Playbase

Äkta hemmabioupplevelser och musikstreaming för tv-apparater på stativ eller möbler.

 

Spela upp och styr musiken med Sonos-appen eller touchkontrollerna.

playbase00216.jpg

Kontroller och lampor

ALL_volume.jpg 

Volymkontroll

  • Tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:

  • Höj volymen (höger); sänk volymen (vänster).

ALL_play_pause.jpg 

Spela upp/pausa

Tryck för att spela upp eller pausa ljud.

ALL_swipe_controls.jpg 

Nästa/föregående låt

  • Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.

  • Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.

Obs!Det går inte att hoppa över eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.

 

Statuslampa

Visar aktuell status. Läs mer

Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.

 

IR-sensorlampa

IR-sensorn tar emot signaler som skickas från en fjärrkontroll. När Playbase-enheten tar emot ett volym- eller mutekommando tänds IR-lampan tillfälligt.

Obs!Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

Anslutningspanel

PLAYBASE_back_lines.jpg

Nätverksport 

Använd medföljande nätverkskabel om du vill ansluta
till en router, dator eller nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt). Den här porten ska endast användas för att ansluta antingen Playbase eller en Sonos Bridge
eller Boost.

Digital ljudingång (optisk)

Använd en optisk ljudkabel för att ansluta Playbase
till tv:n.

Växelström (elnät), ingång

Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

Obs!Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med högtalaren.

Anslutningsknapp

Tryck för att ansluta under installationen.

Välj en plats

Playbase kan placeras antingen under tv:n eller på en hylla.

3_ways.jpg

Obs!Placera inte föremål som väger mindre än 2,3 kg på Playbase-enheten eftersom ljudet kan få dem att röra sig.

Anslut kablarna

  1. Koppla bort befintlig hemmabio- eller surroundljudsutrustning från tv:n.

  2. Anslut eventuella externa enheter, som kabel-tv-box eller dvd-spelare, direkt till tv:n.

    beforeyoubegin_022417.jpg

Anslut Playbase till tv:n

  1. Ta bort skyddshättan från ändarna på den optiska ljudkabeln.

  2. Anslut den optiska ljudkabeln från tv:ns digitala ljudutgång (optisk) till Playbase-enhetens digitala ljudingång (optisk). Kabeln får inte snurras eller böjas.

Obs!Playbase-enhetens digitala ljudingångsport på och den optiska kabeln är D-formade. Kontrollera att kontakten passas in korrekt i porten.

PLAYBASE_plugs.jpg

Anslut strömsladden

Anslut strömsladden och koppla in Playbase. Sätt i strömsladden ordentligt i Playbase-enheten tills den är i linje med ytan.

Om du inte har appen kan du ladda ner den från appbutiken. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet. Se Kom igång.

Specifikationer

Funktion

Beskrivning

Ljud

Förstärkare

Tio digitala klass D-förstärkare.

Högtalare

Tio förstärkta högtalarelement – sex mellanregister, tre diskanter och
en woofer.

Systemkrav

Tv med optisk ljudutgång, internet via bredband och Sonos-appen.

Nätverk*

Trådlös anslutning

Kopplas till ditt hemma-Wi-Fi med valfri 802.11b/g/n-router.

Nätverkskonfiguration med bara 802.11n stöds inte.
Du kan antingen ändra routerinställningarna till 802.11b/g/n
eller ansluta en Sonos-produkt till routern.

Nätverksport

En 10/100 Mbps nätverksport. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan
du ansluta en Sonos-produkt direkt till routern.

Allmänt

Strömförsörjning

Automatisk växling 100–240 V ~ 50–60 Hz 2,3 A AC universalingång.

Mått (H x B x D)

56 x 720 x 380 mm

Vikt

9,8 kg

Arbetstemperatur

0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur

-20 °C till 70 °C

Styrning

Använd fjärrkontrollen, rösten, touchkontrollerna eller Sonos-appen.

Enheter som stöds

Playbase ansluts till tv:n med en enda optisk kabel och spelar ljud från alla källor som är anslutna till tv:n, till exempel kabel-tv-boxar och spelkonsoler.

Förpackningens innehåll

Playbase, AC-strömsladd, nätverkskabel, optisk ljudkabel och snabbstartsguide.

 

* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

5. Använd inte apparaten nära vatten.

6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning_GS.jpgVarning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.