Boost

När det befintliga Wi-Fi-nätverket inte är tillräckligt pålitligt för att streama musik.

När ska jag använda Boost?

Kontroller och lampor

Anslutningsknapp

Tryck för att ansluta under installationen.

Statuslampa

Visar aktuell status. Läs mer

Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.

Anslutningspanel

boost-setup.jpg

Nätverksportar (2)

Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).

Växelström (elnät), ingång

Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

Obs!Var noga med att använda rätt nätadapter för ditt land.

Välj en plats

Om du har köpt Boost för att ersätta en Sonos-produkt som är ansluten till routern måste du först lägga till Boost i Sonos-systemet, sedan ansluta den till routern och koppla från den enhet som ursprungligen var ansluten.

Om du har köpt Boost för att utöka Sonos-systemets räckvidd placerar du Boost-enheten mellan den Sonos-högtalare som är utom räckhåll och resten av Sonos-systemet.

Väggmontering

  1. Välj en plats som är nära ett vägguttag (strömsladdens längd är 1,8 m), på avstånd från värmekällor, dolda kablar, gasledningar osv.

  2. Skruva in en M3,5-skruv med runt huvud i väggen. Lämna ett avstånd på cirka 3,3 mm mellan väggen och skruvhuvudet.

  3. Obs!Skruvar med koniskt huvud fungerar också.

  4. Håll Boost-enheten mot väggen och dra den rakt neråt så att skruvhuvudet glider in bakom den mindre änden på hålet på baksidan av Boost.

Specifikationer

 

Funktion

 

Beskrivning

Nätverksanslutning

2-portars omkopplare, 10/100 Mbit/s, auto MDI/MDIX

Nätverksbryggning

2-portars omkopplare som gör det möjligt att ansluta till ditt nätverk eller till andra Sonos-högtalare. Utöka räckvidden för SonosNet – använd Boost för att utöka SonosNet-signalen till områden som inte når resten av Sonos-systemet.

Trådlös anslutning

Fungerar i SonosNet™, ett säkert AES-krypterat, peer-to-peer, trådlöst meshnätverk som endast används av Sonos för att undvika Wi-Fi-störningar.

Strömförsörjning

Automatisk växling 100–240 V ~ 50–60 Hz 0,3 A AC universalingång.

Utgång: 5,0 V, 2,0 A, 10,0 W

Genomsnittlig aktiv effektivitet: 79,1%

Strömförbrukning utan belastning: 0,03W

Mått (H x B x D)

33 x 115 x 115 mm

Vikt

0,191 kg

Rekommenderad monteringsskruv

M3,5-skruv med runt huvud

Arbetstemperatur

0 °C till 40 °C

Finish

Vit/polykarbonatmaterial av hög kvalitet

Förpackningens innehåll

Sonos Boost, strömsladd, nätverkskabel och snabbstartsguide.

* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

5. Använd inte apparaten nära vatten.

6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning.pngVarning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.