Boost

Gdy dotychczasowa sieć Wi-Fi nie wystarcza do strumieniowego przesyłania muzyki.

Kiedy korzystać z Boost

Przyciski sterowania i diody

Przycisk „Dołącz”

Naciśnij, aby nawiązać połączenie podczas konfiguracji.

Wskaźnik stanu

Wskazuje stan urządzenia. Dowiedz się więcej

Jeżeli dioda rozprasza Twoją uwagę, możesz ją wyłączyć w ustawieniach pomieszczenia.

Panel połączeń

boost-setup.jpg

Porty Ethernet (2)

Skorzystaj z kabla Ethernet, jeżeli chcesz połączyć urządzenie z routerem, komputerem lub urządzeniem sieciowej pamięci masowej (NAS) (opcjonalnie).

Gniazdo zasilania AC (sieci zasilającej)

Korzystaj tylko z przewodu zasilającego dołączonego do zestawu (używanie przewodu zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

Uwaga:Upewnij się, że korzystasz z zasilacza sieciowego przeznaczonego do stosowania w Twoim kraju.

Wybór lokalizacji

Jeżeli wzmacniacz Boost zakupiono jako zamiennik produktu Sonos obecnie podłączonego do routera, najpierw dodaj Boost do systemu Sonos, a dopiero potem podłącz go do routera i przenieś pierwotnie podłączony system do innej lokalizacji.

Jeśli wzmacniacz Boost zakupiono w celu rozszerzenia zasięgu systemu Sonos, umieść Boost między głośnikiem Sonos, który znajduje się poza zasięgiem, a pozostałymi komponentami systemu Sonos.

Montaż naścienny

  1. Wybierz miejsce znajdujące się w pobliżu gniazdka elektrycznego (przewód zasilający ma 1,8 m długości), oddalone od źródeł ciepła, ukrytego okablowania, przewodów gazowych itp.

  2. Wkręć śrubę z łbem okrągłym nr 6 wg standardu amerykańskiego (śrubę z łbem okrągłym 3,5 w systemie metrycznym) w ścianę, pozostawiając lukę między ścianą a łbem śruby (ok. 3,3 mm).

  3. Uwaga:Można również użyć śrub z łbami walcowymi.

  4. Umieść wzmacniacz Boost na ścianie i przesuń prosto w dół tak, aby łeb śruby wszedł za mniejszy koniec otworu w kształcie dziurki od klucza znajdującego się w tylnej części urządzenia.

Specyfikacja

 

Właściwość

 

Opis

Podłączenia Ethernet

2-portowy przełącznik, 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX

Mostkowanie sieci

2-portowy przełącznik umożliwia połączenie z siecią lub innymi głośnikami Sonos. Rozszerz zasięg SonosNet — wykorzystaj wzmacniacz Boost do zwiększenia zasięgu sygnału sieci SonosNet na obszary pozostające poza zasięgiem reszty systemu Sonos.

Łączność bezprzewodowa

Wykorzystuje SonosNet™ — bezpieczną równorzędną (P2P) bezprzewodową sieć o topologii siatki opartą o szyfrowanie algorytmem AES, przeznaczoną wyłącznie do użytku przez system Sonos w celu ograniczenia zakłóceń sieci Wi-Fi

Zasilanie

Automatycznie przełączany uniwersalny zasilacz 100–240 V ~ 50–60 Hz 0,3 A AC.

Wyjście: 5,0 V, 2,0 A, 10,0 W.

Srednia sprawnosc czynna: 79,1%

Pobór mocy bez obciazenia: 0,03 W.

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

33 x 115 x 115 mm

Masa

0,191 kg

Zalecany wkręt montażowy

Śruba z łbem okrągłym nr 6 wg standardu amerykańskiego; śruba z łbem okrągłym M3,5 w systemie metrycznym

Temperatura operacyjna

Od 0°C do 40°C

Wykończenie

Białe / wysokiej jakości materiał poliwęglanowy

Zawartość opakowania

Sonos Boost, przewód zasilający, kabel Ethernet i skrócona instrukcja obsługi.

* Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.

2. Zachowaj niniejsze instrukcje.

3. Zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń.

4. Postępuj według wszystkich instrukcji.

5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

6. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej szmatki. Domowe środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie komponentów Sonos.

7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Dokonaj instalacji zgodnie z instrukcjami producenta.

8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wyloty ogrzewania, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.

9. Zabezpiecz przewód zasilający przed deptaniem lub przytrzaśnięciem, w szczególności w miejscu wtyczki, gniazd elektrycznych i wyjścia z urządzenia.

10. Korzystaj wyłącznie z wyposażenia dodatkowego / akcesoriów wskazanych przez producenta.

11. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz lub w przypadku długiego okresu nieużywania.

12. Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu firmy Sonos. Serwisowanie jest wymagane w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia cieczą lub przedostania się innych przedmiotów do jego wnętrza, kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią, nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego upuszczenia na ziemię.

13. Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna w celu odłączenia urządzenia od zasilania.

14. Warning.pngOstrzeżenie: W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem urządzenia nie należy wystawiać na działanie deszczu lub wilgoci.

15. Nie narażaj urządzenia na kontakt ze ściekającymi lub pryskającymi cieczami i nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. waz.