Playbase

Dźwięk kinowy i muzyka przesyłana strumieniowo w telewizorach na stojakach i meblach.

 

Odtwarzaj muzykę i steruj nią za pomocą aplikacji Sonos lub dotykowych przycisków sterowania.

playbase00118.jpg

Przyciski sterowania i diody

ALL_volume.jpg 

Regulacja głośności

  • Dotknij i przytrzymaj, aby szybko zmienić poziom głośności:

  • Głośniej (z prawej); Ciszej (z lewej).

ALL_play_pause.jpg 

Odtwórz/Pauza

Naciśnij przycisk, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie dźwięku.

ALL_swipe_controls.jpg 

Kolejny/poprzedni utwór

  • Przesuń palcem w prawo po dotykowych przyciskach sterowania, aby przejść do kolejnego utworu.

  • Przesuń palcem w lewo, aby przejść do poprzedniego utworu.

Uwaga:Podczas słuchania stacji radiowych funkcja przewijania do przodu i do tyłu jest niedostępna.

 

Wskaźnik stanu

Wskazuje stan urządzenia. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://faq.sonos.com/led.

 

Wskaźnik czujnika podczerwieni

Czujnik IR (podczerwieni) odbiera sygnały wysyłane za pomocą pilota zdalnego sterowania. Gdy Playbase otrzyma polecenie zmiany głośności lub wyciszenia, na chwilę zaświeci się wskaźnik sygnału podczerwieni.

Panel połączeń

PLAYBASE_back_lines.jpg

Port Ethernet 

Skorzystaj z dołączonego do zestawu kabla Ethernet, jeżeli chcesz połączyć urządzenie z routerem, komputerem lub urządzeniem sieciowej pamięci masowej (NAS) (opcjonalnie). Gniazda można używać wyłącznie do podłączenia urządzeń Playbase, Sonos Bridge i Boost.

Cyfrowe wejście audio IN (optyczne)

 

Użyj przewodu optycznego audio, aby podłączyć Playbase do telewizora.

Gniazdo zasilania AC (sieci zasilającej)

Korzystaj tylko z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

Uwaga:Podłącz zdecydowanym ruchem przewód zasilający, aż będzie on szczelnie przylegać do powierzchni głośnika.

Przycisk „Dołącz”

Naciśnij, aby nawiązać połączenie podczas konfiguracji.

Wybór lokalizacji

Playbase można umieścić pod telewizorem lub na półce.

3_ways.jpg

Uwaga:Nie stawiaj na Playbase przedmiotów ważących poniżej 2,3 kg, gdyż dźwięk może spowodować, że spadną.

Podłączenie kabli

  1. Odłącz istniejące kino domowe lub zestaw dźwięku przestrzennego od telewizora.

  2. Podłącz dowolne urządzenia zewnętrzne, takie jak dekoder telewizji kablowej lub odtwarzacz DVD, bezpośrednio do telewizora.

    beforeyoubegin_022417.jpg

Podłączenie urządzenia Playbase do telewizora

  1. Zdejmij nasadki ochronne z każdego z końców kabla optycznego audio.

  2. Podłącz optycznym kablem audio cyfrowe wyjście dźwięku telewizora OUT (optyczne) z cyfrowym wejściem dźwięku Playbase IN (optyczne). Nie skręcaj ani nie zginaj kabla.

Uwaga:Cyfrowe gniazdo dźwięku IN w Playbase i końcówka kabla optycznego są w kształcie litery D, dlatego upewnij się, że złącze jest prawidłowo dopasowane do gniazda.

PLAYBASE_plugs.jpg

Podłączenie przewodu zasilającego

Wprowadź przewód zasilający do urządzenia Playbase i podłącz je do źródła zasilania. Wepchnij mocno przewód zasilający do gniazda w Playbase, aż będzie szczelnie przylegać do jego powierzchni.

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji, pobierz ją ze sklepu App Store. Za jej pomocą będziesz konfigurować i obsługiwać system Sonos. Zobacz część Rozpoczęcie pracy.

Specyfikacja

Właściwość

Opis

Audio

Wzmacniacz

Dziesięć cyfrowych wzmacniaczy impulsowych.

Głośniki

Dziesięć sterowników z wbudowanym wzmacniaczem — sześć głośników średniotonowych, trzy głośniki wysokotonowe i jeden głośnik niskotonowy.

Wymagania systemowe

Telewizor z optycznym wyjściem audio, szerokopasmowy Internet i aplikacja Sonos.

Połączenie sieciowe*

Łączność bezprzewodowa

Łączy się z domową siecią Wi-Fi za pośrednictwem dowolnego routera 802.11b/g/n.

Sieci działające wyłącznie w standardzie 802.11n nie są obsługiwane. Można zmienić ustawienia routera na 802.11b/g/n lub podłączyć produkt Sonos do własnego routera.

Port Ethernet

Jeden port Ethernet 10/100 Mbps. Jeśli sieć Wi-Fi jest niestabilna, produkt Sonos można podłączyć bezpośrednio do routera.

Ogólne

Zasilanie

Automatycznie przełączany uniwersalny zasilacz 100–240 V ~ 50-60 Hz 2,3 A AC.

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

56 x 720 x 380 mm

Masa

9,8 kg

Temperatura operacyjna

Od 0°C do 40°C

Temperatura przechowywania

Od –20°C do 70°C

Sterowanie

Użyj pilota, własnego głosu, dotykowych przycisków sterowania lub aplikacji Sonos.

Obsługiwane urządzenia

Playbase łączy się z telewizorem za pomocą pojedynczego kabla optycznego i odtwarza wszystkie źródła dźwięku podłączone do telewizora, w tym dźwięk z dekoderów telewizji kablowej i konsol do gier.

Zawartość opakowania

Playbase, przewód zasilający AC, kabel Ethernet, optyczny kabel audio i skrócona instrukcja obsługi.

 

* Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.