Sub

Subwoofer Sonos Sub to najwyższa jakość odtwarzania dźwięku.

Uwaga: Sonos Sub został zaprojektowany do współpracy z większością głośników Sonos, z wyjątkiem Sonos Connect, Port i Move. Zanim dodasz subwoofer Sub pamiętaj, aby najpierw skonfigurować co najmniej jeden głośnik Sonos.

ALL_SUBFront_art.jpg

 

Przyciski sterowania i diody

Przycisk „Dołącz”

Naciśnij, aby nawiązać połączenie podczas konfiguracji.

Wskaźnik stanu

Wskazuje stan urządzenia. Dowiedz się więcej

Jeżeli dioda rozprasza Twoją uwagę, możesz ją wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

Panel połączeń

Port Ethernet

Skorzystaj z kabla Ethernet, aby połączyć subwoofer Sub ze swoją siecią domową.

Gniazdo zasilania AC (sieci zasilającej)

Do podłączania urządzenia do gniazda zasilania korzystaj wyłącznie z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji). Upewnij się, że korzystasz z zasilacza sieciowego przeznaczonego do stosowania w Twoim kraju. Wepchnij mocno przewód zasilający do subwoofera Sub tak, aby krawędź wtyczki szczelnie przylegała do powierzchni urządzenia.

ALL_plugs_revised.jpg

Wybór lokalizacji

Wybierz lokalizację — urządzenie zaprojektowano tak, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku niezależnie od położenia.

Uwaga:Wewnątrz subwoofera Sub znajdują się silne magnesy. Nie umieszczaj subwoofera Sub w pobliżu sprzętu wrażliwego na działanie pól magnetycznych.

Mocowanie filcowych podkładek

Jeżeli zamierzasz ustawić Sub w poziomie na podłodze, możesz przytwierdzić do niego na stałe filcowe podkładki (w zestawie), aby zabezpieczyć powierzchnię podłogi. W przypadku ustawienia urządzenia na dywanie lub w pozycji pionowej filcowe podkładki nie są konieczne.

Uwaga: Filcowych podkładek nie można zdemontować — są one na stałe przymocowane do subwoofera Sub za pomocą bardzo mocnego kleju.

 1. Umieść subwoofer Sub tak, aby logo Sonos znajdowało się na spodzie. Upewnij się, że filcowe podkładki są przyklejone po tej stronie głośnika, po której nie ma logo Sonos.

 2. Umieść załączoną nakładkę naprowadzającą na każdym z rogów urządzenia i zagnij klapy poza krawędź.

  ALL_anvil_Back_feet.jpg
 3. Odklej tworzywo spodnie z jednej podkładki.

 4. Dociśnij filcową podkładkę (klejącą stroną do dołu) do urządzenia wewnątrz okrągłego otworu nakładki naprowadzającej.

 5. Przyklej 3 pozostałe filcowe podkładki w taki sam sposób.

Podłączenie kabli

Wprowadź przewód zasilający do subwoofera Sub i podłącz go do źródła zasilania. Wsuwaj mocno przewód zasilający do gniazda subwoofera Sub do momentu, aż będzie szczelnie przylegać do powierzchni urządzenia. 

ALL_plugs_revised00136.jpg

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji, pobierz ją ze sklepu App Store. Za jej pomocą będziesz konfigurować i obsługiwać system Sonos. Zobacz część Rozpoczęcie pracy. Zanim dodasz subwoofer Sub pamiętaj, aby najpierw skonfigurować co najmniej jeden głośnik Sonos.

Uwaga: Po skojarzeniu z głośnikiem Sonos subwoofer Sub nie będzie wyświetlany oddzielnie w Pomieszczeniach. Wszelkie zmiany dokonane w ramach głośnika Sonos (poziom głośności, wyciszenie dźwięku, wybór muzyki) będą miały zastosowanie również do subwoofera Sub.

Konfigurowanie subwoofera Sub

Ustawienia Sub są wprowadzane podczas pierwszego procesu konfiguracji, ale zmian możesz dokonać w dowolnym momencie.

 1. Otwórz ustawienia dźwięku pomieszczenia, które jest powiązane z Sub.

 2. Jest ono oznaczone jako Pomieszczenie (+Sub) na liście pomieszczeń.

 3. Stuknij Audio Sub.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji:

Możesz wybrać inną częstotliwość graniczną, jeśli:

Kojarzenie Sub z innym głośnikiem

Możesz z łatwością sparować Sub z innym głośnikiem Sonos (z wyjątkiem Sonos Connect).

Jeśli przenosisz Sub do innego pomieszczenia, po ponownym podłączeniu poczekaj, aż dioda stanu przestanie migać.

 1. Otwórz ustawienia dźwięku pomieszczenia, które jest powiązane z Sub.

 2. Jest ono oznaczone jako Pomieszczenie (+Sub) na liście pomieszczeń.

 3. Usuń Sub.

 4. Możesz sparować Sub z innym produktem Sonos lub zdecydować się nie korzystać z Sub w danym momencie. Będzie oznaczony w Pomieszczeniach jako Sub (nieużywany) do czasu, aż skojarzysz go z innym głośnikiem Sonos.

Specyfikacja

Właściwość

Opis

Audio

Wzmacniacz

Dwa cyfrowe wzmacniacze dźwięku klasy D.

Głośniki

Dwa tłumiące drgania głośniki ustawione naprzeciw siebie dla głębszego i pełniejszego dźwięku bez szmerów i zgrzytów.

Dwa wejścia akustyczne

Dostrojone tak, aby zmaksymalizować wydajność pracy subwoofera Sub.

Pasmo przenoszenia częstotliwości

Odtwarza częstotliwości do 25 Hz.

W pełni cyfrowy dźwięk

Wszystkie ustawienia filtrów, aktywna korekta graficzna i synchronizacja czasowa są dokonywane przez najnowocześniejszy obwód DSP (Digital Signal Processing), aby zapewnić brak jakichkolwiek strat w zakresie jakości dźwięku i energii.

Automatyczna korekta graficzna

System automatycznie koryguje ustawienia dźwięku we wszystkich połączonych komponentach.

Połączenie sieciowe*

Port Ethernet

Jeden port Ethernet 10/100 Mbps. Jeśli sieć Wi-Fi jest niestabilna, produkt Sonos można podłączyć bezpośrednio do routera.

Łączność bezprzewodowa

Łączy się z domową siecią Wi-Fi za pośrednictwem dowolnego routera 802.11b/g/n.

Sieci działające wyłącznie w standardzie 802.11n nie są obsługiwane. Można zmienić ustawienia routera na 802.11b/g/n lub podłączyć produkt Sonos do własnego routera.

Ogólne

Zasilanie

Automatycznie przełączany uniwersalny zasilacz 100–240 V, 50–60 Hz 2,0 A AC.

Wymiary (wys. x gł. x szer.)

389 x 158 x 402 mm

Masa

16 kg

Temperatura operacyjna

Od 0°C do 40°C

Temperatura przechowywania

Od –20°C do 70°C

Wiele możliwości ustawienia

Wszechstronne możliwości ustawienia: w pionie lub w poziomie.

Gumowe i filcowe podkładki

Wbudowane gumowe podkładki; opcjonalne filcowe podkładki dołączone do zestawu.

Obsługiwane urządzenia

Subwoofer Sub współpracuje z wszystkimi produktami Sonos z wyjątkiem Sonos Connect bez wbudowanego wzmacniacza.

Zawartość opakowania

Sonos Sub, przewód zasilający i skrócona instrukcja obsługi.

* Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.

2. Zachowaj niniejsze instrukcje.

3. Zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń.

4. Postępuj według wszystkich instrukcji.

5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

6. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej szmatki. Domowe środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie komponentów Sonos.

7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Dokonaj instalacji zgodnie z instrukcjami producenta.

8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wyloty ogrzewania, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.

9. Zabezpiecz przewód zasilający przed deptaniem lub przytrzaśnięciem, w szczególności w miejscu wtyczki, gniazd elektrycznych i wyjścia z urządzenia.

10. Korzystaj wyłącznie z wyposażenia dodatkowego / akcesoriów wskazanych przez producenta.

11. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz lub w przypadku długiego okresu nieużywania.

12. Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu firmy Sonos. Serwisowanie jest wymagane w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia cieczą lub przedostania się innych przedmiotów do jego wnętrza, kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią, nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego upuszczenia na ziemię.

13. Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna w celu odłączenia urządzenia od zasilania.

14. Warning_GS.jpgOstrzeżenie: W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem urządzenia nie należy wystawiać na działanie deszczu lub wilgoci.

15. Nie narażaj urządzenia na kontakt ze ściekającymi lub pryskającymi cieczami i nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. waz.