Five

Den kraftfulla högtalaren med överlägset ljud –

five00055.jpg

 

 

Obs!Det främre gallret går inte att ta bort. Att mixtra med gallret kan skada Five.

Kontroller och lampor

ALL_volume.jpg 

Volymkontroll

Tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:

  • Höj volymen (höger)

  • Sänk volymen (vänster)

ALL_play_pause.jpg 

Spela upp/pausa

  • Tryck en gång för att spela upp eller pausa musik.

  • Tryck och håll nere för att lägga till musik som spelas i ett annat rum.

ALL_swipe_controls.jpg 

Nästa/föregående låt

  • Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.

  • Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.

Obs!Det går inte att hoppa över eller gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.

 

Statuslampa

Visar aktuell status. Läs mer

Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.

Obs!Om du vill förhindra att någon annan (t.ex. ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

Anslutningspanel

ALL_PLAY5gen2_back-EN.jpg

Anslutningsknapp

Tryck för att ansluta under installationen.

Nätverksport

Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).

Växelström (elnät), ingång

Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

Obs!Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med högtalarens undersida.

Stereoljud in (3,5 mm)

Använd för att ansluta fristående musikspelare.

Välj en plats

Du kan placera högtalaren nästan var som helst. För bästa resultat har vi ett par riktlinjer:

Högtalarfästen och stativ

Se Tillbehör på vår webbplats för väggmonteringssatser och stativ som är särskilt utformade för Sonos-produkter. Följ medföljande bruksanvisning.

Linjeingång

Anslut en extern källa, till exempel en förförstärkare (din vinylspelare kan ha en inbyggd förförstärkare) eller någon annan ljudenhet. Läs mer.

Specifikationer

Funktion

Beskrivning

Ljud 

 

Förstärkare

Sex digitala klass D-förstärkare, perfekt inställda för att matcha högtalarens sex dedicerade högtalarelement och den akustiska konstruktionen.

Diskant

Tre diskanter skapar det skarpaste och renaste högfrekvenssvaret.

Mid-woofer

Tre mid-wooferenheter garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas utan förvrängning ens vid höga volymer.

Fasad högtalaruppsättning (tre högtalarelement upptill och tre nertill)

Skapar brett stereoljud som riktar ljudet åt vänster, höger och rakt fram.

Stereopar

Använd två högtalare som separata vänster- och högerkanalshögtalare för att skapa bredare och djupare ljud.

Hemmabio

Lägg till två högtalare som surroundenheter för en sann surroundljudsupplevelse.

Nätverk*

Trådlös anslutning

Kopplas till ditt hemma-Wi-Fi med valfri 802.11b/g-router.

Du kan antingen ändra routerinställningarna till 802.11b/g eller ansluta en Sonos-produkt till routern.

Bluetooth Low Energy (BLE)

Ansluter tillfälligt till din mobila enhet första gången den installeras.

Nätverksport

En 10/100 Mbps nätverksport. Du kan ansluta en Sonos-produkt direkt till routern om ditt Wi-Fi är instabilt.

Allmänt

Strömförsörjning

Automatisk växling 100–240 V ~ 50–60 Hz 2,3 A AC-universalingång.

Ljudingång

Autoigenkännande 3,5 mm ljudingångsanslutning.

Mått (B x H x D)

14,33 x 8,03 x 6,06 tum (364 x 203 x 154 mm)

Vikt

6,36 kg

Gängat fäste

Inget

Arbetstemperatur

0 ºC till 40 ºC

Förvaringstemperatur

-20 ºC till 70 ºC

Fukttålig

Utformad för att tåla hög fuktighet, som i ett badrum med duschen på. (Den är inte vattentät eller vattenbeständig.)

Produktfinish

Matt vit eller mattsvart yta, grafitgaller

Förpackningens innehåll

Five, strömsladd och snabbstartsguide.

* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

5. Använd inte enheten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakter och uttag, samt där sladden är kopplad till enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren.

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service krävs om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning_GS.jpgVarning: Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, som vaser, på enheten.