Playbar

Soundbar kina domowego i głośnik do odtwarzania muzyki przesyłanej strumieniowo w jednym.

Uwaga:Nie ma możliwości zdjęcia płóciennej maskownicy przedniej. Manipulowanie przy maskownicy może spowodować uszkodzenie soundbara Playbar.

 

Przyciski sterowania i diody

Plus.pngMinus.png 

Głośniej (+)

Ciszej (-)

Naciśnij przycisk, aby ustawić poziom głośności.

Uwaga:Można również skorzystać z aplikacji i pilota zdalnego sterowania.

ALL_play_pause.png 

Odtwórz/Pauza

  • Naciśnij przycisk raz, aby odtwarzać muzykę lub wstrzymać jej odtwarzanie.

  • Naciśnij przycisk dwa razy, aby przejść do kolejnego utworu (o ile to możliwe dla wybranego źródła muzyki).

  • Naciśnij przycisk trzykrotnie, aby przejść do poprzedniego utworu.

  • Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby dodać muzykę odtwarzaną w innym pomieszczeniu.

Uwaga:Podczas słuchania stacji radiowych funkcja przewijania do przodu i do tyłu jest niedostępna.

 

Wskaźnik stanu

Wskazuje stan urządzenia. Dowiedz się więcej

Jeżeli dioda rozprasza Twoją uwagę, możesz ją wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

 

Wskaźnik czujnika podczerwieni

Czujnik IR (podczerwieni) odbiera sygnały wysyłane za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Gdy Playbar otrzyma polecenie zmiany głośności lub wyciszenia, na chwilę zaświeci się wskaźnik podczerwieni.Można zmienić to ustawienie w ustawieniach pomieszczenia tak, aby światło nigdy się nie zapalało.

Panel połączeń

playbar-back.png

Porty Ethernet (2)

Skorzystaj z dołączonego do zestawu kabla Ethernet, jeżeli chcesz połączyć urządzenie z routerem, komputerem lub urządzeniem sieciowej pamięci masowej (NAS) (opcjonalnie).

Cyfrowe wejście audio IN (optyczne)

Użyj przewodu optycznego audio, aby podłączyć Playbar do telewizora.

Gniazdo zasilania AC (sieci zasilającej)

Korzystaj tylko z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

Uwaga:Podłącz zdecydowanym ruchem przewód zasilający, aż będzie on szczelnie przylegać do powierzchni głośnika.

Wtórnik podczerwieni

Pozwala sygnałom z pilota zdalnego sterowania docierać do telewizora, jeśli soundbar Playbar znajduje się przed telewizorem.

 

Ustawienie jest domyślnie włączone, ale można je wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

Wybór lokalizacji

Playbar można zamontować na ścianie nad lub pod telewizorem lub umieścić go na stoliku telewizyjnym.

Ustawienie na stoliku telewizyjnym

Montaż naścienny

Aby umieścić Playbar na ścianie, zobacz część Montaż naścienny.

Podłączenie kabli

Zanim zaczniesz

  1. Odłącz istniejące kino domowe lub zestaw dźwięku przestrzennego od telewizora.

  2. Podłącz dowolne urządzenia zewnętrzne, takie jak dekoder telewizji kablowej lub odtwarzacz DVD, bezpośrednio do telewizora.

Podłączenie soundbara do telewizora

  1. Zdejmij nasadki ochronne z obu końców kabla optycznego audio.

  2. Podłącz optycznym kablem audio cyfrowe wyjście dźwięku telewizora OUT (optyczne) z cyfrowym wejściem dźwięku Playbar IN (optyczne). Nie skręcaj ani nie zginaj kabla.

Uwaga:Cyfrowe gniazdo dźwięku IN w Playbar i końcówka kabla optycznego są w kształcie litery D, dlatego upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo osadzona w gnieździe.

ALL_PB_opticalcable.png

Podłączenie przewodu zasilającego

Wprowadź przewód zasilający do soundbara Playbar i podłącz go do źródła zasilania. Podłącz przewód zasilający zdecydowanym ruchem, aż będzie on szczelnie przylegać do powierzchni urządzenia. 

Jeśli nie masz jeszcze aplikacji, pobierz ją ze sklepu App Store. Za jej pomocą będziesz konfigurować i obsługiwać system Sonos. Zobacz część Rozpoczęcie pracy.