Move

Wytrzymały inteligentny głośnik z akumulatorem do słuchania w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu.

Move-Hero_BG.jpg

 

Move_Back_Charge.jpg

 

Przyciski sterowania i diody

ALL_volume.png 

Regulacja głośności

 • Dotknij i przytrzymaj, aby szybko zmienić poziom głośności:

 • Głośniej (z prawej); Ciszej (z lewej).

ALL_play_pause.png 

Odtwórz/Pauza

 • Naciśnij przycisk raz, aby odtwarzać muzykę lub wstrzymać jej odtwarzanie.

 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby dodać muzykę odtwarzaną w innym pomieszczeniu.

ALL_swipe_controls.png 

Dalej/Poprzedni

 • Przesuń palcem w prawo po dotykowych przyciskach sterowania, aby przejść do kolejnego utworu.

 • Przesuń palcem w lewo, aby przejść do poprzedniego utworu.

Uwaga:Podczas słuchania stacji radiowych funkcja przewijania do przodu i do tyłu jest niedostępna.

 ALL_mic.png

Wskaźnik mikrofonu

Stuknij diodę mikrofonu, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

 • Jeżeli dioda się świeci, regulacja Trueplay jest włączona. Jeśli skonfigurowano usługę głosową, sterowanie głosowe również jest włączone.

 • Gdy dioda nie świeci, funkcja sterowania głosowego i regulacja Trueplay są wyłączone.

Wskaźnik stanu

 

Wskazuje stan głośnika. Dowiedz się więcej

Jeżeli dioda rozprasza Twoją uwagę, możesz ją wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

Uwaga: Jeśli nie chcesz, aby inne osoby (np. dziecko) sterowały odtwarzaniem lub zmieniały poziom głośności za pomocą przycisków dotykowych głośnika, możesz je wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

Tylny panel

Przycisk „Dołącz”

 

Naciśnij, aby nawiązać połączenie z systemem Sonos podczas konfiguracji.

Port USB-C

 

Skorzystaj ze zgodnej ładowarki USB-C, aby podładować urządzenie w ruchu.

 • Port USB można również wykorzystać w celach diagnostycznych. (Nie można strumieniować dużych plików danych, takich jak niektóre pliki muzyczne).

Uwaga:Kabel USB-C nie jest dołączony do zestawu.

Przycisk zasilania

 

Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Naciśnij i przytrzymaj, aby je wyłączyć.
Jeśli Move nie jest na bazie ładującej, przechodzi w tryb uśpienia. Pozwala to zaoszczędzić baterię, gdy urządzenie nie jest używane. Wystarczy nacisnąć przycisk zasilania, aby wybudzić Move.

Przycisk trybu Bluetooth/Wi-Fi

 

Przełącza urządzenie między trybem Bluetooth a Wi-Fi. Użyj Wi-Fi, aby skonfigurować urządzenie do słuchania w domu. Przełącz na Bluetooth wszędzie tam, gdzie Wi-Fi jest niedostępne.

Uchwyt

 

Umożliwia łatwe podnoszenie głośnika i zabranie go ze sobą.

Ładowanie Move

Baza ładująca

 

 • Postaw urządzenie Move na bazie ładującej, aby w łatwy sposób je naładować. Nie ma konieczności korzystania z dodatkowych przewodów czy kabli.

 • Baza ładująca jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Upewnij się, że nie zostanie zamoczona.

 • Stan akumulatora Move zawsze możesz sprawdzić w aplikacji Sonos.

Gniazdo zasilania AC

 

100–240 V AC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Wyjście: 18,0 V DC, 2,5 A,45,0 W

Złącza ładowania

 

Upewnij się, że głośnik jest dobrze ustawiony na bazie i styka się z łączami ładowania.

Wybór lokalizacji

Głośnik możesz umieścić niemal w dowolnym miejscu. Oto kilka wskazówek:

Automatyczna regulacja Trueplay

Sonos Move możesz umieścić niemal w dowolnym miejscu. Automatyczna regulacja Trueplay optymalizuje dźwięk pod kątem otoczenia, w którym się znajdujesz i treści, których słuchasz. Mikrofon głośnika jest używany do określania akustyki otoczenia, aby automatyczna funkcja Trueplay mogła dokonywać okresowych regulacji w celu zapewnienia najlepszego brzmienia.

Jeśli nie chcesz, aby mikrofon był włączony przez cały czas, upewnij się, że włączysz go za każdym razem, gdy przenosisz głośnik w inne miejsce. Po podniesieniu Sonos Move rozpoczyna ponowną regulację i kończy ten proces kilka minut po tym, jak postawisz go w nowym miejscu.

Włączenie/wyłączenie mikrofonu

Mikrofon jest używany do sterowania głosowego, jak i automatycznej regulacji Trueplay. Dotknij ALL_mic00011.png, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

Jeżeli dioda mikrofonu nie świeci:

Jeżeli dioda mikrofonu nie świeci:

Zmiana trybu

Skonfiguruj Move w sieci Wi-Fi, a następnie skorzystaj z przełącznika trybu z tyłu Move, aby przechodzić między trybem Bluetooth i Wi-Fi. Kiedy po raz pierwszy korzystasz z Bluetooth, będzie trzeba sparować Move z urządzeniem mobilnym. Po sparowaniu następnym razem urządzenia połączą się ze sobą automatycznie.

Parowanie Bluetooth

 1. Włącz Bluetooth w ustawieniach urządzenia mobilnego.

 2. Naciśnij przycisk trybu z tyłu Move, aby ustawić je w trybie Bluetooth.

 3. Wybierz Move z listy dostępnych urządzeń w Twoim urządzeniu mobilnym. Jeśli go nie widzisz, naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu, a gdy zobaczysz Move, wybierz go z listy.

Twoje urządzenie mobilne następnym razem automatycznie nawiąże połączenie z Move.

Źródła zasilania

Akcesoria

Informacje o dodatkach dopasowanych idealnie do urządzenia Move znajdują się w sekcji Akcesoria w naszej witrynie internetowej.

Specyfikacja

Move

Właściwość

Opis

Audio

Wzmacniacz

Dwa cyfrowe wzmacniacze dźwięku klasy D.

Głośnik wysokotonowy

Jeden głośnik wysokotonowy zapewnia wyraźne i precyzyjne przenoszenie wysokich tonów.

Głośnik średniotonowy

Jeden głośnik średniotonowy zapewnia wierne odtwarzanie średniej częstotliwości dźwięku głosu oraz głębokie, bogate brzmienie basu.

Mikrofony

 • Układ mikrofonów pola dalekiego.

 • Dioda LED przewodowo zintegrowana z mikrofonami głosowymi dla zapewnienia dodatkowej kontroli prywatności, aby zawsze było wiadomo, kiedy mikrofon jest włączony.

Sterowanie głosowe

Zintegrowana funkcja sterowania głosowego.

Połączenie sieciowe*

Łączność bezprzewodowa

Łączy się z siecią Wi-Fi zarządzaną przez dowolny router 802.11a/b/g/n obsługujący częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz.

Ogólne

Zasilanie

Baza ładująca: 100–240 V AC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Wyjście: 18,0 V DC, 2,5 A, 45,0 W.

Port USB: USB-C PD o mocy 45 W, 20 V/2,25 A.

Akumulator

Pojemność: 2420–2500 mAh

Wymiana: Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą witrynę www.sonos.com.

Utylizacja: Skontaktuj się z lokalnym zakładem przetwarzania odpadów lub firmą zajmującą się recyklingiem w celu określenia odpowiedniego sposobu utylizacji w Twoim regionie.

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

240 x 160 x 126 mm

Masa

3,0 kg (z akumulatorem)

Temperatura operacyjna

Od 0 º do 45 ºC

Temperatura przechowywania

Od –25 ºC do 70 ºC

Odporne na wilgoć

Move posiada stopień ochrony IP56 przed dostępem wody i pyłu, ale nie zostawiaj go na zewnątrz podczas ulewy.

Uwaga:Dołączona do Move baza ładująca jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Wykończenie produktu

Czarne z czarną maskownicą

Zawartość opakowania

Sonos Move, podstawa ładująca i skrócona instrukcja obsługi.

Baza ładująca

Baza ładująca

 

 • Postaw urządzenie Move na bazie ładującej, aby w łatwy sposób je naładować. Nie ma konieczności korzystania z dodatkowych przewodów czy kabli.

 • Baza ładująca jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Upewnij się, że nie zostanie zamoczona.

 • Stan akumulatora Move zawsze możesz sprawdzić w aplikacji Sonos.

Gniazdo zasilania AC

 

100–240 V AC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Wyjście: 18.0 V DC, 2,5 A,45.0W

Średnia wydajność czynna

 

90,1%

Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)

 

85,3%

Pobór mocy bez obciążenia

 

0,07W

Złącza ładowania

 

Upewnij się, że głośnik jest dobrze ustawiony na bazie i styka się z łączami ładowania.

* Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytaj niniejsze instrukcje i zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń. Zachowaj instrukcje w dogodnym miejscu i upewnij się, że wszyscy domownicy zapoznali się z ich treścią.

Przestroga:W przypadku nieprawidłowej wymiany akumulatora istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Akumulator należy wymienić tylko na akumulator tego samego lub zbliżonego typu.

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.

2. Zachowaj niniejsze instrukcje.

3. Zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń.

4. Postępuj według wszystkich instrukcji.

5. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej szmatki. Domowe środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie produktów Sonos.
Jeśli podstawa ładująca pozostawi ślad na meblach z drewna, można go usunąć za pomocą preparatu do polerowania drewna.

6. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Dokonaj instalacji zgodnie z instrukcjami producenta.

7. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wyloty ogrzewania, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.

8. Nie należy narażać akumulatora (pakietu baterii lub zainstalowanych baterii) na przegrzanie przez wystawienie na działanie słońca lub ognia.

9. Zabezpiecz przewód zasilający przed deptaniem lub przytrzaśnięciem, w szczególności w miejscu wtyczki, gniazd elektrycznych i wyjścia z urządzenia.

10. Korzystaj wyłącznie z wyposażenia dodatkowego / akcesoriów wskazanych przez producenta.

11. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz lub w przypadku długiego okresu nieużywania.

12. Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu firmy Sonos. Serwisowanie jest wymagane w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia cieczą lub przedostania się innych przedmiotów do jego wnętrza, kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią, nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego upuszczenia na ziemię.

13. Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna w celu odłączenia urządzenia od zasilania.

14. Warning.pngOstrzeżenie: Move posiada stopień ochrony IP56 przed dostępem wody. W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie wystawiaj produktu na działanie deszczu i przemoczenie.