Gräsrotsrörelse

En del av vår gemensamma uppgift är att lyfta fram grupper som vi stödjer på många olika sätt – via Sonos hemsida, på vår blogg, och hos våra återförsäljare. Håll ögonen öppna för berättelser och uppdateringar om spännande aktivister och lokala ledare som dagligen kämpar för att uppmuntra och främja musik i våra lokalsamhällen. Vi hoppas på att skapa ett utbyte mellan våra kunder och vårt nätverk, så att sidan kan användas som ett verktyg för att engagera dig direkt.

Sommaren 2017: Listen Better Installationsstipendier

Vår installationsrunda med stipendier, totalt 15 000 dollar vardera, kommer att stödja de här sex organisationerna och deras viktiga arbete. Läs mer om grupperna och hur du kan engagera dig.

Access Now
New York, USA

Access Now försvarar och utvidgar digitala rättigheter för användarna på egen risk runt om i världen. De arbetar för att kombinera innovativ policy, global påverkan, direkt teknisk support, och kämpar för öppen säker kommunikation för alla.

Access Nows policyarbete fokuserar på utveckling och på att främja rättighter, för att respektera arbetssätt och policys. Föreningen strävar efter att utveckla lagar och globala normer för att påverka långsiktiga systemmässiga förändringar på området digitala rättigheter och nätsäkerhet, för att utveckla insiktsfulla, rättighetsbaserade och väl underbyggda råd kring policy till stater, storföretag och det civila samhället.

Påverkansarbete som Access Now bedriver sker med användarengagemang, storslagen visuell påverkan och innovativa kampanjtekniker. Deras kampanjande för våra åsikter i policyfrågor direkt in i parlamentsbyggnader och styrelserum, paketerar och levererar säker teknik till skydd för användare i riskzonen, och mobiliserar internetanvändare världen över för att sätta press på makthavare. Access Now tillhandahåller tekniklösningar och råd i realtid till användare i riskzonen under omständigheter där kommunikationen inte är öppen, fri eller säker.

Article 19
London, Storbritannien

ARTICLE 19 är en brittisk människorättsorganisation grundad 1987 med ett specifikt mandat och fokus på försvar och stöd för yttrandefriheten och friheten för information globalt. Föreningen kampanjar i samarbete med partners runt om i världen för rätten att utöva dessa rättigheter. Prioriteringarna innefattar:

  • Att arbeta för yttrandefriheten var än den är hotad. Det inkluderar att övervaka, forska, publicera, påverka, kampanja, sätta standarder och rättsliga åtgärder
  • Att fungera som rådgivare när nya lagar tas fram för att skydda yttrandefriheten och informationsfriheten i länder som drabbats av konflikter, krig och folkmord
  • Att kampanja för att värna om pluralism, oberoende och en mångald av synsätt i media
  • Att kämpa för yttrandefrihet, inklusive informationsfrihet, som en grundläggande mänsklig rättighet är central för att skydda andra rättigheter
  • Förespråka lagar om informationsfrihet för att garantera transparens och för att stärka medborgarnas deltagande

Freemuse
Köpenhamn, Danmark

Freemuse anser att konst inte är ett brott. Vi är en internationell människorättsorganisation om verkar för och försvarar yttrandefriheten hos människor som skapar konst i vilken form som helst, samt hos dem som vill uppleva och njuta av artistiska och kulturella uttryck. Vi försvarar dessa friheter på de utsatta artisterna och publikens vägnar genom kampanjer, aktioner och projekt med målet att värna dessa värderingar, och att ställa de grupper till svars som är skyldiga att tillhandahålla en trygg miljö för konstnärligt skapande och konstnärlig upplevelse.

Freemuse började sin resa 1998 när organisationen började fokusera specifikt på musik och censuren av musiker vid en tid när ingen organisation belyste dessa frågor. Sedan dess har vi utökat vårt mandat för att täcka alla konstformer. Freemuse har även en Special Consultative Status tillsammans med United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), och bidrar med forskning och riktlinjer inom frågor som gäller konstnärlig frihet globalt.

Creative Time
New York, USA

Under de senaste fyra decennierna har Creative Time haft uppdraget och presenterat ambitiösa offentliga konstprojekt, med tusentals artister i hela staden New York, över hela USA, runt om i världen – och nu även i yttre rymden. Deras arbete styrs av tre kärnvärden: konst är betydelsefull, artisters röster är viktiga för att forma samhället, och offentliga utrymmet är platser för att uttrycka sig kreativt och fritt.

Creative Time är hyllade för sina innovativa och meningsfulla projekt och har många prestigefyllda bakom sig. Från Tribute in Light, till att belysa lägre Manhattan med två ljuspelare under sex månader efter 9/11, till att genom bussannonser öka medvetenheten om HIV, till att genomföra Paul Chans produktion av Waiting for Godot i New Orleans, till mycket annat. De är fast beslutade att presentera viktig samtida konst och engagera en bred publik som överbrygger geografiska, etniska och socioekonomiska barriärer.

Future of Music Coalition
Washington, DC, USA

Future of Music Coalition (FMC) en Washington D.C.-baserad ideell organisation, som stödjer ett musikaliskt ekosystem där artister tillåts blomma ut och komponseras på ett rättvist och transparent sätt för sitt arbete.

Musik handlar om mer än det kommersiella och underhållande - det handlar om att stärka områden, och om kreativ kommunikation. I en tid när yttrandefriheten möter nya hot är det viktigare än någonsin att försäkra sig om att en mångfald av artister har möjlighet att uttrycka sig fritt, nå ut till sin publik och bygga hållbara karriärer. Från studion, till scenen och bortom den.

FMC arbetar mot detta mål genom forskning i egen regi, utbildande hjälpmedel som gör att artister kan navigera mellan krävande affärsmodeller, och direkt påverkan för att försäkra sig om att musikers röster hörs i hela raden av frågor som påverkar deras liv och uppehälle. Från att kunna uttrycka sig fritt, till överkomlig vård, från konststöd till nätneutralitet, från upphovsrätt till ägande av medier. FMC är en oberoende röst för musiker inom alla genrer.

Index on Censorship
London, Storbritannien

Index on Censorship är en ideell organisation som kampanjar för och försvarar grundläggande yttrandefrihet världen över. Vi publicerar arbeten av censurerade skribenter och artister, stöttar debatter, och övervakar hot mot yttrandefriheten. Index ger ett direkt stöd till grupper och individer som står inför censur, tack vare våra kampanjer och vår Freedom of Expression Awards Fellowship.