KAMPANJERBJUDANDE SONOS ARC/BEAM DISNEY+
ALLMÄNNA VILLKOR

Deltagarna samtycker till att de är bundna av dessa allmänna villkor (de ”allmänna villkoren” eller ”villkoren”). Information eller anvisningar som publiceras av Sonos, Inc., med huvudkontor på 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA, eller dess helägda dotterbolag (sammantaget ”Sonos”) som gäller kampanjen ingår i de allmänna villkoren.

Genom att delta i den här kampanjen framställer och garanterar du att du har behörighet att delta i kampanjen, att du läst och förstår det här avtalet (inklusive de krav för deltagande som beskrivs nedan) samt att du godkänner de här villkoren.

I. Berättigande

 1. För att vara berättigad att delta i kampanjen (en ”berättigad deltagare”) måste du (a) vara en fysisk person i myndig ålder i den jurisdiktion där du är bosatt, (b) vara slutkund och (c) vara bosatt i något av följande länder: Kanada, Nederländerna, Storbritannien, USA och Sverige (”deltagande länder”).

II. Kampanjen

 1. Varje berättigad deltagare som köper en Beam, Arc eller ett högtalarpaket som innehåller en Beam eller Arc på sonos.com (de ”utvalda produkterna”) mellan kl. 00.01.01, Eastern Time, den 1 oktober 2020 och 23.59.59, Eastern Time, den 31 oktober 2020 (”kampanjperioden”) får en erbjudandekod för Disney+ som kan användas en gång (”Disney+-koden”) och berättigar till 6 månaders användning (”provperioden”) av prenumerationstjänsten Disney+ på vår bekostnad (”kampanjen”).
 2. Prenumerationen på Disney+ (”Disney+-prenumerationen”) förnyas automatiskt för 69 SEK per månad (plus skatt i förekommande fall) i slutet av provperioden. Om du inte vill bli debiterad för Disney+-prenumerationen kan du avsluta den när som helst under provperioden eller före nästkommande månadsbetalning genom att besöka här och följa anvisningarna om att avsluta en prenumeration. Disney+-prenumerationen omfattas av prenumerationsavtalet för Disney+, som är tillgängligt här . För att få tillgång till Disney+-tjänsten måste du godkänna prenumerationsavtalet för Disney+, registrera dig för ett Disney+-konto och ange dina betalningsuppgifter.
 3. Disney+-koden skickas till berättigade deltagare via ett separat e-postmeddelande strax efter beställningsbekräftelsen som Sonos skickar i samband med köp av en eller flera utvalda produkter på www.sonos.com.
 4. Disney+-koden kan utnyttjas när som helst mellan kl. 00.01.01, Eastern Time, den 1 oktober 2020 och kl. 23.59.59, Eastern Time, den 1 december 2020 (”utnyttjandeperioden”).
 5. Disney+-koden kan bara användas en gång, genom att logga in på Disneys webbplats för inlösen, som är tillgänglig här.
 6. Begränsningar. Varje berättigad deltagare kan bara få en Disney+-kod. Flera utvalda produkter i samma beställning berättigar bara till en Disney+-kod. Flera beställningar av utvalda produkter av samma berättigade deltagare berättigar bara till en Disney+-kod. Disney+-koden kan inte utnyttjas av befintliga Disney+-prenumeranter.
 7. Erbjudandet kan inte överlåtas eller utbytas, kan inte bytas mot kontanter, gäller inte där det inte är tillåtet enligt lag och kan inte kombineras med några andra rabatter eller specialerbjudanden. Den här Disney+-koden kan inte säljas eller överlåtas och är ogiltig och kommer inte att godtas om den har erhållits från någon tredje part, inklusive via auktionswebbplatser på internet.

III. Sekretess.

 1. Den personliga information som samlas in, behandlas och används som en del av kampanjen kommer att användas i enlighet med Sonos sekretesspolicy. Förutom för de ändamål som anges i dessa villkor, beskrivs i Sonos sekretesspolicy eller rör genomförandet av kampanjen, kommer inga personuppgifter som tillhandahålls av deltagaren/deltagarna att användas för något annat ändamål.

IV. Övrigt

 1. Sonos kan komma att modifiera eller ändra dessa villkor när som helst före, under eller efter kampanjperioden utan att aktivt meddela de berättigade deltagarna om denna/dessa ändring(ar). Eventuella betydande ändringar publiceras på http://www.sonos.com/legal/terms-disneyplus
 2. Ett kreditkort krävs för att registrera sig för Disney+, men kortet kommer inte att debiteras förrän i slutet av den sex månader långa provperioden. Prenumerationen kan avslutas när som helst inom den sex månader långa provperioden. Disney kommer eventuellt att dela anonym och/eller aggregerad information om utnyttjandet med Sonos.
 3. OM INTE ANNAT FÖLJER AV LOKAL KONSUMENTLAGSTIFTNING SÅ SKA ALLA PROBLEM OCH FRÅGOR SOM GÄLLER UTFORMNINGEN, GILTIGHETEN, TOLKNINGEN OCH VERKSTÄLLBARHETEN AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ELLER DE RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SOM ANTINGEN DU ELLER SONOS HAR I SAMBAND MED KAMPANJEN REGLERAS AV OCH UTFORMAS I ENLIGHET MED DEN INTERNA LAGSTIFTNING SOM GÄLLER I DELSTATEN KALIFORNIEN UTAN PÅVERKAN AV EVENTUELLT LAGVAL ELLER REGLER OCH BESTÄMMELSER OM LAGKONFLIKTER SOM SKULLE KUNNA INNEBÄRA TILLÄMPNING AV NÅGON ANNAN DELSTATS LAGSTIFTNING.
 4. Genom att delta i den här kampanjen är du införstådd med och samtycker till att du inte har någon rätt att vara delaktig i eller inskränka utveckling, produktion, annonsering, marknadsföring, distribution eller utnyttjande av kampanjen och inte heller någon annan verksamhet eller något annat projekt som tillhör Sonos.
 5. Skulle någon del av dessa villkor bedömas vara ogiltig eller av någon annan orsak icke verkställbar eller olaglig ska återstoden av dessa villkor förbli giltiga och i kraft, samt utformade i enlighet med sina villkor som om den ogiltiga eller olagliga bestämmelsen, eller den ogiltiga eller olagliga delen av en bestämmelse, inte ingick.
 6. Sonos kan när som helst ändra eller upphäva den här kampanjen, men eventuella ändringar får inte ha någon negativ inverkan på någon berättigad deltagare som har köpt en utvald produkt.
 7. Genom att delta i kampanjen godkänner du att Sonos och/eller Disney inte ansvarar för eller är skyldiga att betala ut skadestånd, och härmed friskrivs från allt ansvar och ska hållas skadeslösa för alla eventuella kostnader, personskador, förluster och skador av alla slag, gemensamt och enskilt, inklusive men inte begränsat till dödsfall eller kroppsskada, som helt eller delvis uppstår som en direkt eller indirekt följd av ditt deltagande i kampanjen.

Om du har frågor gällande kampanjen får du gärna kontakta Sonos kundtjänst här. Disney varken finansierar eller marknadsför den här kampanjen.

Marknadsförare: Sonos, Inc., 614 Chapala Street, Santa Barbara, CA 93101, USA.