Port

Den mångsidiga streamingkomponenten för din stereo eller receiver.

Kontroller och lampor

Statuslampa

 

Visar produktens status. Läs mer

Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.

Anslutningspanel

Anslutningsknapp

Tryck på knappen för att ansluta under installationen.

Nätverksportar (2)

Använd en nätverkskabel för att ansluta till en router, dator eller ytterligare nätverksenheter, som en nätverksansluten lagringsenhet (NAS).

LED-indikatorer:

Blinkande grön (nätverksaktivitet)

Gul (länkanslutning)

12 V-reglage

Använd en stereo- eller 3,5 mm till 3,5 mm-kabel för att aktivera en förstärkare från tredje part när Sonos börjar spela upp ljud.

Obs!Se guiden som medföljde din förstärkare för detaljerad information om användning av
12 V-reglaget.

Växelström (elnät), ingång

Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

Analog ljudingång

 

Använd en RCA-ljudkabel av standardmodell (medföljer) för att ansluta de analoga ljudingångarna på Port till ljudutgångarna på en separat ljudkomponent, som en förförstärkt vinylspelare.

Analog ljudutgång

 

Använd en RCA-ljudkabel av standardmodell (medföljer) för att ansluta de analoga ljudutgångarna på Port till ljudingångarna på en förstärkt ljudkomponent.

Digital ljudutgång

Använd en digital koaxialkabel för att ansluta de koaxiala digitala ljudutgångarna på Port till ljudingångarna på en förstärkt ljudkomponent.

Välj en plats

Du kan placera Port nästan var som helst – i ett elektronikrack, på en hylla eller på en möbel tillsammans med A/V-receivern.

Montera den i rack

Port passar perfekt i alla elektronikrack med en hylla från tredje part. Du kan placera tre enheter tillsammans i ett standardrack och endast ta upp en rackenhet i vertikalt utrymme.

Ställ den på en möbel

Anslut kablarna

Anslut strömsladden

Anslut strömsladden och koppla in Port.

Om du ansluter till strömförsörjda högtalare

Du kan behöva en ljudkabel med Y-adapter (en 3 mm stereo minikontakt till dubbla RCA-hankontakter) för att ansluta strömförsörjda högtalare till ljudutgångarna på Sonos-produkten. Om högtalarna har en 3 mm hanstereokontakt behöver du ansluta en hona till hona-kopplare mellan högtalarkontakten och ljudkabeln med Y-adapter.

Om du inte har Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken på din mobila enhet. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet.

Om du ansluter till en A/V-receiver eller förstärkare

Om du inte har Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken på din mobila enhet. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet.

Om du ansluter till en dator

Du behöver en ljudkabel för stereo mini till RCA Y-adapter (en 3 mm stereo minikontakt till dubbla RCA-hankontakter) för att ansluta Ports analoga ljudutgång till datorns ljudingång.

Om du inte har Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken på din mobila enhet. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet.

Linjeingång

Anslut en extern källa, till exempel en förförstärkare (din vinylspelare kan ha en inbyggd förförstärkare), eller någon annan ljudenhet. Läs mer.

Linjeutgång

Styr volymen från din A/V-receiver eller förstärkare (fast linjeutgångsnivå)

Ställ in Ports linjeutgångsnivå på Fast om du vill styra volymen uteslutande från A/V-receivern eller förstärkaren. Du kommer inte längre att kunna använda Sonos-appen för att justera volymen eller inställningarna för automatisk utjämning.

Öppna inställningarna och välj Fast som Linjeutgångsnivå.

Styr volymen från Sonos (variabel linjeutgångsnivå)

Om Ports linjeutgångsnivå är inställd på Variabel kan du använda Sonos-appen för att justera volymen.

  1. Justera A/V-receivern eller förstärkarens volym till normal lyssningsvolym.

  2. Kontrollera att linjeutgångsnivån är inställd på Variabel. Annars behöver du ändra det:

  3. Använd Sonos-appen för att justera volymen på Sonos-systemet så att du kan höra musiken. Du kan behöva vrida upp den ganska rejält.

  4. Justera volymen på A/V-receivern eller förstärkaren igen så att den hamnar inom ditt normala lyssningsintervall.

Använd Sonos för att styra volymen på hemmabion eller förstärkaren

Om Ports linjeutgångsnivå är inställd på Genomströmning kommer Port att ligga på en fast volymnivå och skicka volymkommandon till förstärkaren. Du kan styra volymen med Sonos-appen, en universell kontroll eller rösten, om enheten är röstaktiverad.

Obs!Kontrollera att förstärkaren har stöd för Genomströmning. Om linjeutgångsnivån är inställd på Genomströmning och förstärkaren inte har stöd för det kommer du inte att kunna styra volymen.

Byt från stereo- till monoljud

Port spelar som standard ljud i stereo. Du kan ändra ljudinställningarna för det rum där Port är placerad så att den spelar i två monokanaler när du spelar upp musik. Läs mer.

Specifikationer

Funktion

Beskrivning

Ljud

Ljudkvalitet

THD + N < 0,009 %, 20 Hz–20 kHz

Linjeingång

Analog (RCA), autoigenkännande

Linjeutgång

Analog (RCA), digital (koaxial)

Nätverk*

Trådlös anslutning

Med Sonos S2: Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11a/b/g/n-router på 2,4 eller 5 Ghz med sändningskapacitet.

Med Sonos S1: Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet. Nätverkskonfigurationer med enbart 802.11n stöds ej. Du kan antingen ändra routerns inställningar till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till din router.

Nätverksport

Två 10/100 Mbps nätverksportar för anslutning till ett trådbundet nätverk.

Allmänt

Strömförsörjning

Automatiskt växlande 100–240 V, 50–60 Hz AC universalingång.
Uteffekt: 12,0 VDC, 1,0 A, 12,0 W

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge: 84,2 %

Verkningsgrad vid låg belastning (10 %): 78,7 %

Strömförbrukning vid noll-last: 0,06 W

Mått (H x B x D)

41 x 138 x 138 mm

Vikt

0,47 kg

Arbetstemperatur

0 ºC till 40 ºC

Förvaringstemperatur

-20 ºC till 70 ºC

Produktfinish

Svart

Förpackningens innehåll

Port, strömsladd, RCA-kabel och snabbstartsguide.

* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

5. Använd inte apparaten nära vatten.

6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning.pngVarning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.