Move

Move är den tåliga, batteridrivna smarta högtalaren för lyssning både inne och ute.

Move-Hero_BG.jpg

 

Move_Back_Charge.jpg

 

Kontroller och lampor

ALL_volume.png 

Volymkontroll

 • Tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:

 • Höj volymen (höger); sänk volymen (vänster).

ALL_play_pause.png 

Spela upp/pausa

 • Tryck en gång för att spela upp eller pausa musik.

 • Tryck och håll nere för att lägga till musik som spelas i ett annat rum.

ALL_swipe_controls.png 

Nästa/föregående

 • Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.

 • Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.

Obs!Det går inte att hoppa till nästa eller att gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.

 ALL_mic.png

Mikrofonindikator

Klicka på mikrofonlampan för att sätta på och stänga av mikrofonen.

 • När lampan är tänd är automatisk Trueplay-justering aktiverad. Om du har installerat en rösttjänst är röststyrning också på.

 • När lampan är släckt är röststyrning och Trueplay avstängda.

Statuslampa

 

Visar högtalarens status. Läs mer

Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.

Obs!Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

Bakre panel

Anslutningsknapp

 

Tryck för att ansluta till Sonos-systemet under installationen.

USB-C-port

 

Använd en kompatibel USB-C-laddare för att ladda i farten.

 • USB-porten kan också användas för felsökning. (Den kan inte användas för att streama stora datafiler som till exempel vissa musikfiler.)

Obs!USB-C-kabel medföljer ej.

Strömknapp

 

Tryck för att sätta på, tryck på och håll inne för att stänga av.
Om Move inte är placerad på strömbasen går den i viloläge när den inte används för att spara på batteriet. Tryck på strömknappen för att slå på den.

Bluetooth-/Wi-Fi-reglage

 

Växlar mellan Bluetooth och Wi-Fi. Använd Wi-Fi vid installationen och för att lyssna hemma – byt till Bluetooth när det inte finns något Wi-Fi tillgängligt.

Handtag

 

Gör det enkelt att lyfta och bära högtalaren så att du kan ta den med dig överallt.

Ladda Move

Strömbas

 

 • Placera bara Move på strömbasen för att ladda den – inga extra sladdar eller kablar behövs.

 • Strömbasen är enbart avsedd för inomhusbruk – utsätt den inte för väta.

 • Du kan alltid se hur mycket batteritid Move har kvar i Sonos-appen.

Växelström

 

100-240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Uteffekt: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W

Laddningskontakter

 

Kontrollera att högtalaren är korrekt placerad i basen och att laddningskontakterna vidrör varandra.

Välj en plats

Du kan placera högtalaren nästan var som helst. Här är ett par riktlinjer:

Automatisk Trueplay

Du kan placera Sonos Move nästan var som helst. Den automatiska Trueplay-justeringen anpassar ljudet till omgivningen och det du lyssnar på. Högtalarens mikrofon används för att läsa av omgivningen så att Trueplay automatiskt kan justera inställningarna med jämna mellanrum och optimera ljudet.

Om du inte vill ha mikrofonen påslagen hela tiden är det viktigt att du sätter på den varje gång du flyttar högtalaren. Sonos Move börjar göra om justeringen när du lyfter upp den och fortsätter i några minuter efter att du har ställt ner den.

Mikrofon på/av

Mikrofonen används för röststyrning och för automatisk Trueplay-justering. Tryck på ALL_mic00011.png för att sätta på eller stänga av mikrofonen.

När mikrofonlampan är tänd:

När mikrofonlampan är släckt:

Strömkällor

Tillbehör

Se Tillbehör på vår webbplats för extrautrustning som är särskilt utformad för att passa Move.

Specifikationer

Move

Funktion

Beskrivning

Ljud

Förstärkare

Två digitala klass D-förstärkare.

Diskant

En diskant skapar ett skarpt och exakt högfrekvenssvar.

Mid-woofer

En mid-woofer garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas.

Mikrofoner

 • Fjärrfältsmikrofoner.

 • Med lysdioden på mikrofonen, som är kabelansluten till röstmikrofonerna för extra integritetskontroll, kan du alltid se om mikrofonen är aktiv.

Röststyrning

Integrerad röststyrning.

Nätverk*

Trådlös anslutning

Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11a/b/g/n-router på 2,4 eller 5 Ghz med sändningskapacitet.

Allmänt

Strömförsörjning

Strömbas: 100-240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Uteffekt: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W

USB-port: USB typ C PD-ström med 45 W, 20 V/2,25 A.

Batteripaket

Kapacitet: 2420–2500 mAh

Byte: Besök vår webbplats på www.sonos.com för mer information.

Avfallshantering: Kontakta ditt lokala avfalls- eller återvinningsföretag för att ta reda på vilken typ av avfall som produkten ska sorteras som där du bor.

Mått (H x B x D)

240 x 160 x 126 mm

Vikt

3,0 kg (inklusive batteri)

Arbetstemperatur

0–45 ºC

Förvaringstemperatur

-25–70 ºC

Fukttålig

Move uppfyller IP56-kriterierna för vatten- och dammbeständighet. Men lämna den inte utomhus i en kraftig regnskur.

Obs!Den medföljande strömbasen är enbart avsedd för inomhusbruk.

Produktfinish

Svart med svart galler

Förpackningens innehåll

Sonos Move, strömbas och snabbstartsguide.

Strömbas

Strömbas

 

 • Placera bara Move på strömbasen för att ladda den – inga extra sladdar eller kablar behövs.

 • Strömbasen är enbart avsedd för inomhusbruk – utsätt den inte för väta.

 • Du kan alltid se hur mycket batteritid Move har kvar i Sonos-appen.

Växelström

 

100-240 VAC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Uteffekt: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W

Genomsnittlig aktiv effektivitet

 

90,1 %

Effektivitet vid låg belastning (10%)

 

85,3 %

Strömförbrukning utan belastning

 

0,07 W

Laddningskontakter

 

Kontrollera att högtalaren är korrekt placerad i basen och att laddningskontakterna vidrör varandra.

* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Viktig säkerhetsinformation

Läs dessa instruktioner och följ alla varningar. Förvara dem på ett lättillgängligt ställe och se till att alla i hushållet är medvetna om dem.

Varning:Explosionsrisk om batteriet byts på fel sätt. Ersätt enbart med batteri av samma eller likvärdig typ.

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

5. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-produkter.
Om strömbasen lämnar märken på trämöbler kan du använda möbelpolish för att avlägsna dessa.

6. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

7. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.

8. Utsätt inte batterier (batteripaket eller installerade batterier) för hög värme, till exempel solsken eller eld.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna, uttag eller på andra ställen där de kommer ut ur enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.

11. Koppla ur enheten under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning.pngVarning: Move uppfyller IP56-kriterierna för vattenbeständighet. Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för kraftigt regnväder.