På Sonos ägnar vi oss att lyssna, lära och bygga en gemenskap som uppmuntrar och främjar framtidens musik. Vi använder vårt företag för att stötta musikutövare som befinner sig under hot – och göra musiken till en större del av allas liv.


Kontakta oss

Vi vill komma i kontakt med ideella organisationer runt om i världen som kämpar för samma mål som vi har med Listen Better:

  • Att kämpa mot musikcensur, och för rätten att uttrycka sig fritt.
  • Att försvara digitala rättigheter och tillgången till information för musiker och andra artister.
  • Att erbjuda utrymme och verktyg som ger musiker en röst.
  • Att stödja musikutbildning i utsatta områden.
  • Att inspirera nästa generation av artister, ingenjörer och forskare.

Vi utformar just nu den ansökningsprocess som startar i början av 2018. Under tiden kan du fylla i formuläret och berätta mer om ditt arbete, så håller vi dig uppdaterad om de framtida möjligheterna att ansöka om stöd. Vårt team hör snart av sig!