Beam

Den smarta och kompakta soundbaren för tv:n.

Kontroller och lampor

Swipa, klicka, tryck på eller fråga – med Beam kan du själv välja hur du styr ljudet.

Beam_Front.png

 

el_rey_volume.jpg 

Volymkontroll

Tryck för mindre justeringar eller tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:

 • Höj volymen (höger)

 • Sänk volymen (vänster)

Obs!Du kan också använda appen, Alexa eller fjärrkontrollen.

el_rey_play_pause.jpg 

 

Spela upp/pausa

Tryck för att spela upp eller pausa ljud.

swipe_controls.jpg 

Nästa/föregående

(endast musik)

 • Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.

 • Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.

Obs!Det går inte att hoppa till nästa eller att gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.

 el_rey_microphone.jpg

Mikrofonindikator

 • Klicka på mikrofonlampan för att sätta på och stänga av mikrofonen.

 • När lampan är tänd är röststyrning på och du kan använda röstkommandon.

 • När lampan är släckt är röststyrning av.

Obs!Om lampan är släckt, tryck och håll nere mikrofonindikatorn för att tala med Alexa. Släpp knappen för att stänga av röststyrning igen.

Statuslampa

 

Visar aktuell status. Läs mer

Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.

 

 

Obs!Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

Anslutningspanel

Beam_Back.png

Växelström (elnät), ingång

Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

Obs!Sätt i strömsladden ordentligt tills den är i linje med högtalaren.

Anslutningsknapp

Tryck på knappen för att ansluta under installationen.

Nätverksport

Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).

HDMI-port

Använd för att ansluta soundbaren till tv:n.

 

Välj en plats

Du kan montera Beam på väggen ovanför eller under tv:n, eller ställa den på en möbel.

Ställ den på en möbel

Montera den på väggen

Se Väggmontering för att montera Beam på väggen.

Anslut kablarna

Innan du börjar

 1. Koppla bort befintlig hemmabio- eller surroundljudsutrustning från tv:n.

 2. Anslut eventuella externa enheter, som kabel-tv-box eller dvd-spelare, direkt till tv:n.

Anslut strömsladden

 1. Sätt i strömsladden ordentligt i Beam-enhetens växelströmsport (elnät) tills den är helt ansluten.

  Beam_connect_power.jpg
 2. Anslut den andra änden av strömsladden till en växelströmskälla.

Varning:Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

Anslut Beam till tv:n

Använd HDMI-kabeln för att ansluta soundbaren till tv:n. Du kanske även behöver den optiska adaptern (appen säger till i så fall).

 1. Sätt i HDMI-kabeln ordentligt i Beam-enhetens HDMI-port.

  El_Rey_HDMI_connect1.PNG
 2. Anslut HDMI-kabeln till tv:n. Du har två möjligheter:

Om tv:n har en HDMI ARC-port

HDMI ARC är en speciell port som ser ut som en vanlig HDMI-port. Även om de ser likadana ut kommer du inte att höra något ljud om du ansluter till en vanlig HDMI-port.

 1. Titta efter en HDMI ARC-port på tv:ns ljud UT-panel.

 2. Den kan finnas på tv:ns baksida eller sida.

  Du vet att det är en ARC-port om du ser ordet ”ARC” på etiketten.

  Find_Arc_BACK.jpg
 3. Anslut HDMI-kabeln till tv:ns HDMI ARC-port.

  Beam_hdmi_connect.jpg

Obs!Om du inte ser ordet ”ARC” på etiketten är det inte rätt port. Se Om tv:n inte har en HDMI ARC-port.

Om tv:n inte har en HDMI ARC-port

Du behöver en optisk ljudadapter.

 1. Ta bort skyddshöljet från den optiska adaptern.

 2. Anslut den optiska adaptern till HDMI-kabeln.

  OpticalAdapter.jpg
 3. Anslut den optiska adaptern till tv:ns optiska digitala UT-port.

  Beam_optical_connect.jpg

Obs!Porten för den optiska adaptern är D-formad. Se till att sätta i kontakten i porten på rätt sätt. Om du sätter in adaptern felaktigt kan kabeln skadas.

Om du inte har appen kan du ladda ner den från appbutiken. Du kommer att använda den för att installera och styra Sonos-systemet. Se Kom igång.

Mikrofon på/av

Klicka på el_rey_microphone00118.jpg för att sätta på och stänga av mikrofonen. (Om du inte har en installerad rösttjänst är mikrofonen inaktiv.)

När lampan till mikrofonen är tänd är röststyrning på och Alexa är redo att svara. När lampan till mikrofonen är släckt är röststyrning av.

wiz_ElRey_mic.jpg

Om du har installerat en rösttjänst och mikrofonen är avstängd kan du ändå använda röstkommandon. Bara tryck och håll nere el_rey_microphone00119.jpg medan du pratar med Alexa, du behöver inte börja med ett väckningsord. När du släpper mikrofonknappen stängs röststyrning av igen.