Sonos S2 app

Ladda ner appen på din mobila enhet. Du kommer att använda den för att installera och styra ditt
Sonos-system.

När systemet är installerat kan du också ladda ner appen på datorn och styra musiken därifrån.

Saker du kan göra:

Kontroller i mobilappen

NP_ICR_S2.jpg

 

Obs!Du kan hoppa över innehåll genom att trycka på S2-reset.png eller S2-reset00004.png (endast tillgängligt med vissa tjänster).

Tryck på en ikon för att hitta och spela upp musik.

Tab_Bar_S2.jpg

S2-star.png 

Mitt Sonos

En plats där du kan spara och spela upp din favoritmusik och dina samlingar så att du alltid vet var du hittar musiken som du älskar.

S2-browse.png 

Bläddra

Bläddra igenom musiktjänster, ditt musikbibliotek och musiken på din mobila enhet.
När du hittar musik som du gillar, spela den i valfritt rum.

S2-system.png 

System

Se vad som spelas i dina rum. Gruppera rum för att spela samma musik i olika rum
eller överallt.

S2-search.png 

Sök

Sök i dina musikkällor.

S2-settings.png 

Inställningar

Lägg till musik- och rösttjänster, ställ in väckningar, besök Hjälp och tips och Inställningar.

Kontroller för kön

När du spelar en låt läggs den automatiskt till i musikkön. Du kan styra hur musiken i kön spelas upp.

När du lägger till låtar i kön medan du bläddrar kan du välja mellan:

Läs mer om att använda kön.

Kontroller på Mac/PC

DCR-S2.jpg

 

C_playpause.jpg

 

Spela upp/pausa

Växlar mellan att spela upp och pausa.

Sonos-högtalare är utformade för att alltid vara
på och de använder väldigt lite ström när de inte
spelar något ljud.

C_Next-sm.jpg

 

Nästa/spola framåt

Hoppar till nästa låt.

Klicka och håll nere för att spola fram aktuell låt.

C_Prev-sm.jpg

 

Föregående/spola bakåt

Hoppar till början av aktuell låt. Klicka två gånger för att spela upp föregående låt.

Klicka och håll nere för att spola tillbaka aktuell låt.

C_fwd_skip-sm.jpg

 

Spola fram 30 sekunder

Hoppar framåt 30 sekunder (endast tillgängligt med vissa tjänster).

C_bwd_skip-sm.jpg

 

Spola tillbaka 30 sekunder

Hoppar bakåt 30 sekunder (endast tillgängligt med vissa tjänster).

C_repeat.jpg

 

Upprepa

Upprepar låtar i kön.

Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.

C_shuffle.jpg

 

Blanda

Ändrar ordningen på låtarna i kön.

Stäng av för att återställa låtarna till den ursprungliga uppspelningsordningen. Om du sätter på den igen får du en annan blandning.

Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.

C_crossfade.jpg

 

Crossfade

Sänker volymen på aktuell låt samtidigt som volymen på nästa låt höjs för att skapa en smidig övergång mellan låtarna.

Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.