!
  • Vi har mycket att göra just nu i samband med Black Friday så det kan ta längre tid än vanligt för oss att svara. Om din fråga inte är brådskande rekommenderar vi att du vänder dig till vårt forum på en.community.sonos.com (på engelska) eller skickar e-postmeddelande till oss. Du kan även nå oss på Twitter via @SonosSupport (på engelska).
Försäljningshjälp