Amp

Amp har en inbyggd digital förstärkare som kan driva stora eller små högtalare så att du kan njuta av enastående ljud i alla rum.

Kontroller och lampor

Swipa, klicka eller tryck – med Amp väljer du själv hur du vill styra ljudet.

 

Statuslampa

Visar aktuell status. Läs mer

Om ljuset stör kan du släcka lampan i rumsinställningarna.

ALL_volume.png 

Volymkontroll

Tryck för mindre justeringar eller tryck och håll nere för att snabbt ändra volymen:

 • Höj volymen (höger)

 • Sänk volymen (vänster)

Obs!Du kan även använda appen eller fjärrkontrollen.

ALL_play_pause.png 

Spela upp/pausa

Tryck för att spela upp eller pausa ljud.

 • Tv:n – När tv:n är på, tryck på ALL_play_pause00134.png för att sätta på eller stänga av ljudet.

 • Musik – När tv:n är av, tryck på ALL_play_pause00135.png för att pausa eller spela upp musik.

ALL_swipe_controls.png 

Nästa/föregående

(endast musik)

 • Swipa åt höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa låt.

 • Swipa åt vänster för att gå tillbaka till föregående låt.

Obs!Det går inte att hoppa till nästa eller att gå tillbaka när du lyssnar på en radiostation.

 

IR-sensor

IR-sensorn tar emot signaler som skickas från en fjärrkontroll.

 

 

Obs!Om du vill förhindra att någon annan (till exempel ett barn) styr uppspelningen eller justerar volymen med touchkontrollerna på högtalaren kan du inaktivera dem i rumsinställningarna.

Anslutningspanel

Amp_Back.jpg

 

HDMI ARC

Använd en HDMI-kabel för att ansluta din Amp till HDMI ARC-uttaget på tv:n.

Anslutningsknapp

Tryck på knappen för att ansluta under installationen.

Växelströmsport (elnät)

Använd endast medföljande strömsladd (om du använder en strömsladd från tredje part gäller inte garantin).

Obs!Sätt i strömsladden ordentligt.

Analog ljudingång

Använd en RCA-ljudkabel av standardmodell för att ansluta de analoga ljudingångarna på Amp till ljudutgångarna på en separat ljudkomponent, som en vinylspelare eller bärbar musikspelare.

Nätverksportar (2)

Använd en nätverkskabel om du vill ansluta till en router, dator eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS) (valfritt).

Subwooferutgång

Obs!Om du kopplar bort subwoofern måste du även koppla bort subwooferkabeln från utgången på Amp.

Anslut en subwoofer med strömförsörjning till den här utgången med en RCA-kabel av standardmodell. Systemet identifierar när en kabel har anslutits till subwooferutgången och justerar crossoverfrekvensen automatiskt.

Högtalarterminaler

Använd en högtalarkabel av hög kvalitet för att ansluta dina högtalare till Amp.

 

Vad kan Amp användas till?

Spela upp musik via dina favorithögtalare

Anslut dina favorithögtalare till Amp, oavsett om de står i bokhyllan, på golvet eller är tak- och väggmonterade, och streama musiken som du älskar. Anslut en vinylspelare, stereo eller bärbar musikspelare och spela upp ljudet på valfri Sonos-högtalare.

Förstärk ditt tv-ljud

Anslut Amp till tv:n och skapa det ultimata underhållningssystemet.

(För ännu fylligare ljud kan du lägga till en Sonos Sub eller en subwoofer från tredje part.)

Se Anslut Amp till tv:n för information om installation.

Välj en plats

Du kan placera din Amp i princip var som helst – i ett elektronikrack, på en möbel eller under tv:n.

Montera den i rack

Ställ den på en möbel

Anslut kablarna

Anslut valfria högtalare

Effektklassen ska vara minst 125 W för högtalare på 8 ohm och minst 200 W för högtalare på 4 ohm. Anslut inte högtalare med en lägre effekt än 4 ohm.

Obs!Amp kan förstärka högtalare med nominell impedans på över 4 ohm. Det går även att ansluta två par parallellkopplade högtalare på 8 ohm. Seriekoppla inte högtalarna eftersom det kan påverka ljudkvaliteten negativt.

 1. Ta bort skyddshöljet från banankontakten så att anslutningshålet syns.

 2. För in den skalade änden av högtalarkabeln i hålet och sätt sedan tillbaka höljet på banankontakten för att säkra anslutningen.

 3. Obs!Anslut de röda (+) och svarta (-) terminalerna på varje högtalare till motsvarande banankontakter och terminaler på Amp. Ansluter du tvärtom blir centralljudet svagt och känslan av ljudets riktning förvriden.

 4. Sätt i banankontakten i rätt högtalarterminal på baksidan av Amp.

 5. Upprepa för att installera de andra högtalarkablarna.

Anslut strömsladden

Anslut strömsladden och koppla in Amp.

Du kommer att använda appen för att installera och styra Sonos-systemet. Om du inte har Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken. Se Kontroller och lampor.

Anslut Amp till tv:n

Använd en HDMI-kabel för att ansluta Amp till tv:n. När den är ansluten skapar Amp två främre ljudkanaler så att du kan spela upp tv-ljudet genom valfria högtalare från någon annan tillverkare.

Obs!Du kanske även behöver den optiska adaptern (appen säger till i så fall).

 1. Sätt i HDMI-kabeln ordentligt i Amp-enhetens HDMI-port.

 2. Anslut HDMI-kabeln till tv:n. Du har två möjligheter:

 

Om tv:n har en HDMI ARC-port

HDMI ARC är en speciell port som ser ut som en vanlig HDMI-port. Även om de ser likadana ut kommer du inte att höra något ljud om du ansluter till en vanlig HDMI-port.

 1. Leta rätt på HDMI ARC-porten på tv:ns ljud UT-panel.

 2. Den kan finnas på tv:ns baksida eller sida. Titta efter en port som är märkt ”ARC”.

 3. Anslut HDMI-kabeln till tv:ns HDMI ARC-port.

Obs!Om du inte hittar någon port som är märkt med ordet ”ARC” har tv:n ingen HDMI ARC-port.
Se Om tv:n inte har en HDMI ARC-port.

 

Om tv:n inte har en HDMI ARC-port

Du behöver en optisk ljudadapter.

 1. Ta bort skyddshöljet från den optiska adaptern.

 2. Anslut den optiska adaptern till HDMI-kabeln.

  Optical_Adapter.jpg
 3. Anslut den optiska adaptern till tv:ns optiska digitala UT-port.

Obs!Porten för den optiska adaptern är D-formad. Se till att sätta i kontakten i porten på rätt sätt.
Om du sätter in adaptern felaktigt kan kabeln skadas.

Du kommer att använda appen för att installera och styra Sonos-systemet. Om du inte har Sonos-appen kan du ladda ner den från appbutiken. Se Kontroller och lampor.

Linjeingång

Anslut en extern källa, till exempel en förförstärkare (din vinylspelare kan ha en inbyggd förförstärkare), eller någon annan ljudenhet. Läs mer.

Byt från stereo- till monoljud

Amp spelar som standard ljud i stereo. Du kan ändra ljudinställningarna för det rum där Amp är placerad så att den spelar i två monokanaler när du spelar upp musik. Läs mer.

Specifikationer

Funktion

Beskrivning

Ljud

Förstärkare

Digital klass D-förstärkare

Förstärkareffekt

125 W/kanal vid 8 ohm

Högtalaranslutningar

Banankontakter (2)

Källor som kan anslutas via linjeingång

Ljudenhet med analog RCA-utgång eller optisk utgång (optisk adapter krävs). Tv-apparat med HDMI ARC- eller optisk utgång (optisk adapter krävs).

Subwooferutgång

Automatisk avkänning av RCA-typ, justerbar crossover

Nätverksfunktion

Trådlös anslutning

Med Sonos S2: Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g/n-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet.

Med Sonos S1: Kopplas till Wi-Fi-nätverk med valfri 802.11b/g-router på 2,4 Ghz med sändningskapacitet. Nätverkskonfigurationer med enbart 802.11n stöds ej. Du kan antingen ändra routerns inställningar till 802.11b/g/n eller ansluta en Sonos-produkt till din router.

Nätverksportar

Dubbla nätverksportar kan användas för att ansluta Amp till ett trådbundet nätverk och för att ansluta ytterligare Sonos-spelare.

Allmänt

Systemkrav

Passiva högtalare med högtalarkabel, internet via bredband och Sonos-appen.

Strömförsörjning

Automatisk växling 100–240 V, 50–60 Hz AC universalingång.

Kontroller

Touchpanel med volym upp/ner, föregående/nästa låt och spela upp/pausa.

Statusindikator

Lampan indikerar status för Amp.

Mått (H x B x D)

64 x 217 x 217 mm

Vikt

2,1 kg

Arbetstemperatur

0 °C till 40 °C

Förvaringstemperatur

-20 °C till 50 °C

Produktfinish

Svart

Förpackningens innehåll

Sonos Amp, Sonos banankontakter (2), AC-strömsladd och snabbstartsguide.


* Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

Viktig säkerhetsinformation

1. Läs dessa instruktioner.

2. Behåll dessa instruktioner.

3. Beakta alla varningar.

4. Följ alla instruktioner.

5. Använd inte apparaten nära vatten.

6. Rengör endast med torr, mjuk trasa. Rengöringsmedel eller lösningsmedel för hushållsbruk kan skada ytfinishen på dina Sonos-komponenter.

7. Blockera inte ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

8. Installera inte i närheten av värmekällor som element, spisar och/eller andra apparater som avger värme.

9. Skydda strömsladden från tramp och klämning, särskilt vid kontakterna och uttag samt där sladden är kopplad till enheten.

10. Använd endast tillbehör som specificerats av tillverkaren

11. Koppla ur enheten från strömkällan under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

12. All service ska utföras av Sonos-kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändigt om enheten har skadats, exempelvis om strömsladden eller stickproppen är skadad, om vätska har spillts eller föremål har kommit in i enheten, om den utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats.

13. Strömsladden ska vara lättillgänglig för urkoppling av enheten.

14. Warning.pngVarning: Minska risken för brand eller elektriska stötar genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt.

15. Utsätt inte apparaten för dropp eller stänk och placera inte föremål fyllda med vätska, så som vaser, på apparaten.