One

I Sonos One finns röststyrning inbyggd så du kan använda rösten för att starta och styra musiken på Sonos.

Obs!Med tiden kommer vi att lägga till fler rösttjänster och funktioner. Röststyrning stöds inte i alla länder ännu – den här funktionen kommer att bli tillgänglig så snart Sonos och en rösttjänst blir tillgängliga tillsammans i din region.

One_Back_grey.png

 

Kontroller och lampor

ALL_volume.png 

Volymkontroll

 • Tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:

 • Höj volymen (höger); sänk volymen (vänster).

Obs!Du kan också använda Sonos-appen, en röstassistent eller fjärrkontrollen till tv:n.

ALL_play_pause.png 

Spela upp/pausa

 • Tryck en gång för att spela upp eller pausa musik.

 • Tryck och håll nere för att lägga till musik som spelas i ett annat rum.

ALL_swipe_controls.png 

Nästa/föregående

 • Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.

 • Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.

Obs!Det går inte att hoppa över eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.

 ALL_mic.png

Mikrofonindikator

 • Klicka på mikrofonlampan för att sätta på och stänga av mikrofonen.

 • När lampan är tänd är röststyrning på och du kan använda röstkommandon.

 • När lampan är släckt är röststyrning av.

Obs!Om lampan är släckt, tryck och håll nere mikrofonindikatorn för att tala med röststyrning. Släpp knappen för att stänga av röststyrning igen.

Statuslampa

 

Visar aktuell status. Läs mer

Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.

Obs!Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

Anslutningspanel

Anslutningsknapp

 

Tryck på knappen för att ansluta under installationen.

Nätverksport

 

Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).

Växelström (elnät), ingång

 

Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

Obs!Sätt i strömsladden ordentligt tills den ligger platt mot högtalarens undersida.

Välj en plats

Du kan placera högtalaren nästan var som helst. Här är ett par riktlinjer:

Högtalarfästen och stativ

Se Tillbehör på vår webbplats för väggmonteringssatser och stativ som är särskilt utformade för Sonos-produkter.

Mikrofon på/av

Tryck på ALL_mic00045.png för att sätta på och stänga av mikrofonen. (Om du inte har en installerad rösttjänst är mikrofonen inaktiv.)

När lampan till mikrofonen är tänd är röststyrning på och är redo att svara. När lampan till mikrofonen är släckt är röststyrning av.

Obs!Om du har installerat en rösttjänst och mikrofonen är avstängd kan du ändå använda röstkommandon. Bara tryck och håll nere ALL_mic00046.png– du behöver inte börja med ett väckningsord. När du släpper mikrofonknappen stängs röststyrning av igen.

Specifikationer

Funktion

Beskrivning

Ljud

Förstärkare

Två digitala klass D-förstärkare.

Diskant

En diskant skapar ett skarpt och exakt högfrekvenssvar.

Mid-woofer

En mid-woofer garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas.

Stereopar

Använd två högtalare som separata vänster- och högerkanalshögtalare för att skapa bredare och djupare ljud.

Hemmabio

Lägg till två högtalare som surroundenheter för en sann surroundljudsupplevelse.

Mikrofoner

 • Fjärrfältsmikrofoner.

 • Med lysdioden på mikrofonen, som är kabelansluten till röstmikrofonerna för extra integritetskontroll, kan du alltid se om mikrofonen är aktiv.

Röststyrning

Integrerad röststyrning.

Nätverk*

Trådlös anslutning

Med Sonos S2: Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11a/b/g/n-router på 2,4 eller 5 Ghz med sändningskapacitet.

Med Sonos S1: Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet. Nätverkskonfigurationer med enbart 802.11n stöds ej. Du kan antingen ändra routerns inställningar till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till din router.

Nätverksport

En 10/100 Mbps nätverksport. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan du ansluta en
Sonos-produkt direkt till routern.

Allmänt

Strömförsörjning

Automatisk växling 100–240 V ~ 50–60 Hz 1 A AC-universalingång

Mått (H x B x D)

161,45 x 119,7 x 119,7 mm

Vikt

1,85 kg

Arbetstemperatur

0 ºC till 40 ºC

Förvaringstemperatur

-20 ºC till 70 ºC

Fukttålig

Utformad för att tåla hög fuktighet, som i ett badrum med duschen på. (Den är inte vattentät eller vattenbeständig.)

Produktfinish

Vit med vitt galler, svart med svart galler

Förpackningens innehåll

Sonos One, strömsladd och snabbstartsguide.

* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

5. Använd inte apparaten nära vatten.

6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning.pngVarning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.