Frågor och svar

Varför just nu?

I 15 år har vi fokuserat vårt hela vårt företagande på att hjälpa våra kunder att uppleva kraften i musik, genom att bygga och sälja trådlösa ljudsystem för hemmet men vi behöver göra mer än så för att kämpa för våra värderingar som företag.

Varför musik?

På Sonos är musiken drivkraften bakom allt vi gör. Det är vår kärna. Vi tror på att skydda globala mänskliga rättigheter och friheter, men musiken representerar hjärtat i vårt syfte som företag. Och i arbetet med att skydda och främja musik kommer vi även att agera enligt övertygelsen att större musikalisk frihet innebär större frihet för andra uttryck, som journalism, film och proteströrerelser - och vice versa.

Behöver musiken skyddas och främjas? Den verkar ju klara sig helt okej.

Tyvärr tornar hoten mot musiken upp sig i dagens värld. Alltför många artister möter hinder mot yttrandefriheten och rätten till information. Vissa grupper saknar utrymmet och resurserna som garanterar att alla musiker får höras. Vi misslyckas med att fostra nästa generation musikälskare, så att de kan lyckas i den moderna ekonomin. Musik, tillsammans med film, drabbas av fler kränkningar än någon annan konstform. Att inte lyckas skydda musiken är att inte lyckas skydda människors mest grundläggande friheter.

Det är därför som vi har bestämt oss för att fokusera på att lyssna och stödja aktivister som befinner sig i frontlinjen. Det är jätteviktigt att vi uppmärksammar både våra styrkor och svagheter som företag. Vi vet bättre än någon annan hur man tillverkar fantastiska högtalare och kopplar ihop dem trådlöst. Vi är inte aktivister. Sånt gör andra, inte vi. Vi vill använda våra unika tillgångar – inklusive omfattande kommuinikationsförmåga, finansiella resurser, en stor publik som delar vår kärlek till musiken, våra goda relationer med musikartister – för att främja organisationerna i frontlinjen. Och med tiden, genom att lyssna, kommer vi att lära oss att själva bli aktivister och skapa trovärdighet i den världen.

Handlar allt det här om yttrandefrihet? Musiker möter många barriärer.

Det handlar om mycket mer än yttrandefrihet. Vi har identifierat fem huvudmål som stödjer vår övergripande mission om att skydda och främja musikens framtid. Dessa är:

 • Att bekämpa censur och stödja yttrandefriheten för underpriviligerade artister.
 • Att försvara digitala rättigheter och tillgången till information för musiker och andra artister.
 • Att erbjuda utrymme och verktyg som ger musiker en röst..
 • Att stödja musikutbildning i utsatta områden.
 • Att inspirera nästa generation av artister, ingenjörer och forskare.

Hur mycket öronmärker vi för den här satsningen?

Vi har åtagit oss att dela ut 1,5 miljoner dollar i ovillkorade stipendier under de kommande tre åren för att stödja gräsrotsorganisationer som arbetar för att uppnå våra fem nyckelmål.

Hur skulle vi summera vårt förhållningssätt? Vad gör det annorlunda?

Vårt förhållningssätt är designat för att uppnå en meningsfull, hållbar förändring som stöder vår mission enligt de följande huvudprinciperna:

 • Börja lokalt – bygg ett globalt nätverk av ideella gräsrotsorganisationer.
 • Sprid ut stödet - ge mindre stipendier till fler grupper.
 • Upplåt våra utrymmen – för att hjälpa aktivister med det som de kan bäst.
 • Lyssna och lär – lägg grunden för att kunna använda vår egen röst senare.
 • Var fokuserad – låt våra huvudmål guida oss i allt vi tar oss för.

Hur ofta kommer vi ge stipendier?

Vi kommer att lansera en plattform för Listen Better-stipendiumet tidigt 2018, och dela ut en första runda av stipendier. Efter det kommer stipendierna att delas ut på årlig basis.

Hur ansöker jag?

När plattformen för Listen Better-stipendierna lanseras kommer det att finnas en ansökningsprocess, som hanteras via denna hemsida. Under tiden kan du dela med dig av dina uppgifter här. Och vi kommer regelbundet att ge dig uppdateringar om all aktivitet som rör Listen Better.

Hur kommer modellen med små stipendier att göra skillnad?

När vi tog fram strategin för Listen Better gjorde vi en hel del efterforskningar. Och kanske viktigast av allt: Vi lyssnade på gräsrotsorganisationer som arbetar på frontlinjen, för att åstadkomma förändring i enlighet med vår mission och våra mål. Vi frågade dem: Hur kan Sonos skapa största möjliga positiv påverkan för dig och organisationer som din? Vårt förhållningssätt grundade sig i de här lärdomarna:

 • Långvarig förändring kommer underifrån. Varje dollar som investeras genom stipendier i form av policypåverkan, lokal organisering och frivilligt engagemang ger 115 dollar tillbaka i fördelar för samhället, enligt National Committee for Responsive Philanthropy.
 • Traditionella storbolagsstiftelser ger oproportionerligt mycket i stöd till de största ideella organisationerna, medan de lämnar gräsrotsorganisationer utan stöd. 2,3% av ideella organisationer står för 90% av de ideella intäkterna i USA, enligt Nonprofit News.
 • Lokala initiativ är i särskilt behov av stöd. Vi hörde detta högt och tydligt i våra samtal tillsammans med aktivisterna.