Sonos presenterar långsiktig hållbarhetsplan

Sonos introducerar klimathandlingsplan och gör åtagande att bli koldioxidneutrala senast 2030 samt nå nettonollutsläpp år 2040. De lanserar även ett Produkthållbarhetsprogram för att minska miljöpåverkan från sina produkter.

Santa Barbara, Kalifornien – 8 december 2021 – Idag presenterar Sonos (SONO på Nasdaq) sin första klimathandlingsplan som blir grundstenen i företagets åtagande kring en mer hållbar framtid. Implementering av planen kommer att göra Sonos värdekedja koldioxidneutral senast år 2030 och uppnå nettonollutsläpp år 2040. En beskrivning av planen offentliggjordes som del av Sonos “Listen Better”-rapport för 2021, som ger en årlig översikt över företagets arbete med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG).

”Med vår klimathandlingsplan inleder vi en ny fas i vårt åtagande kring miljöansvar, där vi ökar våra insatser på alla områden för att minska vår påverkan”, säger Patrick Spence, Sonos CEO. ”Sonos är ett företag grundat på innovation – vi ser fram emot att ta oss an utmaningen att införa förändringar och skapa bättre lösningar för såväl våra kunder som vår planet.”

Som komplement till en tydlig och mätbar klimatplan har Sonos även introducerat ett nytt synsätt på produkthållbarhet, med det omedelbara målet att förbättra energieffektiviteten, eftersom över tre fjärdedelar av Sonos koldioxidutsläpp kommer från den energi som förbrukas under produkternas livscykel.

Vidtar åtgärder mot klimatkrisen

Sonos har inlett ett samarbete med analysföretaget VitalMetrics för att beräkna koldioxidavtrycket för sin värdekedja – från materialanskaffning och förpackningar till produktanvändning och avfall. Med denna miljörapport som underlag har Sonos tagit fram en klimathandlingsplan som ska hjälpa företaget att minska sina utsläpp av växthusgaser inom alla de områden som har störst inverkan – produkterna, leverantörskedjan och distributionen – genom att vidta direkta åtgärder.

”För att införa de förändringar som krävs för att skydda vår miljö under de närmaste årtiondena måste alla företag först ta reda på precis vilken påverkan de har på miljön. Detta är ett utmanande, krävande arbete och vi är glada att Sonos är villiga att ta sig an det”, säger Sangwon Suh, Chief Scientist på VitalMetrics. ”Jag hoppas att fler företag följer deras exempel med att sätta ambitiösa, vetenskapligt underbyggda mål och göra verkliga insatser för att uppnå dem.”

Huvudsakligt fokus ligger på att minska koldioxidutsläppen från produkter och drift med hjälp av verifierade kompensationsinsatser och Sonos är fast beslutna att uppfylla sina mål via åtgärder som exempelvis regenerering och skydd av livsmiljöer. Under det kommande året kommer Sonos att samarbeta med Sea Trees by Sustainable Surf som ska hjälpa företaget att kompensera för sina direktutsläpp via ett marint ekosystemprojekt i ett flodområde i Kambodja.

”Vi är jätteglada att Sonos vill hjälpa oss att återställa blå koldioxidlagrande ekosystem runt om i världen, vilket motverkar klimatförändringarna, samtidigt som vi skapar möjligheter till hållbar utveckling för lokala samhällen”, sa Kevin Whilden, en av grundarna av och Executive Director på Sustainable Surf

Klimathandlingsplanen innebär även att Sonos kommer att samarbeta med organisationer som använder ljud för att förbättra miljön genom att finansiera ledande forskning om bioakustik. De har dessutom gått med i initiativet Music Declares Emergency, för att hjälpa musikbranschen överlag att minska sin miljöpåverkan.

”Vi är fast beslutna att skapa en hållbar framtid både för Sonos och vår planet och vi påbörjar resan med ambitiösa mål”, säger Deji Olukotun, Director of Policy and Corporate Social Responsibility på Sonos. ”Klimatkrisen kräver en snabbare innovationstakt från alla företag. Det betyder att vi behöver arbeta tillsammans och utnyttja våra resurser och meningsfulla samarbeten för att se till att vi får så stor inverkan som möjligt.”

Ändringar i produktdesign och funktion

Sonos anser att det är möjligt att förena förstklassiga musikupplevelser med miljömedvetenhet. Förutom sin klimathandlingsplan presenterar Sonos idag sitt Produkthållbarhetsprogram som är utformat för att minska företagets koldioxidavtryck och miljöpåverkan från dess produkter.

Företaget har offentliggjort kort- och långsiktiga målsättningar kring energieffektivitet, material, produkternas livslängd och förpackningar. Senare i år kommer man även att genomföra sin första miljömässiga livscykelanalys för produkterna.

  • Energieffektivitet: Produkternas energiförbrukning är avgörande för Sonos koldioxidavtryck. Företaget har åtagit sig att öka energieffektiviteten i sin produktportfölj, med särskilt fokus på vilolägen. Sonos införde viloläget på Roam – vilket bidrog till att göra den till Sonos mest energieffektiva högtalare – och senast år 2023 kommer alla nya Sonos-produkter att ha ett viloläge. Företaget har föresatt sig att minska strömförbrukningen i viloläget till under 2 watt för alla sina produkter, och kommer att börja med alla bärbara produkter under 2022.
  • Produkternas livslängd: Sonos strävar efter att dess produkter används under lång tid och erbjuder fortfarande stöd för alla högtalare som man någonsin har tillverkat. Under 2021 inledde företaget en ny ”design för demonteringsprocess”, som kommer att omfatta alla nya högtalare och komponenter från och med 2023. Det här tillvägagångssättet införlivar funktioner – exempelvis fästanordningar istället för lim – som gör det lättare att reparera, renovera och återvinna.
  • Material: Elektroniskt avfall är ett av de snabbast växande avfallsflödena i världen. Sonos arbetar för en cirkulär framtid, där dess produkter kan återvinnas och användas för att tillverka nya Sonos-produkter. I slutet av 2023 kommer 100 % av alla nya Sonos produkter att innehålla återvunnen plast istället för nytillverkad plast, och nya produkter kommer att vara 100 % fria från halogen.
  • Förpackningar: En heltäckande metod för produktcirkularitet måste omfatta förpackningar. Och för Sonos betyder förstklassiga förpackningar även ansvarsfulla förpackningar. Under året genomförde Sonos en genomgripande designuppdatering för sina förpackningar och använder nu FSC-certifierat obestruket kraftpapper, särskilt framtaget för Sonos. Pappersmaterialet användes först för Roam och kommer att användas för nya produkter som lanseras mellan 2022 och 2025. Senast 2025 kommer Sonos förpackningar att vara tillverkade av 100 % ansvarsfullt anskaffat papper som antingen är återvunnet, FSC-certifierat eller tillverkat av vegetabiliska fibrer, eftersom vi strävar efter att helt eliminera plast från alla våra förpackningar. Företaget minskar fortlöpande sin användning av plast i förpackningar, men använder PCR-plast där det inte kan undvikas.

Förändringar i leverantörskedja och distribution

Som del av sitt hållbarhetsåtagande delger Sonos också att man kommer att bli medlem av RBA (Responsible Business Alliance), världens största industrisamarbete som arbetar för att företag ska ta socialt ansvar i globala leverantörskedjor, och man kommer dessutom att åta sig att gradvis anpassa sina egna verksamheter till de sociala, miljömässiga och etiska standarder som beskrivs i RBA:s uppförandekod.

”Vi ser fram emot att få Sonos stöd för vår vision om att företag ska främja hållbara värden för arbetare, miljön och affärsverksamheter i hela den globala leverantörskedjan”, sa Rob Lederer, CEO på Responsible Business Alliance (RBA). ”Som medlem i RBA ansluter Sonos sig till andra företag med samma inställning som är fast beslutna att förbättra arbets- och miljöförhållandena och affärsresultaten med hjälp av ledande standarder och rutiner.”

Under nästa år kommer Sonos att formalisera sina miljömål och förfina sitt tillvägagångssätt kring leverantörskedja och distribution, som är viktiga fokusområden i företagets klimathandlingsplan. Detta inkluderar samarbeten med viktiga leverantörer för att hjälpa dem att förbättra sina respektive klimatavtryck och att utforska möjligheter till reparation och renovering där detta är möjligt.