Viktigaste mål: Att stödja musik under hot

Vårt mål är att stötta musiker och fostra en ny generation musikälskare som är beredda att lyckas i den moderna ekonomin. För att konfrontera dagens hot mot artisterna och förverkliga vår mission kommer vi att stödja gräsrotsrörelsen i form av oganisationer som delar våra fem huvudmål:

  • Att kämpa mot musikcensur, och för rätten att uttrycka sig fritt.
  • Att försvara digitala rättigheter och tillgången till information för musiker och andra artister.
  • Att erbjuda utrymme och verktyg som ger musiker en röst.
  • Att stödja musikutbildning i utsatta områden.
  • Att inspirera nästa generation av artister, ingenjörer och forskare.