Lyssna bättre

Sonos är hängivna till att göra det möjligt för alla att lyssna bättre. I femton år har vi fokuserat på att hjälpa kunder att uppleva den livsförändrande kraften hos musik med hjälp av våra produkter. Vår verksamhet har vuxit stadigt och nu när vi är i en position där vi kan göra mer har vi lanserat Listen Better, ett initiativ med syfte att konfrontera krafterna som hotar musik- och ljudkultur.

Musik- och ljudkulturen är hotad.

Runt om i världen drabbas musiker i frontlinjen för sociala rörelser av förföljelse och bestraffningar. Vissa måste till och med riskera sina liv. Allsmäktiga grindvaktare hotar att stänga in kreativa artister och hindra publiken från att få tillgång till deras arbete. Kvinnor och andra marginaliserade grupper kämpar för att få sina röster hörda, inte bara som musiker och artister utan även inom mindre omtalade områden, som produktion och låtskrivande. Och viktiga gräsrotsorganisationer som försöker att ta itu med dessa frågor får kämpa med överarbetade volontärer och begränsade budgetar.

Vi hjälper till genom att angripa aktivism på ett annorlunda sätt.

Vi börjar med att lyssna och kalla in till små rundabordssamtal med pionjärer inom aktivism och ideella organisationer världen över för att lära oss om deras arbete och om hur vi kan stödja deras arbete på verkligt meningsfulla sätt.

Vi använder vårt företags unika resurser, däribland pengar, produkter, utrymmen och räckvidd för att samarbeta med organisationer för att uppnå följande mål:

 • Bekämpa musikcensur och främja yttrandefrihet.
 • Säkerställa att internet och ny teknik gynnar mångfald och jämlik tillgång till ljudkultur.
 • Stödja musikutbildning i missgynnade samhällen för att inspirera nästa generation av artister, ingenjörer och forskare.

Vi har avsatt 1,5 miljoner dollar i obegränsade stipendier för de kommande tre åren för att ge utvalda ideella organisationer 5 000–15 000 USD. Vi öppnar flaggskeppsbutiker och utrymmen över hela världen för att anordna evenemang och arbeta med vårt nätverk av kulturella influenser för att stärka våra stipendiaters frågor.

Att vårda ett gräsrotsnätverk.

En del av vårt uppdrag är att lyfta fram aktivistgrupper på frontlinjerna och gynna samhällsengagemang med deras arbete. Håll ögonen öppna för historier och uppdateringar om hur dessa organisationer påverkar och se hur du kan bidra till deras arbete.

Med fokus på nästa generation – STEAM

På Sonos representerar våra produkter en kombination av konst, teknik och ingenjörskonst. Det är därför det ingår i Listen Betters arbete att stödja organisationer som fokuserar på vetenskap, teknik, ingenjörskonst, konst och matematik (STEAM). Vi samarbetar med dynamiska organisationer i våra samhällen för att se till att nästa generation är redo att njuta av kreativitet och ljudkultur.

Listen Betters öppningsstipendier

Följande sex organisationer har fått 15 000 USD var i bidrag för att stödja deras otroliga arbete. Klicka för att läsa mer.

Access Now
Access Now New York, NY

Access Now försvarar och utökar de digitala rättigheterna för användare i riskzoner runt om i världen. De arbetar för att kombinera innovativ policy, globalt förespråkande och direkt tekniskt stöd samt kämpar för öppen och säker kommunikation för alla.

Access Nows policyarbete fokuserar på att utveckla och främja praxis och policyer som respekterar de rättigheter som finns. Gruppen syftar till att främja lagar och globala normer för att påverka långsiktig systemförändring inom området för digitala rättigheter och säkerhet online samt att utveckla insiktsfull, rättighetsbaserad och väl underbyggd policyvägledning för regeringar, företag och det civila samhället.

Inom påverkansarbete använder sig Access Now av djupt användarengagemang, djärvt visuellt förespråkande och innovativ kampanjtaktik. Deras kampanjer för våra frågor om policypositioner och förespråkande ända till parlamentens korridorer och företagens styrelserum, paketerar och levererar säker teknik för att skydda användare i riskzonen och mobiliserar internetanvändare globalt för att sätta press på de som bestämmer. Access Now tillhandahåller också tekniska lösningar och rådgivning i realtid för användare i riskzoner där kommunikationen inte är öppen, fri eller säker.

ARTICLE 19
ARTICLE 19 London, Storbritannien

ARTICLE 19 är en brittisk människorättsorganisation som grundades 1987 med ett specifikt mandat och fokus på försvaret och främjandet av yttrande- och informationsfrihet över hela världen. Gruppen driver kampanjen i samarbete med partners runt om i världen för rätten att utöva dessa rättigheter. Prioriteringarna inkluderar:

 • Att arbeta för yttrandefriheten varhelst den hotas. Detta arbete omfattar övervakning, forskning, publicering, befrämjande, kampanjer, fastställande av standarder och rättstvister
 • Rådgivning om utvecklingen av lagstiftning för att skydda yttrande- och informationsfriheten i länder som varit drabbade av konflikt, krig och folkmord
 • Kämpa för att skydda pluralism, oberoende och mångfald av åsikter i media
 • Kämpa för yttrandefrihet, inklusive informationsfrihet, som en grundläggande mänsklig rättighet som är central för skyddet av andra rättigheter
 • Förespråka lagstiftning i fråga om informationsfrihet för att säkerställa transparens och stärka medborgarnas deltagande
Freemuse
Freemuse Köpenhamn, Danmark

Freemuse är av uppfattningen att konst inte är brottsligt. Vi är en internationell människorättsorganisation som förespråkar och försvarar yttrandefrihet för människor som skapar konst i någon form, samt för dem som vill njuta av och uppleva artistiska och kulturella uttryck. Vi förespråkar dessa friheter och på uppdrag av utpekade artister och publik genom kampanjer, handlingar och projekt som syftar till att skydda dessa värden och hålla grupper som ska tillhandahålla en säker miljö för artistiskt skapande och artistiska upplevelser ansvariga.

Freemuse började sin resa 1998 när den fokuserade specifikt på musik och censur av musiker vid en tid när det inte fanns någon organisation som belyste dessa frågor. Vi har sedan dess expanderat vårt mandat för att täcka in alla konstformer. Freemuse har även Special Consultative Status hos FN:s Ekonomiska och sociala råd (ECOSOC) och tillhandahåller forskning och vägledning om frågor gällande artistisk frihet över hela världen.

Creative Time
Creative Time New York, NY

Under de senaste fyra decennierna har Creative Time auktoriserat och presenterat ambitiösa allmänna konstprojekt med tusentals artister i hela New York City, över hela landet, runt om i världen – och nu även i yttre rymden. Deras arbete styrs av tre kärnvärden: konst spelar roll, artisters röster är viktiga för att forma samhället och offentliga utrymmen är platser för kreativt och fritt uttryck.

Creative Time är berömt för de innovativa och meningsfulla projekt vi har auktoriserat, från Tribute in Light – de två ljusstrålar som lyste upp nedre Manhattan sex månader efter 11 september – till bussannonser som ska öka medvetenheten om HIV, till Paul Chans produktion av I väntan på Godot i New Orleans och mycket mer. De är engagerade i att presentera viktig konst för vår tid och engagera en bred publik som överskrider geografiska, rasrelaterade och socioekonomiska barriärer.

Future of Music Coalition (FMC)
Future of Music Coalition (FMC) Washington, DC

Future of Music Coalition (FMC) är en ideell organisation baserad i Washington D.C. som stödjer ett musikaliskt ekosystem där artister frodas och kompenseras för sitt arbete på ett rättvist och transparent sätt.

Musik handlar om mer än bara handel och underhållning – det handlar om att bygga gemenskap och om kreativ kommunikation. Vid en tid då yttrandefriheten ställs inför nya hot är det viktigare än någonsin att se till att olika artister har möjligheten att uttrycka sig fritt, nå fram till publiken och bygga hållbara karriärer, från studion till scenen och bortom det.

FMC arbetar mot detta mål genom originalforskning och utbildningsresurser som hjälper artister att navigera genom föränderliga affärsmodeller samt genom direkt påverkansarbete för att se till att musikers röster får höras inom alla områden som påverkar deras liv och levebröd. Från yttrandefrihet till överkomlig sjukvård, från finansiering av konst till neutralitet på nätet, från upphovsrätt till äganderätt inom media är FMC en oberoende röst för musiker i alla genrer.

Index on Censorship
Index on Censorship London, Storbritannien

Index on Censorship är en ideell organisation som kämpar för och försvarar den grundläggande rätten till yttrandefrihet över hela världen. Vi publicerar censurerade skribenter och artisters arbete, främjar debatten och övervakar hot mot yttrandefriheten. Index stödjer direkt grupper och individer som drabbas av censur genom våra kampanjer och vårt Freedom of Expression Awards Fellowship.

Engagera dig.

Om du vill registrera ditt intresse för vårt Lyssna bättre-initiativ, fyll i formuläret och berätta om ditt arbete. Vi kommer att skicka ut en inbjudan om att ansöka under sommaren 2018.

Vanliga frågor

 • Varför nu?
  I 15 år har vi fokuserat på att hjälpa våra kunder att uppleva den livsomvandlande kraften hos musik med hjälp av trådlöst hemmaljud. Nu när vi har resurserna är det dags att kämpa för de värderingar vi står för som företag.
 • Varför just de här målsättningarna?
  Vår målsättning är att motverka hot mot musik- och ljudkulturen, samtidigt som vi hjälper artister och nästa generationens skapare att växa.
 • Vad vet Sonos om aktivism?
  Det är oerhört viktigt att vi är medvetna om både våra styrkor och svagheter som affärsverksamhet. Sonos har inte varit inblandat i aktivism tidigare. Det var därför vi började med att lyssna på och stödja människor som skapar förändring. Vårt mål är att leda i bakgrunden, använda vår röst där den kan göra stor skillnad och när våra samarbetspartners behöver den. Vi kan erbjuda våra unika resurser, inklusive en enorm kommunikationskapacitet, finansiering, en stor musikälskande publik och våra relationer till olika artister.
 • Hur mycket investerar Sonos i det här initiativet?
  Vi har avsatt 1,5 miljoner dollar i obegränsade stipendier över de närmaste tre åren, som finansiering för gräsrotsorganisationer. Vi donerar dessutom produkter, ger våra anställda betald tid för frivilligarbete och ger tillgång till våra lokaler, exempelvis våra butiker.
 • Hur ofta kommer ni att dela ut stipendier?
  Stipendier kommer att delas ut årsvis.
 • Hur ansöker jag?
  Du kan registrera ditt intresse genom att fylla i formuläret ovan. (Observera att detta inte är en officiell ansökan.) Vi kommer att skicka ut en öppen inbjudan att ansöka under sommaren 2018.
 • Hur kommer den här modellen med att dela ut små stipendier att göra skillnad?
  När vi utformade vår strategi för Lyssna bättre, gjorde vi massor av efterforskningar och, ännu viktigare, lyssnade på gräsrotsorganisationer. Vi frågade dem hur Sonos kunde ha största möjliga positiva inverkan på dem. Vår strategi är baserad på följande lärdomar:
  • De mest varaktiga förändringarna kommer nerifrån och upp. Varje dollar som investeras i opinionsbildande arbete, lokala samhällsorganisationer och medborgarengagemang ger 115 dollar i retur, på sätt som gynnar samhället, enligt den nationella kommittén för ansvarsfull filantropisk verksamhet i USA.
  • Traditionella företagsstiftelser ger oproportionerligt mycket stöd till de största icke-statliga organisationerna. Det betyder att gräsrotsrörelser får för lite finansiering. Enligt Nonprofit News svarar ca 2,3 % av de icke-statliga organisationerna för 90 % av intäkterna i USA. Stora icke-statliga organisationer förtjänar vårt stöd, men vår målsättning är att skapa en balanserad portfölj för att åstadkomma varaktig förändring.
  • Lokalt baserade insatser har särskilt stort behov av stöd. Detta var ett väldigt tydligt budskap under våra möten med aktivister. Lokala grupper som vill skapa förändring har ofta svårt att få tillgång till finansiering.
 • Vad är skillnaden mellan Lyssna bättre och Sonos Cares?
  Lyssna bättre är den bidragsbeviljande delen av vår organisation, med laserskarpt fokus på aktivism, musik och ljudkultur. Sonos Cares är vårt frivilligprogram för medarbetare, som ger våra anställda möjlighet att lägga tid på att hjälpa sina lokala samhällen. De två initiativen har ett nära samarbete och samordnar sina verksamheter för att uppfylla behoven hos de organisationer vi arbetar med på bästa sätt.