One SL

Głośnik do łączenia w parę stereofoniczną i korzystania jako głośnik przestrzenny kina domowego.

One_SL_Back.png

 

Przyciski sterowania i diody

ALL_volume.png 

Regulacja głośności

  • Dotknij i przytrzymaj, aby szybko zmienić poziom głośności:

  • Głośniej (z prawej); Ciszej (z lewej).

ALL_play_pause.png 

Odtwórz/Pauza

  • Naciśnij przycisk raz, aby odtwarzać muzykę lub wstrzymać jej odtwarzanie.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby dodać muzykę odtwarzaną w innym pomieszczeniu.

ALL_swipe_controls.png 

Dalej/Poprzedni

  • Przesuń palcem w prawo po dotykowych przyciskach sterowania, aby przejść do kolejnego utworu.

  • Przesuń palcem w lewo, aby przejść do poprzedniego utworu.

Uwaga:Podczas słuchania stacji radiowych funkcja przewijania do przodu i do tyłu jest niedostępna.

Wskaźnik stanu

 

Wskazuje stan urządzenia. Dowiedz się więcej

Jeżeli dioda rozprasza Twoją uwagę, możesz ją wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby inne osoby (np. dziecko) sterowały odtwarzaniem lub zmieniały poziom głośności za pomocą przycisków dotykowych głośnika, możesz je wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

Panel połączeń

Przycisk „Dołącz”

 

Naciśnij, aby nawiązać połączenie podczas konfiguracji.

Port Ethernet

 

Skorzystaj z kabla Ethernet, jeżeli chcesz połączyć urządzenie z routerem, komputerem lub urządzeniem sieciowej pamięci masowej (NAS) (opcjonalnie).

Gniazdo zasilania AC (sieci zasilającej)

 

Korzystaj tylko z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

Uwaga:Wprowadź przewód zasilający do wnętrza urządzenia do momentu, aż będzie on szczelnie przylegać do dolnej części głośnika.

Wybór lokalizacji

Głośnik możesz umieścić niemal w dowolnym miejscu. Oto kilka wskazówek:

Uchwyty i stojaki głośnikowe

Informacje o zestawach stojaków i uchwytów ściennych dopasowanych idealnie do produktów Sonos znajdują się w sekcji Akcesoria w naszej witrynie internetowej.

Specyfikacja

Właściwość

Opis

Audio

Wzmacniacz

Dwa cyfrowe wzmacniacze dźwięku klasy D.

Głośnik wysokotonowy

Jeden głośnik wysokotonowy zapewnia wyraźne i precyzyjne przenoszenie wysokich tonów.

Głośnik średniotonowy

Jeden głośnik średniotonowy zapewnia wierne odtwarzanie średniej częstotliwości dźwięku głosu oraz głębokie, bogate brzmienie basu.

Para stereofoniczna

Przekształć dwa głośniki w oddzielne głośniki kanału lewego i prawego, aby uzyskać głębszy i pełniejszy dźwięk.

Kino domowe

Dodaj dwa głośniki do systemu dźwięku przestrzennego, aby zyskać prawdziwie wyjątkowe doznania dźwięku stereofonicznego.

Połączenie sieciowe*

Łączność bezprzewodowa

Korzystanie z Sonos S2: Łączy się z siecią Wi-Fi zarządzaną przez dowolny router 802.11a/b/g/n obsługujący częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz.

Korzystanie z Sonos S1: Łączy się z siecią Wi-Fi zarządzaną przez dowolny router 802.11b/g obsługujący częstotliwości 2,4 GHz. Sieci działające wyłącznie w standardzie 802.11n nie są obsługiwane. Można zmienić ustawienia routera na 802.11b/g/n lub podłączyć produkt Sonos do własnego routera.

Port Ethernet

Jeden port Ethernet 10/100 Mbps. Jeśli sieć Wi-Fi jest niestabilna, produkt Sonos można podłączyć bezpośrednio do routera.

Ogólne

Zasilanie

Automatycznie przełączany uniwersalny zasilacz 100–240 V ~ 50-60 Hz 1,0 A AC

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

161,45 x 119,7 x 119,7 mm

Masa

1,85 kg

Temperatura operacyjna

Od 0º do 40ºC

Temperatura przechowywania

Od –20ºC do 70ºC

Odporne na wilgoć

Urządzenie zachowuje odporność w warunkach wysokiej wilgotności powietrza, np. w łazience z uruchomionym prysznicem. (Urządzenie nie jest wodoodporne ani odporne na przenikanie wody).

Wykończenie produktu

Białe z białą maskownicą; czarne z czarną maskownicą

Zawartość opakowania

Sonos One, przewód zasilający, i skrócona instrukcja obsługi.

* Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.

2. Zachowaj niniejsze instrukcje.

3. Zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń.

4. Postępuj według wszystkich instrukcji.

5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

6. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki. Domowe środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie komponentów Sonos.

7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami producenta.

8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wyloty ogrzewania, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.

9. Zabezpiecz przewód zasilający przed deptaniem lub przytrzaśnięciem, w szczególności w miejscu wtyczki, gniazd elektrycznych i wyjścia z urządzenia.

10. Korzystaj wyłącznie z wyposażenia dodatkowego / akcesoriów wskazanych przez producenta.

11. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz lub w przypadku długiego okresu nieużywania.

12. Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu firmy Sonos. Serwisowanie jest wymagane w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia cieczą lub przedostania się innych przedmiotów do jego wnętrza, kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią, nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego upuszczenia na ziemię.

13. Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna w celu odłączenia urządzenia od zasilania.

14. Warning.pngOstrzeżenie: W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem urządzenia nie należy wystawiać na działanie deszczu lub wilgoci.

15. Nie narażaj urządzenia na kontakt ze ściekającymi lub pryskającymi cieczami i nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.