Sonos S1 Controller

Den här äldre Sonos-appen kan laddas ner på din mobila enhet och användas för att styra dina äldre produkter. Produkter som lanserats efter maj 2020 fungerar inte med S1 Controller-appen. Om du har både äldre och nyare produkter kan du antingen koppla bort dina äldre produkter eller uppgradera dem. Du kan också välja att skapa två separata system – ett som använder S2-appen för att styra de produkter som är kompatibla med den här appen och ett som använder S1 för att styra övriga produkter. Läs mer.

Saker du kan göra:

Kontroller i mobilappen

NP_ICR.png

 

Obs!Du kan hoppa över innehåll genom att trycka på S2-reset.png eller S2-FF.png (endast tillgängligt med vissa tjänster).

Tryck på en ikon för att hitta och spela upp musik.

H_Tab_Bar_wolabels.jpg

S2-star@2x.png 

Mitt Sonos

En plats där du kan spara och spela upp din favoritmusik och dina samlingar så att du alltid vet var du hittar musiken som du älskar.

S2-browse@2x.png 

Bläddra

Bläddra igenom musiktjänster, ditt musikbibliotek och musiken på din mobila enhet.
När du hittar musik som du gillar, spela den i valfritt rum.

H_Rooms.png 

Rum

Se vad som spelas i dina rum. Gruppera rum för att spela samma musik i olika rum
eller överallt.

S2-search@2x.png 

Sök

Sök i dina musikkällor.

S2-settings@2x.png 

Inställningar

Lägg till musik- och rösttjänster, ställ in väckningar, besök Hjälp och tips och Inställningar.

Kontroller för kön

När du spelar en låt läggs den automatiskt till i musikkön. Du kan styra hur musiken i kön spelas upp.

När du lägger till låtar i kön medan du bläddrar kan du välja mellan:

Läs mer om att använda kön.

Kontroller på Mac/PC

DCR.png

 

C_playpause.png 

Spela upp/pausa

Växlar mellan att spela upp och pausa.

Sonos-högtalare är utformade för att alltid vara
på och de använder väldigt lite ström när de inte
spelar något ljud.

C_Next-sm.png 

Nästa/spola framåt

Hoppar till nästa låt.

Klicka och håll nere för att spola fram aktuell låt.

C_Prev-sm.png 

Föregående/spola bakåt

Hoppar till början av aktuell låt. Klicka två gånger för att spela upp föregående låt.

Klicka och håll nere för att spola tillbaka aktuell låt.

S2-FF00004.png 

Hoppa framåt

Hoppar några sekunder framåt (endast tillgängligt med vissa tjänster).

S2-reset00005.png 

Hoppa bakåt

Hoppar några sekunder tillbaka (endast tillgängligt med vissa tjänster).

C_repeat.png 

Upprepa

Upprepar låtar i kön.

Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.

C_shuffle.png 

Blanda

Ändrar ordningen på låtarna i kön.

Stäng av för att återställa låtarna till den ursprungliga uppspelningsordningen. Om du sätter på den igen får du en annan blandning.

Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.

C_crossfade.png 

Crossfade

Sänker volymen på aktuell låt samtidigt som volymen på nästa låt höjs för att skapa en smidig övergång mellan låtarna.

Indikatorn börjar lysa när kontrollen aktiveras.