Sonos S2 app

Ladda ner appen på din mobila enhet. Du kommer att använda den för att konfigurera och styra ditt Sonos-system. Om du uppgraderar från Sonos S1-appen kan du ta bort S1 från enheten när uppgraderingen är klar.

Obs!Produkter som lanserats efter maj 2020 är bara kompatibla med S2. Om du har både äldre och nyare produkter kan du antingen koppla bort dina äldre produkter eller uppgradera dem. Du kan också välja att skapa två separata system – ett som använder S2-appen för att styra de produkter som är kompatibla med den här appen och ett som använder S1 för att styra övriga produkter. Läs mer.

Saker du kan göra:

Kontroller i mobilappen

NP_ICR_S2.png

 

Obs!Du kan hoppa över innehåll genom att trycka på S2-reset.png eller S2-FF.png (endast tillgängligt med vissa tjänster).

Tryck på en ikon för att hitta och spela upp musik.

Tab_Bar_S2.jpg

S2-star@2x.png 

Mitt Sonos

En plats där du kan spara och spela upp din favoritmusik och dina samlingar så att du alltid vet var du hittar musiken som du älskar.

S2-browse@2x.png 

Bläddra

Bläddra igenom musiktjänster, ditt musikbibliotek och musiken på din mobila enhet.
När du hittar musik som du gillar, spela den i valfritt rum.

S2-system@2x.png 

System

Se vad som spelas i dina rum. Gruppera rum för att spela samma musik i olika rum
eller överallt.

S2-search@2x.png 

Sök

Sök i dina musikkällor.

S2-settings@2x.png 

Inställningar

Lägg till musik- och rösttjänster, ställ in väckningar, besök Sonos tips och Systeminställningar.

Kontroller för kön

När du spelar en låt läggs den automatiskt till i musikkön. Du kan styra hur musiken i kön spelas upp.

När du lägger till låtar i kön medan du bläddrar kan du välja mellan:

Läs mer om att använda kön.

Kontroller på Mac/PC

DCR-S2.png

 

C_playpause.png 

Spela upp/pausa

Växlar mellan att spela upp och pausa.

Sonos-högtalare är utformade för att alltid vara
på och de använder väldigt lite ström när de inte
spelar något ljud.

C_Next-sm.png 

Nästa/spola framåt

Hoppar till nästa låt.

Klicka och håll nere för att spola fram aktuell låt.

C_Prev-sm.png 

Föregående/spola bakåt

Hoppar till början av aktuell låt. Klicka två gånger för att spela upp föregående låt.

Klicka och håll nere för att spola tillbaka aktuell låt.

S2-FF00002.png 

Hoppa framåt

Hoppar några sekunder framåt (endast tillgängligt med vissa tjänster).

S2-reset00003.png 

Hoppa bakåt

Hoppar några sekunder tillbaka (endast tillgängligt med vissa tjänster).

C_repeat.png 

Upprepa

Upprepar låtar i kön.

Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.

C_shuffle.png 

Blanda

Ändrar ordningen på låtarna i kön.

Stäng av för att återställa låtarna till den ursprungliga uppspelningsordningen. Om du sätter på den igen får du en annan blandning.

Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.

C_crossfade.png 

Crossfade

Sänker volymen på aktuell låt samtidigt som volymen på nästa låt höjs för att skapa en smidig övergång mellan låtarna.

Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.