Ansvar

Vi planerar att finnas kvar länge, vilket innebär att vi måste vara ansvarsfulla, framåtsträvande medborgare. Vi är engagerade i etiska och hållbara tillämpningar och vi strävar efter att påverka vårt samhälle på ett positivt sätt.

Samarbete

Integrera och utnyttja branschstandarder.

Ansvarsskyldighet

Etablera och överskrida mål och metrik.

Förtroende

Bygga intressenters förtroende genom transparens.

Var vi fokuserar våra ansträngningar.

Produktdesign

Vårt mål är att designa våra produkter och förpackningar för att minimera miljöpåverkan, vad gäller energin de konsumerar, materialet som krävs för att tillverka dem och deras förmåga att återvinnas när de inte kan användas längre.

Anläggningar

Vi vill minimera våra faciliteter och verksamheters inverkan på miljön. För att göra det har vi ett omfattande program som minimerar energi- och vattenanvändning och maximerar återvinningsgraden för avfall. Vårt mål är att använda 100 % förnyelsebar energi för att driva våra kontor och butiker samt kompensera för våra flygresor genom utsläppskompensation.

Logistikkedja

Vi strävar efter att se till att arbetare som bygger våra produkter arbetar i rättvisa och säkra fabriker. För att vara tydliga med våra förväntningar ber vi våra leverantörer att skriva under en Uppförandekod för leverantörer som baseras på Responsible Business Alliance branschstandard. Vi granskar våra fabriker regelbundet och samarbetar med fabrikspartners för att förbättra problemområden.

Uppförandekod för leverantörer

För att vara tydliga med våra förväntningar ber vi våra leverantörer att skriva under en Uppförandekod för leverantörer som baseras på Responsible Business Alliance branschstandard. Koden har tydliga undantag gällande mänskliga rättigheter, miljöpraxis för fabriker och arbetarnas hälsa och säkerhet.