Väggmontering

Anvisningar

Monteringssatsens innehåll

Obs!Kasta inte placeringsmallen. Den kan se ut som förpackningsmaterial.

Apollo_wall_mount_1.jpg

 

 

 1. Om du har en väggmonterad tv placerar du mallen mot väggen så att den övre kanten är i linje med nederkanten på tv:n. Det bör vara 14 cm mellan toppen av väggfästet och TV: n.

 2. Apollo_wall_mount_2.jpg

   

 3. Markera skruvarnas placering och lägg undan mallen. Se Information om väggmontering för hjälp med placering.

  Apollo_wall_mount_3.jpg
 4. Vid användning av väggankare (medföljer), använd ett 8 mm borr för att borra pilothålen och för sedan in väggankarna. Använd inte väggankarna om du borrar i trä eller plast.

 5. Apollo_wall_mount_4.jpg

   

 6. Placera väggfästet över skruvmarkeringarna. Använd ett vattenpass för att kontrollera att de är i linje med varandra. Använd en stjärnskruvmejsel eller borrmaskin för att skruva fast fästet på väggen. Se till att pilarna i mitten pekar uppåt.

 7. Apollo_wall_mount_5.jpg

   

 8. Skruva i de 2 knopparna på baksidan av soundbaren tills de är helt åtdragna.

 9. Apollo_wall_mount_6_2.jpg

   

 10. Anslut ström- och HDMI-kablarna på baksidan av soundbaren.

 11. Obs!Om du ansluter kablarna till tv:n ska du vara noga med att ansluta HDMI-kabeln till HDMI ARC- eller eArc-porten på tv:n.

  Apollo_wall_mount_7.jpg

   

 12. För soundbaren neråt så att knopparna passar in i skårorna på väggfästet. Kontrollera att touchkontrollerna är på ovansidan och att soundbaren sitter säkert på plats.

 

Information om väggmontering

Väggmaterial

Förborra

Använd väggankare

Använd skruvar

Träregel

3 mm borr

Nej

2

Gipsskiva (ingen regel)

8 mm borr

Ja

6

Puts

8 mm borr

Nej, kräver vippbult (medföljer ej)

2–6

Betong eller tegel

8 mm borr

Ja

2–6

Specifikationer

Funktion

Beskrivning

Ljud

Förstärkare

Elva digitala klass D-förstärkare.

Elliptisk woofer

Åtta woofer-enheter som täcker hela skalan garanterar sann återgivning av mellanregistret plus djup, fyllig bas.

Diskant

Tre diskanter med sidenkupoler skapar ett klart och rent högfrekvenssvar.

Mikrofoner

 • Fyra mikrofoner.

 • Lysdioden är kabelansluten till röstmikrofoner för integritetskontroll så att du kan se när mikrofonen är aktiv.

Röststyrning

Integrerad röststyrning.

Systemkrav

Tv med HDMI ARC eller optisk digital ljudutgång, internet via bredband och Sonos S2-appen.

Nätverk*

Trådlös anslutning

Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g/n-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet.

Nätverksport

En 10/100 Mbps nätverksport. Koppla den direkt till routern om ditt Wi-Fi är instabilt.

Allmänt

Strömförsörjning

Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz 3,5 A AC universalingång.

Mått (H x B x D)

3,4 x 45 x 4,5 tum (87 x 1 141,7 x 115,7 mm)

Vikt

6,25 kg

Arbetstemperatur

0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur

-20 °C till 50 °C

Styrning

Använd fjärrkontrollen, rösten, touchkontrollerna eller Sonos S2-appen.

Enheter som stöds

Ansluts till tv:n med HDMI-kabel (med eller utan en ansluten optisk adapter). Spelar upp ljud från källor som är anslutna till tv:n, till exempel kabel-tv-boxar och spelkonsoler.

Förpackningens innehåll

Sonos Arc, strömsladd, HDMI-kabel, optisk adapter, snabbstartsguide.


* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

 

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

Om produkten är väggmonterad:

 • Olämplig eller inkorrekt montering på väggen kan leda till att enheten ramlar ner, vilket kan orsaka personskada.

 • Häng aldrig i Sonos-produkten eller väggfästet.

 • Kontrollera regelbundet att skruvarna fortfarande är ordentligt åtdragna efter det att produkten har monterats på väggen.

5. Använd inte enheten i närheten av vatten.

6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Lämna 10 cm fritt utrymme på alla sidor av enheten. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar eller andra apparater som avger värme.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakter och uttag, samt där sladden är kopplad till enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service krävs om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning.pngVarning: Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte enheten för droppar eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, som vaser, på enheten.