Vår metod: Att bygga en gräsrotsrörelse

Vår roll är först och främst att lyssna. Vi började med att bjuda in ett antal ledande yttrandefrihetsaktivister till vårt kontor i Boston, för att ta reda på hur Sonos kan stötta de som står i frontlinjen. Aktivisterna kämpar för att skydda grundläggande rättigheter för artister, och arbetar med andra komplexa politiska frågor kopplade till vår mission. Samtalen ledde till att vi nu skapar en gräsrotsrörelse med ideella organisationer som arbetar mot våra huvudmål. Vi kommer att bidra med små stipendier för att stödja modiga aktivister och påverkare, investera i starka relationer – utan krav på motprestation kopplat till våra produkter.

Listen Better kommer att ledas av Q-Tip. En artist som som i decennier inspirerat oss med sin konst och aktivism. Q-Tip har gett Sonos råd i flera år. Och som rådgivare för Listen Better kommer han att spela en avgörande roll för att stödja vår givarstrategi – nämligen att sprida kunskap i angelägna frågor som rör musik, samt att sporra fler människor att engagera sig. I samma anda kommer vi att fortsätta skapa relationer och stärka vårt nätverk. Allt med insikten om att långvarig förändring kommer underifrån.