Montaż naścienny

Wytyczne

Zawartość zestawu montażowego

Uwaga: Nie wyrzucaj szablonu. Swoim wyglądem może on przypominać materiał opakowaniowy.

wall_mount_Step1.jpg

 

 

 1. Przymocuj taśmą kartonowy szablon do ściany nad lub pod telewizorem. Użyj poziomicy. Pozostaw (co najmniej) 25 mm wolnej przestrzeni ponad soundbarem Beam, aby mieć dostęp do dotykowych przycisków sterowania. (Soundbara Beam nie wolno montować w pozycji pionowej).

 2. Zaznacz środek otworów montażowych i zdejmij szablon.

 3. ELRey_wall_mount_Step2.jpg

   

 4. Za pomocą wiertła rozmiaru 8 mm wywierć otwory wejściowe (patrz Informacje dotyczące montażu naściennego).

 5. wall_mount_Step3.jpg

   

 6. Wkręć i zabezpiecz kołki rozporowe (nie używaj kołków podczas wiercenia w drewnie).

 7. ELRey_wall_mount_Step4.jpg

   

 8. Umieść uchwyt na ścianie i luźno dokręć wkręty do kołków, aby zabezpieczyć uchwyt. Sprawdź wypoziomowanie uchwytu, a następnie dokręć śruby.

 9. ELRey_wall_mount_Step5.jpg

   

 10. Podłącz kabel zasilający i kabel HDMI do soundbara Beam.

 11. ELRey_wall_mount_Step6.jpg

   

 12. Umieść soundbar Beam na uchwycie.

 13. ELRey_wall_mount_Step7.jpg

   

 14. Włóż i dokręć soundbar Beam do uchwytu za pomocą śrub montażowych.

ELRey_wall_mount_Step8.jpg

 

Informacje dotyczące montażu naściennego

Materiał ściany

Nawiercanie

Wykorzystanie kołków rozporowych

Wykorzystanie śrub

Belki drewniane

Wiertło 3 mm

Nie

Tak

Płyta gipsowo-kartonowa (bez belek)

Wiertło 8 mm

Tak

Tak

Twarda płyta ścienna lub podwójna

Wiertło 8 mm

Tak

Tak

Gips

Wiertło 8 mm

Nie, wymaga wkrętów zaciskających

Tak

Beton lub cegła

Wiertło 8 mm

Tak

Tak

Specyfikacja

Właściwość

Opis

Audio

Wzmacniacz

Pięć cyfrowych wzmacniaczy impulsowych.

Eliptyczny głośnik niskotonowy

Cztery pełnozakresowe głośniki niskotonowe zapewniają wierne odtwarzanie średniej częstotliwości dźwięku głosu oraz głębokie, bogate brzmienie basu.

Głośnik wysokotonowy

Jeden głośnik wysokotonowy zapewnia dynamiczne i wyraźne przenoszenie wysokich częstotliwości.

Mikrofony

 • Układ pięciu mikrofonów pola dalekiego wykorzystuje zaawansowane kształtowanie strumienia i wielokanałową redukcję echa.

 • Dioda LED przewodowo zintegrowana z mikrofonami głosowymi zapewnia kontrolę prywatności, aby było wiadomo, kiedy mikrofon jest włączony.

Sterowanie głosowe

Zintegrowana funkcja sterowania głosowego.

Wymagania systemowe

Telewizor z gniazdem HDMI ARC lub optycznym cyfrowym wyjściem audio, szerokopasmowy Internet i aplikacja Sonos.

Połączenie sieciowe*

Łączność bezprzewodowa

Korzystanie z Sonos S2: Łączy się z siecią Wi-Fi zarządzaną przez dowolny router 802.11b/g/n obsługujący częstotliwości 2,4 GHz.

Korzystanie z Sonos S1: Łączy się z siecią Wi-Fi zarządzaną przez dowolny router 802.11b/g obsługujący częstotliwości 2,4 GHz. Sieci działające wyłącznie w standardzie 802.11n nie są obsługiwane. Można zmienić ustawienia routera na 802.11b/g/n lub podłączyć produkt Sonos do własnego routera.

Port Ethernet

Jeden port Ethernet 10/100 Mbps. Jeśli sieć Wi-Fi jest niestabilna, produkt Sonos można podłączyć bezpośrednio do routera.

Ogólne

Zasilanie

Automatycznie przełączany uniwersalny zasilacz 100–240 V, 50–60 Hz 2,5 A AC.

Wymiary (wys. x szer. x gł.)

68 x 651 x 100 mm

Masa

2,8 kg

Temperatura operacyjna

Od 0°C do 40°C

Temperatura przechowywania

Od –20°C do 50°C

Sterowanie

Użyj pilota, własnego głosu, dotykowych przycisków sterowania lub aplikacji Sonos.

Obsługiwane urządzenia

Możliwość połączenia z telewizorem za pomocą kabla HDMI (w tym przy użyciu podłączonego adaptera światłowodowego). Odtwarzanie źródeł muzyki podłączonych do telewizora, w tym dekoderów telewizji kablowej i konsoli do gier.

Zawartość opakowania

Beam, przewód zasilający AC, kabel HDMI, adapter optyczny i skrócona instrukcja obsługi.


* Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.

2. Zachowaj niniejsze instrukcje.

3. Zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń.

4. Postępuj według wszystkich instrukcji.

Jeśli produkt jest zamontowany na ścianie:

 • Niewłaściwy lub nieodpowiedni montaż naścienny może spowodować upadek urządzenia, powodując obrażenia ciała.

 • Nie wolno się wieszać na produkcie Sonos ani na wsporniku ściennym.

 • Po zamontowaniu urządzenia na ścianie należy okresowo sprawdzać, czy śruby są mocno dokręcone.

5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

6. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej szmatki. Domowe środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie komponentów Sonos.

7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Dokonaj instalacji zgodnie z instrukcjami producenta.

8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wyloty ogrzewania, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.

9. Zabezpiecz przewód zasilający przed deptaniem lub przytrzaśnięciem, w szczególności w miejscu wtyczki, gniazd elektrycznych i wyjścia z urządzenia.

10. Korzystaj wyłącznie z wyposażenia dodatkowego / akcesoriów wskazanych przez producenta.

11. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz lub w przypadku długiego okresu nieużywania.

12. Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu firmy Sonos. Serwisowanie jest wymagane w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia cieczą lub przedostania się innych przedmiotów do jego wnętrza, kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią, nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego upuszczenia na ziemię.

13. Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna w celu odłączenia urządzenia od zasilania.

14. Warning.pngOstrzeżenie: W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem urządzenia nie należy wystawiać na działanie deszczu lub wilgoci.

15. Nie narażaj urządzenia na kontakt ze ściekającymi lub pryskającymi cieczami i nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. waz.