Playbar

Soundbar för hemmabio och musikstreamande högtalare i ett.

Obs!Väven bakom grillen går inte att ta bort. Att mixtra med väven kan skada Playbar-enheten.

 

Kontroller och lampor

volume_up.jpgvolume_down.jpg 

Höj volymen (+)

Sänk volymen (-)

Tryck för att justera volymen.

Obs!Du kan också använda appen och fjärrkontrollen.

ALL_play_pause.jpg 

Spela upp/pausa

 • Tryck en gång för att spela upp eller pausa musik.

 • Tryck två gånger för att hoppa till nästa låt (om detta är möjligt med den valda musikkällan).

 • Tryck tre gånger för att gå tillbaka till föregående låt.

 • Tryck och håll nere för att lägga till musik som spelas i ett annat rum.

Obs!Det går inte att hoppa över eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.

 

Statuslampa

Visar aktuell status. Läs mer

Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.

 

IR-sensorlampa

IR-sensorn tar emot signaler som skickas från en fjärrkontroll.

När Playbar-enheten tar emot ett volym- eller mutekommando tänds IR-lampan tillfälligt. Du kan justera den inställningen så att lampan aldrig tänds i rumsinställningarna.

Anslutningspanel

ALL_PB_back_zoominNEW.jpg

Nätverksportar (2)

Använd medföljande nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).

Digital ljudingång (optisk)

Använd en optisk ljudkabel för att ansluta Playbar till tv:n.

ALL_opticalplugerror_guide.jpg

Växelström (elnät), ingång

Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

Obs!Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med högtalaren.

ALL_PB_powerplug.jpg

IR-repeterare

Gör det möjligt för kommandon från fjärrkontrollen att nå tv:n om Playbar är placerad framför tv:n.

 

Den här inställningen är på som standard, men går att stänga av i rumsinställningarna.

Välj en plats

Du kan montera Playbar-enheten på väggen ovanför eller under tv:n, eller ställa den på en möbel.

Ställ den på en möbel

Montera den på väggen

Se Väggmontering för att montera Playbar på väggen.

Anslut kablarna

Innan du börjar

 1. Koppla bort befintlig hemmabio- eller surroundljudsutrustning från tv:n.

 2. Anslut eventuella externa enheter, som kabelbox eller DVD-spelare, direkt till tv:n.

Anslut soundbar-enheten till tv:n

 1. Ta bort skyddshöljet från ändarna på den optiska ljudkabeln.

 2. Anslut den optiska ljudkabeln från tv:ns digitala ljudutgång (optisk) till Playbar-enhetens digitala ljudingång (optisk). Kabeln får inte snurras eller böjas.

Obs!Playbar-enhetens digitala ljudingångsport och den optiska kabeln är D-formade. Kontrollera att kontakten passas in korrekt i porten.

ALL_PB_opticalcable.jpg

 

Anslut strömsladden

Anslut strömsladden och koppla in Playbar. Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med ytan. 

ALL_PB_powerplug00097.jpg

Om du inte har appen kan du ladda ner den från appbutiken. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet. Se Kom igång.

Väggmontering

Playbar kan monteras på väggen ovanför eller under en väggmonterad tv. Använd väggmonteringssatsen för Playbar. Den finns att köpa på www.sonos.com. Följ medföljande bruksanvisning.

Varning:Använd inga andra järnvaror för att montera Playbar-enheten.

Anvisningar

Obs!Anslut ström- och ljudkablarna till Playbar-enheten innan du monterar den på väggen.

Vad du behöver

Obs!Två reservskruvar och -väggankare ingår i monteringssatsen. Använd dem för att förstärka ytterligare om så önskas.

 1. Tejpa fast mallen på väggen ovanför eller under tv:n. Använd vattenpass.

  ALL_PB_wallmount1.jpg
 2.  

 3. Använd ett spetsigt verktyg för att markera monteringshålen genom mallen. Markera nära hålens hörn.

  ALL_PB_wallmount2.jpg
 4. Ta bort mallen.

 5. Borra pilothål.

 6. Information om väggmontering

  Väggmaterial

  Förborr

  Använd väggankare

  Använd skruvar

  Träregel

  3 mm borr

  Nej

  Ja

  Gipsskiva (ingen regel)

  4,5 mm borr

  Ja

  Ja

  Hård gipsskiva eller dubbla gipsskivor

  4,5 mm borr

  Ja

  Ja

  Puts

  6,5 mm borr

  Ja

  Ja

  Betong eller tegel

  3 mm borr

  Ja

  Ja

   

 7. Sätt i och sätt fast väggankare (använd inga ankare om du borrar i trä).

 8. ALL_PB_wallmount3.jpg

   

 9. Placera fästet på väggen och dra löst åt skruvarna för att säkra fästet. Kontrollera med vattenpass och dra sedan åt skruvarna. 

 10. Häng Playbar säkert på fästets hängare.

  ALL_PB_wallmount4.jpg

Specifikationer

Funktion

Beskrivning

Ljud

Förstärkare

Nio digitala klass D-förstärkare, perfekt inställda för att matcha högtalarens nio dedicerade högtalarelement och den akustiska konstruktionen.

Diskant

Tre diskanter skapar det skarpaste och renaste högfrekvenssvaret.

Mid-woofer

Sex mid-woofers ger en komplett ljud- och musikupplevelse från vänster- och högerkanalerna och skarp, ren dialog från centerkanalen. Mid-woofrar arbetar tillsammans som en fasad högtalaruppsättning för att se till att ljudet överensstämmer med vad som visas på skärmen.

Systemkrav

Tv med optisk ljudutgång, internet via bredband och Sonos-appen. Internetansluten tv behövs ej.

Nätverk*

Trådlös anslutning

Kopplas till ditt hemma-Wi-Fi med valfri 802.11b/g/n-router.

Nätverkskonfiguration med bara 802.11n stöds inte. Du kan antingen ändra routerinställningarna till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till routern.

Nätverksportar (2)

Två 10/100 Mbps nätverksportar. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan du ansluta en Sonos-produkt direkt till routern.

Allmänt

Strömförsörjning

Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz 2 A AC universalingång.

Mått (H x B x D)

85 (H) x 900 (B) x 140 mm (D)

Vikt

5,4 kg

Arbetstemperatur

0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur

-20 °C till 70 °C

Flera placeringsalternativ

Montera Playbar-enheten på väggen, antingen ovanför eller under tv:n, eller placera den liggande på tv-möbeln.

Styrning

Använd fjärrkontrollen, rösten, touchkontrollerna eller Sonos-appen.

Enheter som stöds

Playbar ansluts till tv:n med en enda optisk kabel och spelar ljud från alla källor som är anslutna till tv:n, till exempel kabel-tv-boxar och spelkonsoler.

Förpackningens innehåll

Playbar, AC-strömsladd, optisk ljudkabel och snabbstartsguide.

 

* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

Om produkten är väggmonterad:

 • Olämplig eller otillräcklig montering på väggen kan leda till att enheten ramlar ner, vilket kan orsaka personskada.

 • Häng aldrig i Sonos-produkten eller väggfästet.

 • När du har monterat produkten på väggen behöver du regelbundet kontrollera att skruvarna fortfarande är ordentligt åtdragna.

5. Använd inte apparaten nära vatten.

6. Rengör endast de delar av produkten som inte har väv med en torr mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-produkter. Håll väven fri från damm, djurhår och andra små partiklar. Rengör väven med en dammsugare med slang eller fast borsttillsats. Dammsug inte med roterande borsttillbehör. En luddborste kan användas för att jämna ut synliga linjer i väven. Rengör inte väven med en klädvårdsrulle.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning_GS.jpgVarning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.