Beam

Den smarta och kompakta soundbaren för tv:n.

Kontroller och lampor

Swipa, klicka, tryck på eller fråga – med Beam kan du själv välja hur du styr ljudet.

Beam_Front.png

 

el_rey_volume.jpg 

Volymkontroll

Tryck för mindre justeringar eller tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:

 • Höj volymen (höger)

 • Sänk volymen (vänster)

Obs!Du kan också använda appen, Alexa eller fjärrkontrollen.

el_rey_play_pause.jpg 

 

Spela upp/pausa

Tryck för att spela upp eller pausa ljud.

swipe_controls.jpg 

Nästa/föregående

(endast musik)

 • Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.

 • Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.

Obs!Det går inte att hoppa till nästa eller att gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.

 el_rey_microphone.jpg

Mikrofonindikator

 • Klicka på mikrofonlampan för att sätta på och stänga av mikrofonen.

 • När lampan är tänd är röststyrning på och du kan använda röstkommandon.

 • När lampan är släckt är röststyrning av.

Obs!Om lampan är släckt, tryck och håll nere mikrofonindikatorn för att tala med Alexa. Släpp knappen för att stänga av röststyrning igen.

Statuslampa

 

Visar aktuell status. Läs mer

Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.

 

 

Obs!Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

Anslutningspanel

Beam_Back.png

Växelström (elnät), ingång

Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

Obs!Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med högtalaren.

Anslutningsknapp

Tryck på knappen för att ansluta under installationen.

Nätverksport

Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).

HDMI-port

Använd för att ansluta soundbaren till tv:n.

 

Välj en plats

Du kan montera Beam på väggen ovanför eller under tv:n, eller ställa den på en möbel.

Ställ den på en möbel

Montera den på väggen

Se Väggmontering för att montera Beam på väggen.

Anslut kablarna

Innan du börjar

 1. Koppla bort befintlig hemmabio- eller surroundljudsutrustning från tv:n.

 2. Anslut eventuella externa enheter, som kabel-tv-box eller dvd-spelare, direkt till tv:n.

Anslut strömsladden

 1. Sätt i strömsladden ordentligt i Beam-enhetens växelströmsport (elnät) tills den är helt ansluten.

  Beam_connect_power.jpg
 2. Anslut den andra änden av strömsladden till en växelströmskälla.

Varning:Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

Anslut Beam till tv:n

Använd HDMI-kabeln för att ansluta soundbaren till tv:n. Du kanske även behöver den optiska adaptern (appen säger till i så fall).

 1. Sätt i HDMI-kabeln ordentligt i Beam-enhetens HDMI-port.

  El_Rey_HDMI_connect1.PNG
 2. Anslut HDMI-kabeln till tv:n. Du har två möjligheter:

Om tv:n har en HDMI ARC-port

HDMI ARC är en speciell port som ser ut som en vanlig HDMI-port. Även om de ser likadana ut kommer du inte att höra något ljud om du ansluter till en vanlig HDMI-port.

 1. Titta efter en HDMI ARC-port på tv:ns ljud UT-panel.

 2. Den kan finnas på tv:ns baksida eller sida.

  Du vet att det är en ARC-port om du ser ordet ”ARC” på etiketten.

  Find_Arc_BACK.jpg
 3. Anslut HDMI-kabeln till tv:ns HDMI ARC-port.

  Beam_hdmi_connect.jpg

Obs!Om du inte ser ordet ”ARC” på etiketten är det inte rätt port. Se Om tv:n inte har en HDMI ARC-port.

Om tv:n inte har en HDMI ARC-port

Du behöver en optisk ljudadapter.

 1. Ta bort skyddshöljet från den optiska adaptern.

 2. Anslut den optiska adaptern till HDMI-kabeln.

  OpticalAdapter.jpg
 3. Anslut den optiska adaptern till tv:ns optiska digitala UT-port.

  Beam_optical_connect.jpg

Obs!Porten för den optiska adaptern är D-formad. Se till att sätta i kontakten i porten på rätt sätt. Om du sätter in adaptern felaktigt kan kabeln skadas.

Om du inte har appen kan du ladda ner den från appbutiken. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet. Se Kom igång.

Mikrofon på/av

Klicka på el_rey_microphone00064.jpg för att sätta på och stänga av mikrofonen. (Om du inte har en installerad rösttjänst är mikrofonen inaktiv.)

När lampan till mikrofonen är tänd är röststyrning på och Alexa är redo att svara. När lampan till mikrofonen är släckt är röststyrning av.

wiz_ElRey_mic.jpg

Om du har installerat en rösttjänst och mikrofonen är avstängd kan du ändå använda röstkommandon. Bara tryck och håll nere el_rey_microphone00065.jpg medan du pratar med Alexa, du behöver inte börja med ett väckningsord. När du släpper mikrofonknappen stängs röststyrning av igen.

Väggmontering

Riktlinjer

Monteringssatsens innehåll

Obs!Kasta inte bort mallen. Den kan se ut som förpackningsmaterial.

wall_mount_Step1.jpg

 

 

 1. Tejpa fast kartongmallen på väggen ovanför eller under tv:n. Använd vattenpass. Lämna (minst) 2,5 cm fritt utrymme ovanför Beam så att du kan komma åt kontrollpanelen. (Installera inte Beam lodrätt.)

 2. Markera mitten av monteringshålen och ta bort mallen.

 3. ELRey_wall_mount_Step2.jpg

   

 4. Använd ett 8 mm borr för att borra pilothål (se Information om väggmontering)

 5. wall_mount_Step3.jpg

   

 6. Sätt i och sätt fast väggankare (använd inga ankare om du borrar i trä).

 7. ELRey_wall_mount_Step4.jpg

   

 8. Placera fästet på väggen och dra löst åt väggskruvarna för att säkra fästet. Kontrollera med vattenpass och dra sedan åt skruvarna.

 9. ELRey_wall_mount_Step5.jpg

   

 10. Anslut strömmen och HDMI-kablarna till Beam.

 11. ELRey_wall_mount_Step6.jpg

   

 12. Placera Beam på fästet.

 13. ELRey_wall_mount_Step7.jpg

   

 14. Sätt i och skruva fast Beam i fästet med hjälp av monteringsskruvarna.

ELRey_wall_mount_Step8.jpg

 

Information om väggmontering

Väggmaterial

Förborr

Använd väggankare

Använd skruvar

Träregel

3 mm borr

Nej

Ja

Gipsskiva (ingen regel)

8 mm borr

Ja

Ja

Hård gipsskiva eller dubbla gipsskivor

8 mm borr

Ja

Ja

Puts

8 mm borr

Nej, kräver vippbult

Ja

Betong eller tegel

8 mm borr

Ja

Ja

Specifikationer

Funktion

Beskrivning

Ljud

Förstärkare

Fem digitala klass D-förstärkare.

Elliptisk woofer

Fyra woofer-enheter som täcker hela skalan garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas.

Diskant

En diskant skapar ett skarpt och tydligt högfrekvenssvar.

Mikrofoner

 • Fem fjärrfältsmikrofoner för avancerad strålformning och flerkanalig ekodämpning.

 • Lysdioden är kabelansluten till röstmikrofoner för integritetskontroll så att du kan se när mikrofonen är aktiv.

Röststyrning

Integrerad röststyrning.

Systemkrav

Tv med HDMI ARC eller optisk digital ljudutgång, internet via bredband och
Sonos-appen.

Nätverk*

Trådlös anslutning

Se Alternativ vid installation.

Nätverksport

En 10/100 Mbps nätverksport. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan du ansluta en
Sonos-produkt direkt till routern.

Allmänt

Strömförsörjning

Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz 2,5 A AC universalingång.

Mått (H x B x D)

68 x 651 x 100 mm

Vikt

2,8 kg

Arbetstemperatur

0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur

-20 °C till 50 °C

Styrning

Använd fjärrkontrollen, rösten, touchkontrollerna eller Sonos-appen.

Enheter som stöds

Ansluter till tv:n med HDMI-kabel (med eller utan en ansluten optisk adapter).
Spelar upp källor som är anslutna till tv:n, till exempel kabel-tv-boxar och spelkonsoler.

Förpackningens innehåll

Beam, AC-strömsladd, HDMI-kabel, optisk adapter, snabbstartsguide.


* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

Om produkten är väggmonterad:

 • Olämplig eller otillräcklig montering på väggen kan leda till att enheten ramlar ner, vilket kan orsaka personskada.

 • Häng aldrig i Sonos-produkten eller väggfästet.

 • När du har monterat produkten på väggen behöver du regelbundet kontrollera att skruvarna fortfarande är ordentligt åtdragna.

5. Använd inte apparaten nära vatten.

6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning_GS.jpgVarning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.