KAN MUSIK SOM SPELAS HÖGT FÖRÄNDRA VÅRT SÄTT ATT KNYTA AN TILL VARANDRA I HEMMET?

The Music Makes it Home Study found that listening to music out loud leads to stronger relationships, more intimacy, happier families and more quality time spent together.

Ny forskning visar på ökad intimitet, mer kvalitetstid, godare mat och mer hjälp med att städa upp

Studien Music Makes it Home | Video

Santa Barbara, Kalifornien – 9 februari 2016 – I dag publicerade Sonos undersökningsresultaten från en världsomfattande studie som visar den förvandlande kraften i att lyssna på musik högt i hemmet. Studien Music Makes it Home visade att lyssna på musik högt leder till starkare relationer, ökad intimitet, lyckligare familjer och mer kvalitetstid tillsammans. Enligt studien tillbringar personer som lyssnar på musik högt i hemmet ytterligare tre timmar och 13 minuter i veckan tillsammans med hushållets andra medlemmar jämfört med de som lyssnar högt minst.

”I flera år har Sonos-ägare berättat fantastiska historier för oss om hur musik har förvandlat deras hus till hem”, sa John MacFarlane, Sonos CEO. ”Utmaningen har varit att vetenskapligt fånga förvandlingen. Nu har vi en innovativ metod för att förstå fördelarna med musik i hemmet.”

Studien Music Makes it Home var ett projekt i två delar för att bättre förstå om sättet vi knyter an till varandra kan förändras genom att spela musik i hemmet. I den första fasen frågade Sonos 30 000 personer i åtta länder om musik och deras relationer hemma. Den andra fasen var ett unikt experiment som undersökte vad som händer när människor spelar musik högt i hemmet.

”Sanningen är att människor kanske delar ett hem, men de delar inte särskilt mycket annat. Musik kanske kan ändra på det genom att föra samman alla igen”, sa dr Daniel J. Levitin, hjärnforskare, musiker och författare till den internationella bästsäljaren This is Your Brain on Music. ”Den här studien tar ett viktigt steg framåt genom att visa hur relationer i hemmet kan förbättras genom att lyssna på musik högt.”

Studiens resultat visar bland annat följande:

  • Musikaliska hem har mer romans. Personer som säger att de lyssnar på musik högt tillsammans mest har 67 procent mer sex och nästan en fjärdedel skulle ge upp sex före musik, enligt undersökningsdata.
  • Vår studie visar att spela musik högt kan leda till mer glädje. Efter att musik introducerades i hemmet rapporterade 43 procent av deltagarna att de kände sig extremt älskade, en ökning med 87 procent i jämförelse med innan det fanns musik i hemmet.
  • Tråkiga saker kan bli roligare. I vår undersökning anser 83 procent att det är enklare att utföra sysslor när de lyssnar på musik.

  • 50 procent av de tillfrågade tycker bättre om att laga mat medan de lyssnar på musik. Detta underströks i experimentet, där vi kunde se en ökning med 20 procent av tiden som tillbringades tillsammans i köket.

Hemmen som deltog i experimentet var allt från rumskompisar och gifta par till familjer med flera generationer och par som bodde tillsammans för första gången. En rad olika data samlades in med hjälp av iPhones, Apple Watches, iBeacons och rörelseaktiverade kameror, däribland dagliga videodagböcker som gav insikt i hur musik förvandlade hemmen.

Läs mer om studien Music Makes it Home och läs hela rapporten på www.musicmakesithome.com.

###

Studien ”Music Makes it Home” var en global studie bestående av 30 000 respondenter som besvarade en digital undersökning. Urvalet var representativt med paneler tillhandahållna av Survey Sampling International. Undersökningen utfördes mellan 29 december 2015 och 8 januari 2016 i USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Nederländerna, Sverige, Tyskland och Frankrike. Studien i hemmen genomfördes i 30 hem på samma marknader. Hemmen kontrollerades i förväg och valdes ut utifrån baskriterier som att de bodde tillsammans med minst en person, hade tillgång till internet med hög hastighet i hemmet och inte ägde Sonos sedan tidigare. Deltagarna ombads leva en vecka utan musik och en vecka med Sonos och strömmande musik mellan 13 januari 2016 och 29 januari 2016. Data samlades in via Apple Watches, iPhones, iBeacon och rörelseaktiverade kameror. Mer information om utformningen av och metodiken för studien i hemmen finns på www.musicmakesithome.com.

© 2004–2016 av Sonos Inc. Alla rättigheter förbehålls. Sonos och samtliga Sonos produktnamn och slogans är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sonos, Inc.