Sub

Sonos Sub tar ljudupplevelsen till nästa nivå –

Obs!Sonos Sub är utformad för att användas med de flesta av Sonos högtalare, förutom Sonos Connect, Port och Move. Du måste installera minst en högtalare innan du lägger till Sub.

Sub_PLUGS.png

 

Kontroller och lampor

Anslutningsknapp

Tryck för att ansluta under installationen.

Statuslampa

Visar aktuell status. Läs mer

Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.

Anslutningspanel

Nätverksport

Använd en nätverkskabel för att ansluta Sub till ditt hemmanätverk.

Växelström (elnät), ingång

Använd endast den medföljande strömsladden för att ansluta till ett eluttag (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin). Var noga med att använda rätt stickkontakt för ditt land. Sätt i strömsladden ordentligt i Sub tills den sitter platt mot ytan.

Välj en plats

Välj en plats – enheten är utformad för att ge optimalt ljud oavsett var du placerar den.

Obs!Sub innehåller starka magneter. Placera den inte i närheten av utrustning som är känslig för magnetfält.

Sätt på filttassar (frivilligt)

Om du placerar Sub liggande på golvet kan du välja att sätta på de permanenta filttassarna (tillgängliga på begäran, kontakta Sonos kundtjänst) för att skydda golvet. Om du placerar den på en matta eller använder den stående behövs inte filttassarna.

Obs!Filttassarna går inte att ta av. Ett starkt lim fäster dem på Sub permanent.

 1. Lägg Sub ner med Sonos-logotypen vänd mot golvet. Kontrollera att du fäster filttassarna på den sida av enheten som inte har någon Sonos-logotyp.

 2. Placera den medföljande mallen i ett hörn på enheten och vik flikarna över kanten.

  ALL_anvil_Back_feet.png
 3. Dra av skyddet från en av tassarna.

 4. Tryck fast filttassen (klistriga sidan neråt) på enheten innanför den runda delen av mallen.

 5. Sätt på resterande tre filttassar på samma sätt.

Anslut kablarna

Sätt i strömsladden och anslut Sub till ett eluttag. Sätt i strömsladden ordentligt i Sub tills den är i linje med ytan. 

Om du inte har appen behöver du ladda ner den från appbutiken. Du kommer att använda den för att konfigurera och styra ditt Sonos-system. Se Kom igång. Du måste installera minst en högtalare innan du lägger till Sub.

Obs!När Sub har kopplats ihop med en Sonos-högtalare kommer den inte att visas separat under S2-system@2x.png. Alla ändringar du gör på den här Sonos-högtalaren (volym, ljud av, musikval) kommer även att påverka Sub.

Sub-inställningar

Subs inställningar fastställs under den inledande installationsprocessen, men du kan när som helst ändra dem.

 1. Öppna ljudinställningarna för det rum där Sub är placerad.

 2. Det visas som rum (+Sub) i listan över rum.

 3. Tryck på Sub-ljud.

 4. Välj ett av följande alternativ:

Du kan vilja ändra crossoverfrekvens om:

Kombinera Sub med en annan högtalare

Det är enkelt att kombinera Sub med en annan Sonos-högtalare (förutom Sonos Connect).

Om du flyttar Sub till ett annat rum behöver du vänta tills statuslampan slutar blinka när du har anslutit den igen.

 1. Öppna ljudinställningarna för det rum där Sub är placerad.

 2. Det visas som rum (+Sub) i listan över rum.

 3. Ta bort Sub

 4. Du kan koppla ihop Sub med en annan Sonos-produkt eller välja att inte använda den just nu. Den kommer att visas under S2-system@2x00149.png som Sub (oanvänd) tills du väljer att koppla ihop den med en annan Sonos-högtalare.

Specifikationer

Funktion

Beskrivning

Ljud

Förstärkare

Två digitala klass D-förstärkare.

Högtalare

Två kraftreducerande högtalare som är placerade mot varandra för djupare och mäktigare ljud, utan möbelvibrationer och rassel.

Två akustiska portar

Justerade för att optimera Subs prestanda.

Frekvenssvar

Spelar ner till 25 Hz.

Helt digitalt ljud

Alla filterinställningar, aktiv utjämning och tidsjustering görs digitalt genom toppmoderna DSP-kretsar (Digital Signal Processing) för att ingen del av ljudkvaliteten eller kraften ska gå förlorad.

Automatisk utjämning

Systemet justerar automatiskt ljudinställningarna för alla anslutna komponenter.

Nätverk*

Nätverksport

En 10/100 Mbps nätverksport. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan du ansluta en Sonos-produkt direkt till routern.

Trådlös anslutning

Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11a/b/g/n-router på 2,4 eller 5 Ghz med sändningskapacitet.

Allmänt

Strömförsörjning

Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz 2 A AC universalingång.

Mått (H x D x B)

15,3 x 6,2 x 15,8 tum (389 x 158 x 402 mm)

Vikt

16 kg

Arbetstemperatur

0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur

-20 °C till 70 °C

Flera placeringsalternativ

Ställ den upprätt eller lägg den ner för flexibel placering.

Gummifötter och filttassar

Inbyggda gummifötter, filttassar som tillval.

Enheter som stöds

Sonos Sub är utformad för att användas med de flesta av Sonos högtalare, förutom Sonos Connect, Port och Move.

Förpackningens innehåll

Sonos Sub, strömsladd och snabbstartsguide.

* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

5. Använd inte utrustningen i närheten av vatten.

6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning.pngVarning: Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, som vaser, på enheten.