, downloaden, registreren en/of op een andere manier te gebruiken, verklaar je dat je ouder bent dan 18 jaar, het recht en de toestemming hebt om jezelf of je bedrijf, voor zover van toepassing, wettelijk te binden, en geef je aan dat je akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als je niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, of dit niet kunt verklaren, ga dan niet over tot het kopen, downloaden, registreren of op een andere manier gebruiken van Sonos-producten en/of -services.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. Leeftijd
  1. We verkopen geen producten die bestemd zijn om gekocht te worden door kinderen.
  2. We zullen nooit opzettelijk persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaren van kinderen jonger dan 16 jaar (of de overeenkomstige minimumleeftijd in het desbetreffende rechtsgebied). Ben je jonger dan 16 jaar, dan mag je de Producten en/of Services alleen gebruiken als een ouder of voogd daarbij betrokken is en daar toestemming voor heeft gegeven.
 2. Sonos-account, systeemvereisten, compatibele apparaten en gebruik
  1. Voor het gebruik van Producten en/of Services is een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord nodig (hierna: 'Inloggegevens'). Tijdens de installatie zal de Sonos-app je vragen een account aan te maken en je Product bij Sonos te registreren. Als onderdeel van de registratie moet je een Sonos-account aanmaken (hierna: 'Sonos-account'). Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je Inloggegevens vertrouwelijk en veilig blijven. Door je Product(en) en/of Service(s) te registreren ga je ermee akkoord dat je volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je Sonos-account. We hebben het recht aan te nemen dat alle communicatie die we vanaf jouw Sonos-account ontvangen afkomstig is van jou.
  2. Het kan zijn dat Sonos-producten en/of -services niet naar behoren werken zonder een Sonos-account en een werkend wifi-netwerk bij jou thuis dat is verbonden met een betrouwbare internettoegang met voldoende bandbreedte en/of een bluetooth-verbinding. Het kan zijn dat er ook hardware en/of technologische elementen van derden nodig zijn om sommige of alle Producten en/of Services te gebruiken, zoals een compatibel apparaat van derden (bijv. een laptop, tablet of mobiele telefoon) met toegang tot de Sonos-app. Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je alle benodigde elementen hebt en dat ze compatibel en op de juiste wijze geconfigureerd zijn. Met jouw toestemming kan Sonos bluetooth gebruiken op je compatibele apparaat van derden, zonder berichtgeving vooraf, maar afhankelijk van de instellingen van jouw apparaat, om de juiste werking van de Producten en/of Services mogelijk te maken en bepaalde functies in te schakelen.
  3. Via sommige functies van de Producten en/of Services zul je content, services en technologie van derden kunnen gebruiken (hierna: 'Content en technologie van derden'). Op het gebruik van dergelijke Content en technologie van derden, via de Producten en/of Services, zijn de gebruiks- of servicevoorwaarden van deze derden en hun respectievelijke privacyverklaringen van toepassing. We raden je aan deze voorwaarden van derden aandachtig te lezen voor je ze inschakelt op je Sonos-producten.
  4. Je erkent dat veel functies, inclusief Content en technologie van derden, van de Producten en Services data versturen via wifi en van invloed kunnen zijn op de kosten van je data-abonnement, en dat jij verantwoordelijk bent voor dergelijke kosten.
  5. Op Sonos Radio, onze radiostreamingservice via de Sonos-app, zijn de servicevoorwaarden voor Sonos Radio (hierna: 'Servicevoorwaarden') van toepassing. Deze voorwaarden zijn in te zien op: https://www.sonos.com/nl-nl/legal/sonos-radio-terms, en maken onderdeel uit van deze Overeenkomst. Door gebruik te maken van Sonos Radio ga je akkoord met de servicevoorwaarden.
 3. Toestemming voor het gebruik van gegevens
  1. Voor bepaalde productsoftwarefunctionaliteit kan informatie vereist zijn van je Product om de respectievelijke functies of functionaliteit te verstrekken, waaronder Content en technologie van derden. Wanneer je deze functies of functionaliteiten, inclusief Content en technologie van derden, aanzet of op een andere manier inschakelt en/of gebruikt, kunnen bepaalde gebruiksgegevens worden verwerkt door Sonos en/of worden gedeeld met derden. Je persoonlijke gegevens worden te allen tijde overeenkomstig de Privacyverklaring van Sonos behandeld. Deze Privacyverklaring is te zien op: https://www.sonos.com/nl-nl/legal/privacy
 4. Content en technologie, services en materiaal van derden
  1. Sonos kan van tijd tot tijd via het Product toegang bieden tot externe leveranciers van content. Daarnaast kan Sonos services of technologieën van derden ondersteunen of er toegang toe verstrekken via het Product, inclusief maar niet beperkt tot bepaalde bestandsformaten of codecs. Sonos behoudt zich het recht voor om de toegang tot en/of ondersteuning van services, content of technologie van derden te allen tijde en om wat voor reden dan ook stop te zetten.
  2. Productsoftware kan content, functies en services van derden inschakelen of er toegang toe verstrekken. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om muziekservices, stembediening en andere services van derden (gezamenlijk hierna: 'Services van derden'). Voor het gebruik van deze Services van derden kan internettoegang nodig zijn en voor het gebruik van bepaalde Services van derden moet je mogelijk aanvullende voorwaarden accepteren en aanvullende kosten betalen.
  3. Je begrijpt dat je door een van de Services van derden te gebruiken op een Sonos-product mogelijk in aanraking komt met content die als kwetsend, onfatsoenlijk of afkeurenswaardig kan worden gezien, en dat mogelijk wel of niet kan zijn aangegeven dat die content expliciet taalgebruik bevat en dat de resultaten van zoekopdrachten automatisch en onbedoeld verwijzingen kunnen genereren naar afkeurenswaardig materiaal. Niettemin ga je ermee akkoord dat je de Services van derden op eigen risico gebruikt en dat Sonos, eraan gelieerde bedrijven, vertegenwoordigers, directeuren of licentieverstrekkers geen aansprakelijkheid dragen jegens jou voor content die kwetsend, onfatsoenlijk of afkeurenswaardig kan worden gevonden.
  4. Bepaalde Services van derden kunnen content, gegevens, informatie, applicaties of materiaal van andere derden (hierna: 'Materialen van derden) weergeven, bevatten of beschikbaar stellen of links verstrekken naar bepaalde websites van derden. Door de Services van derden te gebruiken erken je en ga je ermee akkoord dat Sonos niet verantwoordelijk is voor het onderzoeken of beoordelen van de content, juistheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, wettigheid, fatsoenlijkheid, kwaliteit of enig ander aspect van dergelijke Materialen van derden. Sonos, zijn directeuren, gelieerde bedrijven en dochterondernemingen geven geen garantie of goedkeuring, aanvaarden geen aansprakelijkheid en verantwoording en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor Materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden, en zullen dit ook niet doen/zijn. Materialen van derden en links naar andere websites worden je uitsluitend voor je gemak aangeboden.
  5. Services en Materialen van derden die toegankelijk zijn, gekoppeld zijn aan of weergegeven worden op of anderszins toegankelijk zijn via de Producten zijn niet beschikbaar in alle talen of in alle landen of regio's. Sonos beweert niet dat dergelijke Services en Materialen van derden geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in iedere specifieke locatie. Voor zover je ervoor kiest om dergelijke Services en Materialen van derden te gebruiken of er toegang toe te krijgen, doe je dit op eigen initiatief en ben je verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toepasselijke lokale wetten.
  6. Sonos behoudt zich het recht voor om Content en technologie van derden, evenals Services en/of Materialen van derden te allen tijde en om wat voor reden dan ook te wijzigen, op te schorten, verwijderen, uit te schakelen of de toegang daartoe uit te schakelen. In geen geval zal Sonos aansprakelijk zijn voor de verwijdering of de uitschakeling van toegang tot dergelijke Services en/of Materialen van derden. Sonos kan daarnaast in elk geval beperkingen instellen op het gebruik van of de toegang tot bepaalde Services of Materialen van derden, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid jegens jou.
  7. Sonos beweert niet en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de selectie van, de voortdurende ondersteuning voor of de voortdurende toegang tot dergelijke Services en/of Materialen van derden.
  8. Sonos beweert niet en geeft geen garanties dat bepaalde Services en/of Materialen van derden gedurende enige tijd toegankelijk of beschikbaar zullen zijn of op een bepaalde manier zullen functioneren of überhaupt zullen functioneren.
  9. Het feit dat een bepaalde Service en/of bepaald Materiaal van derden wordt weergegeven of vermeld op enig(e) productverpakking of marketingmateriaal houdt geen verklaring in dat een dergelijke Service en/of dergelijk Materiaal van derden gedurende enige tijd toegankelijk of beschikbaar zullen zijn of op een bepaalde manier zullen functioneren of überhaupt zullen functioneren.
  10. Sonos en leveranciers van Services van derden die services, technologie of content leveren die toegankelijk zijn via het Product behouden zich het recht voor om informatie van hun servers te verwijderen of de toegang tot hun servers te verhinderen of om productaanbiedingen of services te wijzigen of te verwijderen om welke reden dan ook die Sonos of genoemde derden naar eigen goeddunken op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving voldoende achten.

Terug naar boven

LICENTIE- EN GARANTIEOVEREENKOMST

 1. Software
  1. Software Voor de software, zoals geïntegreerd in het Product met als doel de Producten, documentatie, interfaces, content, lettertypen en alle gegevens die bij je Product werden geleverd te laten werken (hierna: 'Originele productsoftware'), die bijgewerkt of vervangen kan worden door functieverbeteringen, software-updates of systeemherstelsoftware verstrekt door Sonos (hierna: 'Productsoftware-updates') in het read-only-geheugen of in enig ander medium of in enige andere vorm (de Originele productsoftware en Productsoftware-updates worden gezamenlijk de 'Productsoftware' of 'Software' genoemd), wordt aan jou een licentie verstrekt door Sonos Inc., de Software wordt niet verkocht. Op het gebruik van de Software zijn de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing. Voor de duidelijkheid: Software verwijst ook naar Sonos-applicaties (gezamenlijk hierna: de 'Sonos-app' of 'App'), waarmee wordt bedoeld alle Sonos-applicaties (bijv. mobiele of desktop-app) ontwikkeld door Sonos die toegang verstrekken tot Producten en/of Services, Sonos-instellingen, Sonos-gerelateerde content en andere functies en services, inclusief toegang tot Content en technologie van derden. Je gaat ermee akkoord dat de voorwaarden van deze Overeenkomst van toepassing zijn op alle Producten en de Sonos-app die mogelijk geïntegreerd is in je Product, tenzij voor een dergelijke App een aparte licentie wordt verstrekt. In dat geval ga je ermee akkoord dat de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn op het gebruik van die App.
  2. Software-updates Sonos is niet verplicht om updates of upgrades te verstrekken voor enig aspect van het Product of de Services. Sonos kan naar eigen goeddunken toekomstige Productsoftware-updates beschikbaar stellen. In het geval Sonos een dergelijke update of upgrade verstrekt, worden dergelijke updates of upgrades en alle gerelateerde documenten beschouwd als het Product. Het kan zijn dat de eventuele Productsoftware-updates niet alle bestaande softwarefuncties of nieuwe functies bevatten die Sonos uitbrengt voor nieuwere of andere modellen van het Product. De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn van toepassing op alle door Sonos verstrekte Productsoftware-updates, tenzij een dergelijke Productsoftware-update vergezeld gaat van een aparte overeenkomst. In dat geval ga je ermee akkoord dat de voorwaarden van die overeenkomst van toepassing zijn.
  3. Automatische software-updates Van tijd tot tijd kunnen we patches, bugfixes, updates, upgrades en andere aanpassingen ontwikkelen om de prestaties van het Product en/of de Services te verbeteren. Deze kunnen automatisch worden geïnstalleerd zonder dat enige aanvullende berichtgeving wordt verstrekt. Tenzij je de automatische Productsoftware-updates uitschakelt, controleert je Product regelmatig bij Sonos of er updates zijn voor de Productsoftware. Als er een beschikbaar is, wordt de update automatisch gedownload en geïnstalleerd op je Product. Door het Product en/of de Service te gebruiken, ga je ermee akkoord dat Sonos automatische Productsoftware-updates kan downloaden en installeren op je Product, tenzij je automatische Productsoftware-updates hebt uitgeschakeld. Je kunt de automatische Productsoftware-updates te allen tijde uitschakelen door naar de instellingen in de Sonos-app te gaan.
 2. Licentietoekenning
  1. Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst kent Sonos jou een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, persoonlijke licentie toe (zonder het recht deze aan anderen in licentie te geven) om: (i) de Software te gebruiken die is geïntegreerd in het Product om het Product te laten functioneren, en (ii) het/de Sonos-applicatiegedeelte(n) van de Software op een pc die of mobiel apparaat dat je bezit of onder beheer hebt gedurende de looptijd. Je mag de Software niet overzetten op enig ander computerapparaat of de Software op een andere wijze verwijderen van het Product.
  2. Je gaat ermee akkoord het Product niet te kopiëren, aan te passen, aan reverse engineering te onderwerpen, te decompileren of uit elkaar te halen voor zover een dergelijke beperking niet wettelijk verboden is. Met uitzondering van de beperkte licentie die hieronder wordt verstrekt, behouden Sonos en zijn leveranciers hierbij alle rechten, aanspraak en belangen in en op alle wereldwijde intellectuele eigendomsrechten die zijn vervat in de Producten en de Software. Alle andere rechten zijn voorbehouden door Sonos.
  3. Je erkent en gaat ermee akkoord dat de technologie die is geïntegreerd in en is gebruikt om het Product te creëren de waardevolle bedrijfsgeheimen, het intellectuele eigendom en de knowhow van Sonos vormen. Voor zover je door geautoriseerd gebruik van het Product in het bezit komt van een dergelijk bedrijfsgeheim en/of intellectueel eigendom, zul je deze niet bekendmaken aan derden. Sonos-producten worden ook beschermd door een of meer patenten. Ga voor meer informatie naar: www.sonos.com/nl-nl/legal/patents
 3. Looptijd van de Overeenkomst
  1. Je kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door Sonos op de hoogte te stellen, het gebruik van het Product te staken en de Software te verwijderen van je computerapparaat van derden.
  2. Deze Overeenkomst eindigt automatisch als je een van de voorwaarden schendt.
  3. Artikelen 6(b), 8, 9, 10(d), 11 en 13 blijven van kracht indien de Overeenkomst om wat voor reden ook eindigt of vervalt.
 4. Naleving van auteursrechtwetten
  1. Sonos houdt zich aan de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten en met betrekking tot de hierin toegekende licentie ga je ermee akkoord hetzelfde te doen.
  2. Je erkent dat het ongeoorloofd kopiëren of verspreiden van muziek of andere content waartoe met behulp van het Product (hierna: 'Content') toegang wordt verkregen verboden wordt door dergelijke auteursrechtwetten, en je gaat ermee akkoord dat je geen Content, direct of indirect, zal kopiëren of verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de houder(s) van het auteursrecht.
  3. Je gaat ermee akkoord Sonos en zijn licentiegevers te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, rechtszaken, verliezen, schadevergoedingen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven van Sonos of zijn licentiegevers die voortvloeien uit of verband houden met het door jou niet naleven van de voorwaarden van dit artikel 8.
 5. Je privacy en gegevensbescherming
  1. Sonos heeft een Privacyverklaring opgesteld om je te informeren over hoe het bedrijf omgaat met het verzamelen, gebruiken, openbaren en beschermen van de persoonlijke informatie die Sonos verwerkt. De Privacyverklaring van Sonos, die deel uitmaakt van deze overeenkomst, vind je op www.sonos.com/nl-nl/legal/privacy.
  2. Door gebruik te maken van het Sonos-product of de Sonos-services, ga je akkoord met de bepalingen van de Privacyverklaring. Je persoonlijke informatie wordt te allen tijde overeenkomstig de Privacyverklaring van Sonos behandeld. Het is belangrijk dat je de voorwaarden van de Privacyverklaring doorleest en begrijpt.
  3. Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je contact met ons opnemen via privacy@sonos.com.
 6. Garantie en disclaimer
  1. Garantie Onder voorbehoud van de voorwaarden die staan vermeld in dit artikel 10, garandeert Sonos dat het Product gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het Product vrij zal zijn van defecten in materiaal en fabricage.
  2. SONOS GARANDEERT NIET DAT HET PRODUCT ZONDER ONDERBREKING ZAL FUNCTIONEREN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN, OF DAT ALLE FOUTEN EN/OF DEFECTEN VERHOLPEN KUNNEN WORDEN; DAT DE FUNCTIES, FUNCTIONALITEITEN OF SERVICES DIE WORDEN UITGEVOERD OF GEBODEN DOOR SONOS, MET INBEGRIP VAN FUNCTIONALITEITEN EN SERVICES VAN DERDEN DIE ONDERDEEL UITMAKEN VAN DE PRODUCTSOFTWARE AAN JOUW EISEN ZULLEN VOLDOEN; DAT ALLE FUNCTIONALITEITEN, FUNCTIES OF SERVICES ALTIJD BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN; DAT DE PRODUCTSOFTWARE COMPATIBEL ZAL ZIJN MET OF ZAL WERKEN MET ALLE SOFTWARE, APPLICATIES OF SERVICES VAN DERDEN. ALS JE EEN CONSUMENT BENT, DAN VORMT DEZE GARANTIE EEN AANVULLING OP JE WETTELIJKE RECHTEN EN HEEFT DEZE DAAR GEEN INVLOED OP. MET UITZONDERING VAN HET BEPAALDE IN ARTIKEL 10, ONDER D), EN BEHOUDENS ANDERSLUIDENDE DWINGENDE CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN, IS DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONOS EN JE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID BIJ INBREUK OP DE VOORAFGAANDE GARANTIE REPARATIE OF VERVANGING VAN HET PRODUCT, NAAR KEUZE VAN SONOS, OF, ALS GEEN VAN DE VOORGAANDE MOGELIJKHEDEN REDELIJKERWIJS BESCHIKBAAR IS, RESTITUTIE VAN HET DOOR JOU BETAALDE BEDRAG, NA AFTREK VAN BEDRAGEN DIE KUNNEN WORDEN TOEGESCHREVEN AAN JE GEBRUIK.
  3. Beperkingen De voorgaande garantie heeft geen betrekking op problemen met het Product voor zover die het gevolg zijn van: (i) jouw nalatigheid bij het implementeren van alle bugfixes of foutcorrecties voor het Product die beschikbaar zijn gesteld door Sonos; (ii) gebruik van het Product op een manier waarvoor het niet is bedoeld of die niet is toegestaan onder deze Overeenkomst; of (iii) gebruik van het Product met andere producten, hardware of producten niet geleverd door, en dat niet overeenkomt met de documentatie die is geleverd door Sonos.
  4. Disclaimer MET UITZONDERING VAN HET HIERBOVEN UITDRUKKELIJK GESTELDE, GEEFT SONOS GEEN ENKELE GARANTIE, ANDERS DAN DIE DOOR DE WET WORDEN GEÏMPLICEERD, MET BETREKKING TOT HET PRODUCT. SONOS EN DE LEVERANCIERS VAN SONOS WIJZEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF. JIJ NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID OP JE VOOR DE SELECTIE VAN HET PRODUCT OM DE DOOR JOU BEOOGDE RESULTATEN TE BEREIKEN, EN VOOR DE INSTALLATIE EN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT. DE INSTALLATIE VAN PRODUCTSOFTWARE KAN DE BESCHIKBAARHEID EN BRUIKBAARHEID VAN SOFTWARE, APPLICATIES OF SERVICES VAN DERDEN BEÏNVLOEDEN EN OOK ANDERE PRODUCTEN EN/OF SERVICES VAN SONOS. ER ONTSTAAT GEEN GARANTIE DOOR MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF UITSPRAKEN DIE DOOR SONOS OF EEN DOOR SONOS GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER WORDEN VERSTREKT OF GEDAAN.
 7. Beperking van aansprakelijkheid
  1. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZULLEN SONOS OF DE LEVERANCIERS VAN SONOS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, INCIDENTELE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE, SMARTENGELD EN INDIRECTE SCHADE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERZEKERINGSKOSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE OF ANDER GELDELIJK VERLIES DAT VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN (OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN) HET PRODUCT, ONGEACHT HOE DIE SCHADE VEROORZAAKT IS EN WELKE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE WORDT TOEGEPAST.
  2. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SONOS JEGENS JOU VOOR ALLE SCHADE IN ÉÉN OF MEER JURIDISCHE PROCEDURES GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT JIJ HEBT BETAALD VOOR HET PRODUCT, TENZIJ WETTELIJK ANDERS IS BEPAALD
  3. De beperkingen in artikel 11 zijn zelfs van toepassing als Sonos, of de leverancier of dealers van Sonos geïnformeerd zijn over de mogelijkheid dat dergelijke schade zich zal voordoen of dat je het product op een bepaalde manier van plan bent te gebruiken. Deze beperkingen zijn van toepassing ondanks het ontbreken van het essentiële doel van enige beperkte verhaalsmogelijkheid. Je erkent dat deze beperkingen een redelijke toewijzing van risico's vormen.
  4. De beperkingen in dit artikel 11 zijn niet van toepassing op schade die het gevolg is van opzettelijke misdragingen of grove nalatigheid van Sonos. De beperkingen in artikel 11 zijn evenmin van toepassing op schade die het gevolg is van het verlies van leven of persoonlijk letsel veroorzaakt door opzettelijke misdragingen, nalatigheid of contractbreuk door Sonos, de directeuren van Sonos of een derde partij die Sonos heeft gebruikt om de contractuele verplichtingen jegens jou na te komen. Wat de productaansprakelijkheid betreft, zijn de beperkingen in dit artikel 11 alleen van toepassing voor zover dit is toegestaan door dwingende regels met betrekking tot productaansprakelijkheid.
  5. De beperkingen in dit artikel 11 hebben geen gevolgen voor jouw rechtspositie als consument.
 8. Vrijwaring tegen inbreuk
  1. Vrijwaring Sonos zal bij elke claim, eis, rechtszaak of gerechtelijke actie (hierna: 'Claim') jegens jou de verdediging voeren of jou schadeloos stellen voor zover een dergelijke Claim is gebaseerd op een beschuldiging dat een deel van het Product, zoals aan jou geleverd onder deze Overeenkomst en gebruikt zoals toegestaan in deze Overeenkomst, inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde of een wederrechtelijke toe-eigening vormt van de handelsgeheimen van een dergelijke derde, mits jij: (i) Sonos onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de Claim; (ii) Sonos de exclusieve bevoegdheid geeft de verdediging tegen of de schikking van een dergelijke Claim te beheren en te sturen; en (iii) Sonos, op kosten van Sonos (met uitzondering van de waarde van jouw tijd), alle benodigde informatie en assistentie geeft met betrekking tot de Claim. Sonos zal de uiteindelijk toegewezen schadeloosstelling, schade en kosten betalen voor zover deze kunnen worden toegerekend aan een dergelijke Claim. Het staat je vrij om, op eigen kosten, deel te nemen in de verdediging tegen de Claim. Sonos zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aansprakelijk zijn voor kosten of onkosten die daarbij worden gemaakt.
  2. Beperking op vrijwaring Ondanks het hiervoor gestelde zal Sonos niet aansprakelijk zijn voor een Claim voor zover die gebaseerd is op: (i) het gebruik door jou van een Product meer dan dertig (30) dagen nadat Sonos je er schriftelijk van op de hoogte heeft gebracht dat voortgezet gebruik van het Product kan leiden tot een dergelijke Claim en je heeft aangeboden om, ter compensatie van het stoppen van het gebruik van het Product, de prijs die je hebt betaald voor het Product, na aftrek van bedragen die kunnen worden toegeschreven aan je gebruik, te restitueren; (ii) de combinatie van het Product, of een deel daarvan, met andere hardware of producten die niet zijn geleverd door Sonos, indien de Claim vermeden had kunnen worden als de producten niet zo waren gecombineerd; of (iii) gebruik van het Product op een manier die niet is geautoriseerd onder deze Overeenkomst.
  3. Volledige aansprakelijkheid DE VOORGAANDE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 12 ZETTEN DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN VERPLICHTINGEN VAN SONOS UITEEN, EN JE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID, MET BETREKKING TOT EEN WERKELIJKE OF TEN LASTE GELEGDE INBREUK OP OF WEDERRECHTELIJKE TOE-EIGENING VAN ENIG INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT DOOR HET PRODUCT.
 9. Diversen
  1. Exportbeheer Je erkent dat het Product onderworpen kan zijn aan de exportwetten en -regelingen van de jurisdictie waarin je het Product hebt gekocht en je verklaart dat je dergelijke wetten en regelingen in alle opzichten zult naleven. Je mag de Producten niet gebruiken of uitvoeren of opnieuw uitvoeren behalve zoals toegestaan door de wet van de Verenigde Staten en de wetten van de jurisdictie(s) waarin het Product werd verkregen.
  2. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht en de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Als je een consument bent en je gewone verblijfplaats in de EU of het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein is, dan geniet je bovendien de bescherming die je wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van het land waar je verblijft. Je gaat ermee akkoord om je, samen met Sonos, te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter, wat betekent dat je een claim kunt indienen in Nederland, Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of in het EU-land waar je woont om je rechten op bescherming van de consument in verband met deze Overeenkomst af te dwingen. Als je in de EU woont, biedt de Europese Commissie een online platform voor het oplossen van geschillen, dat hier te vinden is: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Neem contact met ons op als je een kwestie onder onze aandacht wilt brengen.
  3. Volledige overeenkomst Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Sonos met betrekking tot het onderwerp daarvan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken, communicatieberichten of overeenkomsten die hier niet specifiek in zijn opgenomen.
  4. Scheidbaarheid Als een van de bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of een rechterlijke beslissing, blijft de rest van deze overeenkomst van kracht en afdwingbaar in overeenstemming met de looptijd daarvan.
  5. Geen overdracht Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonos mag je deze Overeenkomst of een van de rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins. Iedere poging tot overdracht die jij doet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is ongeldig.
  6. Samenvatting van je juridische rechten Het is onze wettelijke plicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met deze overeenkomst.
  7. Berichten van Sonos Wanneer je Sonos-producten en/of -services gebruikt of ons e-mails stuurt, communiceer je elektronisch met ons. Wij zullen op verschillende manieren elektronisch met je communiceren, zoals per e-mail, berichten en/of pushmeldingen in de app of door berichten of mededelingen te publiceren op de Sonos-website of via andere Services van Sonos. Sonos kan via een e-mail naar het aan je Account gekoppelde e-mailadres (en/of, indien verstrekt, een ander alternatief e-mailadres dat aan je Sonos-account verbonden is), via de Sonos-app of door mededelingen op onze Sonos-website, informatie verstrekken over de Producten en/of Services, waaronder kennisgeving van wijzigingen in deze Overeenkomst. Als Sonos contact met je moet opnemen over je Product en/of Services, geef je toestemming om de berichten per e-mail te ontvangen of zoals anderszins in deze Overeenkomst aangegeven. Omwille van contractuele doeleinden ga je ermee akkoord dat alle berichten, bekendmakingen en andere mededelingen die wij je elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan, tenzij de verplichte toepasselijke wetgeving specifiek een andere vorm van communicatie voorschrijft. Vragen over deze overeenkomst kun je indienen via https://support.sonos.com/s/?language=nl_NL

Terug naar boven