Väggmontering

Riktlinjer

Monteringssatsens innehåll

Obs!Kasta inte bort mallen. Den kan se ut som förpackningsmaterial.

wall_mount_Step1.jpg

 

 

 1. Tejpa fast kartongmallen på väggen ovanför eller under tv:n. Använd vattenpass. Lämna (minst) 2,5 cm fritt utrymme ovanför Beam så att du kan komma åt kontrollpanelen. (Installera inte Beam lodrätt.)

 2. Markera mitten av monteringshålen och ta bort mallen.

 3. ELRey_wall_mount_Step2.jpg

   

 4. Använd ett 8 mm borr för att borra pilothål (se Information om väggmontering)

 5. wall_mount_Step3.jpg

   

 6. Sätt i och sätt fast väggankare (använd inga ankare om du borrar i trä).

 7. ELRey_wall_mount_Step4.jpg

   

 8. Placera fästet på väggen och dra löst åt väggskruvarna för att säkra fästet. Kontrollera med vattenpass och dra sedan åt skruvarna.

 9. ELRey_wall_mount_Step5.jpg

   

 10. Anslut strömmen och HDMI-kablarna till Beam.

 11. ELRey_wall_mount_Step6.jpg

   

 12. Placera Beam på fästet.

 13. ELRey_wall_mount_Step7.jpg

   

 14. Sätt i och skruva fast Beam i fästet med hjälp av monteringsskruvarna.

ELRey_wall_mount_Step8.jpg

 

Information om väggmontering

Väggmaterial

Förborr

Använd väggankare

Använd skruvar

Träregel

3 mm borr

Nej

Ja

Gipsskiva (ingen regel)

8 mm borr

Ja

Ja

Hård gipsskiva eller dubbla gipsskivor

8 mm borr

Ja

Ja

Puts

8 mm borr

Nej, kräver vippbult

Ja

Betong eller tegel

8 mm borr

Ja

Ja

Specifikationer

Funktion

Beskrivning

Ljud

Förstärkare

Fem digitala klass D-förstärkare.

Elliptisk woofer

Fyra woofer-enheter som täcker hela skalan garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas.

Diskant

En diskant skapar ett skarpt och tydligt högfrekvenssvar.

Mikrofoner

 • Fem fjärrfältsmikrofoner för avancerad strålformning och flerkanalig ekodämpning.

 • Lysdioden är kabelansluten till röstmikrofoner för integritetskontroll så att du kan se när mikrofonen är aktiv.

Röststyrning

Integrerad röststyrning.

Systemkrav

Tv med HDMI ARC eller optisk digital ljudutgång, internet via bredband och
Sonos-appen.

Nätverk*

Trådlös anslutning

Med Sonos S2: Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g/n-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet.

Med Sonos S1: Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet. Nätverkskonfigurationer med enbart 802.11n stöds ej. Du kan antingen ändra routerns inställningar till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till din router.

Nätverksport

En 10/100 Mbps nätverksport. Om ditt Wi-Fi är instabilt kan du ansluta en
Sonos-produkt direkt till routern.

Allmänt

Strömförsörjning

Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz 2,5 A AC universalingång.

Mått (H x B x D)

68 x 651 x 100 mm

Vikt

2,8 kg

Arbetstemperatur

0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur

-20 °C till 50 °C

Styrning

Använd fjärrkontrollen, rösten, touchkontrollerna eller Sonos-appen.

Enheter som stöds

Ansluter till tv:n med HDMI-kabel (med eller utan en ansluten optisk adapter).
Spelar upp källor som är anslutna till tv:n, till exempel kabel-tv-boxar och spelkonsoler.

Förpackningens innehåll

Beam, AC-strömsladd, HDMI-kabel, optisk adapter, snabbstartsguide.


* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

Om produkten är väggmonterad:

 • Olämplig eller otillräcklig montering på väggen kan leda till att enheten ramlar ner, vilket kan orsaka personskada.

 • Häng aldrig i Sonos-produkten eller väggfästet.

 • När du har monterat produkten på väggen behöver du regelbundet kontrollera att skruvarna fortfarande är ordentligt åtdragna.

5. Använd inte apparaten nära vatten.

6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning.pngVarning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.