Förändrar barns liv genom musikutbildning.

Sonos Soundwaves stödjer musikutbildning av hög kvalitet runt om i världen och ger behövande barn möjlighet att tänka kreativt, förbättra sina akademiska prestationer, utveckla sociala färdigheter och förbereda sig för en framgångsrik framtid. Vår målsättning är att tillhandahålla 100 000 timmar musikutbildning genom att samarbeta med icke-vinstdrivande organisationer i våra lokala samhällen och erbjuda ekonomiska bidrag, produktdonationer och frivilligarbete.

Våra rötter inom musik och teknik gör att vi brinner för att hjälpa nästa generations artister och innovatörer. Musikutbildning främjar kreativitet, låter barn komma i kontakt med teknik och vetenskap, och hjälper dem att utveckla färdigheter för 2000-talet som kan överbrygga klyftan mellan fattiga studenter och deras mer privilegierade jämnåriga.

Vårt förhållningssätt

Genom en kombination av bidrag, produktdonationer och frivilligarbete samarbetar vi med icke-vinstdrivande musikutbildningsorganisationer i våra lokalsamhällen för att stödja och utveckla deras arbete.

Våra samarbetspartners

Våra icke-vinstdrivande samarbetspartners använder innovativa sätt att nå mindre privilegierade ungdomar runt om i världen, genom att erbjuda allt från musikprogram efter skoldagens slut och donerade musikinstrument till utbildning inom ljudteknologi med hjälp av den allra senaste tekniken. De använder sina expertkunskaper för att ge ungdomar möjlighet att uppleva glädjen i musiken och i kreativ inlärning.

Notes for Notes
United Borders
Zumix
Moxi
Urban Arts Partnership
SB Symphony
Silver Lake Conservatory
Sing
The Residency
The Song Room

Vanliga frågor

 • Vad är Sonos Soundwaves?
  Soundwaves är ett program för social påverkan som utvecklats av Sonos i avsikt att främja musikutbildning för ungdomar runt om i världen. Vi utnyttjar våra starka band till lokala samhällen för att skapa samarbeten med icke-vinstdrivande organisationer som får bidrag, produktdonationer och frivilligarbete av oss. Vår målsättning är att ge 100 000 timmar musikutbildning av hög kvalitet till behövande elever.
 • Varför fokuserar Sonos på musikutbildning?
  Vi vill hjälpa nästa generations kreatörer att utvecklas. Musikutbildning fostrar kreativitet, uppmuntrar till samarbete och bidrar till att ge eleverna de färdigheter de behöver i dagens samhälle. Sonos grundades för att ge människor givande ljudupplevelser och många av våra medarbetare är själva passionerade musiker. Musik är grundpelaren i våra värderingar.
 • Hur ansöker jag om ett bidrag från Sonos?
  Vår ansökningsprocess är normalt endast öppen för inbjudna sökande. Det händer att vi bjuder in organisationer på utvalda platser att söka. Det bästa sättet att hålla sig uppdaterad är att besöka vår webbplats eller att följa oss på sociala medier. Vi ger medel utan restriktioner, vilket betyder att vi inte binder upp bidrag till enskilda projekt – men vi kan kräva att pengarna används på en viss plats om en organisation är verksam i flera områden.
 • Vad vet Sonos om musikutbildning?
  Vi har arbetat med musikutbildningsgrupper i flera år. Vi höll nyligen ett antal möten runt om i världen där aktivister, icke-vinstdrivande organisationer, personer som skapar förändring och Sonos-personal diskuterade hur vår organisation kan ha en positiv social inverkan i olika delar av världen. När vi tittade närmare på våra värderingar och resurser insåg vi att de stämde väl överens med musikutbildning.
 • Var kommer Soundwaves att vara verksamt?
  Soundwaves kommer att ha starka rötter i de samhällen där Sonos har sina kontor.
 • Kommer Sonos att bilda en egen musikutbildningsorganisation?
  Nej. Vi samarbetar med organisationer som arbetar direkt med musikutbildning och tillhandahåller våra unika resurser för att stödja och utveckla deras arbete.
 • Hur kommer den här typen av engagemang att göra skillnad?
  Vi erbjuder oreglerade bidrag till organisationer, eftersom vi är övertygade om att de vet bäst hur resurserna bör fördelas. Det har bevisats att musikutbildning har en varaktig inverkan på elever och förbättrar både deras kreativitet, språkförmåga, akademiska resultat och sociala färdigheter. Vi brinner för musik och strävar efter att tillhandahålla 100 000 timmar musikutbildning av hög kvalitet i olika delar av världen.
 • Vad är skillnaden mellan Sonos Soundwaves och Lyssna bättre?
  Soundwaves är vårt skräddarsydda program för social påverkan. Soundwaves utvecklades ur Lyssna bättre, ett initiativ där vi träffade aktivister, människor som skapar förändring och icke-vinstdrivande organisationer från hela världen för att ta reda på var och hur vi bäst kunde erbjuda stöd.